Gołębia retoryka EBC zaskoczyła rynek

opublikowano: 8 marca 2019
 Gołębia retoryka EBC zaskoczyła rynek lupa lupa

W czwartek po południu euro osłabiło się o ok. 1% w relacji do dolara amerykańskiego, tym samym schodząc do najniższego poziomu od połowy 2017 roku. Zmiany na głównej parze wpłynęły negatywnie również na złotego.

Za osłabieniem wspólnej europejskiej waluty stało spotkanie EBC, którego decydenci wyrazili dużo bardziej „gołębie” stanowisko w kwestii perspektyw gospodarek strefy euro niż oczekiwał tego konsensus. 

Przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, ponownie wspomniał o czynnikach, które zagrażają wzrostowi gospodarczemu w bloku walutowym. Draghi powoływał się m.in. na kwestie geopolityczne, jak i protekcjonizm. Przewodniczący Rady Prezesów stwierdził również, parafrazując, że obecnie szanse na negatywny obrót spraw w tej kwestii są większe niż na pozytywne zaskoczenie. Tym samym Draghi sugerował, że obserwowane od pewnego czasu spowolnienie w strefie euro może trwać dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Znakomita większość obserwatorów wczorajszego posiedzenia (w tym również my) oczekiwała, że podczas spotkania Europejski Bank Centralny obniży projekcje wzrostu PKB. Tak w istocie się stało, aczkolwiek skala obniżki była zdecydowanie większa, niż się spodziewaliśmy. Rada Prezesów oczekuje obecnie, że w 2019 roku gospodarka strefy euro doświadczy ekspansji rzędu zaledwie 1,1% w ujęciu rocznym. Mario Draghi uzasadniał prognozowane spowolnienie głównie osłabieniem handlu międzynarodowego. Aktualna projekcja EBC jest niższa o 0,6 p.p. od poprzednich szacunków banku centralnego (1,7%). Jej materializacja oznaczałaby najwolniejszy wzrost gospodarczy w strefie euro od 2013 roku.

Draghi wyraził równie „gołębią” opinię w kwestii możliwości osiągnięcia przez dynamikę cen w najbliższym czasie celu inflacyjnego EBC (wartości zbliżonej do – ale nieprzekraczającej – 2%). Decydenci banku centralnego prognozują, że perspektywa osiągnięcia przez dynamikę cen celu inflacyjnego jest bardziej odległa, niż zakładały poprzednie prognozy. Obecna projekcja inflacji w strefie euro zakłada wzrost cen na poziomie 1,2%. Jeszcze w grudniu EBC spodziewał się dynamiki cen na poziomie 1,6%. Zważywszy na to, że jedynym obowiązkiem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie cen na poziomie określonym przez cel inflacyjny, tak istotne obniżenie prognozowanej dynamiki cen daje dość wyraźny sygnał, że podwyżka stóp procentowych w strefie euro jest nadal odległą perspektywą. Decydenci EBC podkreślili również, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie „co najmniej do końca 2019 roku”. W poprzednim oświadczeniu EBC czytaliśmy, że stabilny poziom stóp zostanie utrzymany „do końca lata 2019 roku”.

Co więcej, Europejski Bank Centralny ogłosił kolejną rundę TLTRO, czyli „ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących”, które mają na celu pobudzenie aktywności, jak i zwiększenie zaufania konsumentów i firm w strefie euro. O ile podczas konferencji prasowej nie doprecyzowano szczegółów programu, który będzie wymagał m.in. udzielania przez EBC długoterminowych kredytów dla europejskich banków, póki co wiadomo, że operacje refinansujące rozpoczną się we wrześniu 2019 roku, a zakończą w marcu 2021 roku. Udzielone w ich ramach pożyczki będą udzielane na okres dwuletni.

Konsensus rynkowy nie oczekiwał aż tak „gołębiej” retoryki banku centralnego. W rezultacie spotkania euro osłabiło się o ok. 1% w parze z dolarem amerykańskim. Tym samym kurs EUR/USD znalazł się na bardzo niskim poziomie. Jednocześnie na ruch głównej pary zareagowały główne waluty w parze ze złotym. Polska waluta osłabiła się w relacji do głównych walut, najmocniej tracąc w parze z dolarem amerykańskim.

Po wczorajszym spotkaniu EBC jesteśmy jeszcze bardziej przekonani, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na stabilnym poziomie przez cały 2019 rok. Obecnie bardzo prawdopodobne jest, że obecny poziom stóp procentowych utrzyma się również przez znaczną część 2020 roku. Kluczem do zmian polityki Europejskiego Banku Centralnego pozostaje inflacja bazowa. Stąd, dopóki nie zaobserwujemy istotnego trendu wzrostowego tego wskaźnika, minie jeszcze sporo czasu, nim EBC zacznie zacieśniać politykę monetarną. Zważywszy na to, że również amerykańska Rezerwa Federalna z dużym prawdopodobieństwem utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych, podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą stabilizację kursu EUR/USD w 2019 roku. W krótkim okresie niewykluczone jednak, że kurs ten może znajdować się nieco niżej niż zakładaliśmy wcześniej.

Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, analitycy Ebury

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła