GPW chce przejąć giełdę armeńską

opublikowano: 18 września 2020
GPW chce przejąć giełdę armeńską lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. Fratria / JS

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji odkupienia od Banku 65 proc. udziałów w giełdzie armeńskiej (AMX). 

W dniu 18 września br. Zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). Postanowienia porozumienia nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

 
– Nawiązanie przez GPW współpracy z Centralnym Bankiem Armenii to historyczny moment i dobra wiadomość dla obu stron porozumienia. Wiele sektorów w Armenii jest niedoinwestowanych, co oznacza, że kraj ten ma duży potencjał wzrostu. A to właśnie inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego, szczególnie w krajach wschodzących. Uważam, że przejęcie AMX przez GPW pozwoliłoby armeńskiemu rynkowi kapitałowemu wejść na szybką ścieżkę wzrostu, a warszawskiej giełdzie uzyskać zadowalający zwrot z inwestycji. Nie bez znaczenia jest fakt, że Polska staje się promotorem rynków rozwijających się. To dobry kierunek – mówi Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych.
 
W podpisanym przez GPW i CBoA porozumieniu zostały określone ramowe warunki dalszych negocjacji w celu potencjalnego podpisania umowy inwestycyjnej. Kolejnym krokiem GPW będzie przeprowadzenie procesu due diligence oraz opracowanie we współpracy z CBoA i AMX 5-letniego planu rozwojowego giełdy w Armenii, a także uzgodnienie ostatecznych warunków umowy inwestycyjnej. Mogą one odbiegać od ramowych założeń.
 
GPW to stabilna i stale rosnąca firma, która jednocześnie jest sercem rynku kapitałowego w Polsce oraz liderem giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że bogate doświadczenie i kompetencje nabyte przez warszawską giełdę w ciągu ostatnich 30 lat przełożą się na zbudowanie dobrej i owocnej współpracy z rynkiem finansowym w Armenii – zaznacza Dominik Kaczmarski, Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Prezes Rady Giełdy.
 
W trakcie dotychczasowych analiz, poprzedzających podpisanie porozumienia, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój armeńskiej giełdy. Główne obszary rozwojowe to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach, organizowanie obrotu towarowego, umożliwienie emitentom GPW i AMX tzw. dual listingu czy udostępnienie platformy transakcyjnej.
 
Dostrzegamy wiele obszarów, w których moglibyśmy wesprzeć rozwój rynku kapitałowego w Armenii. Najważniejszym z nich jest cyfryzacja i automatyzacja procesów, które są już podstawowym elementem giełd w krajach rozwiniętych. Potencjalne przejęcie AMX pozwoli nam na ekspansję naszych usług oraz przyspieszenie realizacji strategii #GPW2022. Z drugiej strony da armeńskiej giełdzie możliwość skorzystania z know-how Grupy Kapitałowej GPW – podkreśla Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.
 
W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł. Wstępna, szacunkowa i niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. około 5,8 mln zł. Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.
 
Cieszymy się, że doszło do porozumienia w kwestii podstawowych ram naszej przyszłej współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Ta wzajemnie korzystna transakcja ma długofalowe znaczenie strategiczne dla obu stron. Z zadowoleniem stwierdzam, że postrzegamy GPW jako partnera, który podziela naszą wizję dalszego rozwoju rynków kapitałowych. Jako lider tego przedsięwzięcia, GPW ma możliwość przekazania swoich doświadczeń i know-how, dzięki czemu AMX może stać się sprawną, innowacyjną i przyjazną dla użytkownika platformą, służąc inwestorom jako droga wejścia na nowe rynki. Prowadzi to również do realizacji naszych wspólnych ambicji w obszarze rozwoju w całym regionie – powiedział Martin Galstyan, Przewodniczący Centralnego Banku Armenii.
 
Podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie Centralny Bank Armenii posiada 85 proc. akcji AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet  65 proc. akcji. W wyniku tej transakcji CBoA będzie posiadać 25 proc. akcji w AMX, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła