GPW chce wypłacić dywidendę za 2021 r.

opublikowano: 1 czerwca 2022
GPW chce wypłacić dywidendę za 2021 r. lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. Fratria / JS

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I kw. 2022 r. wypracowała 110,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, czyli o 2,1 proc. mniej niż rok wcześniej i o 8,0 proc. mniej niż w IV kw. 2021 r.

Przychody spadły o 1,2 proc. wobec I kw. 2021 r. i wzrosły o 2,5 proc. wobec IV kw. 2021 r. Spadek przychodów w ujęciu rdr, to efekt wyższych o 0,5 mln zł tj. o 1,0 proc. przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym, przy niższych o 0,9 mln zł, tj. o 5,0 proc. przychodach z obsługi obrotu na rynku towarowym. W I kw. 2022 r. zysk EBITDA wyniósł 50,7 mln zł, zysk operacyjny 40,9 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł.

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, czyli o 2,1 proc. mniej niż rok wcześniej i o 8,0 proc. mniej niż w IV kw. 2021 r. Spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2021 r. to efekt wyższych przychodów z rynku finansowego o 0,8 mln zł, niższych przychodów z rynku towarowego, które spadły o 1,9 mln zł oraz wzrostu kosztów operacyjnych o 4,6 proc. rdr. Spadek zysku netto rdr to również efekt spadku o 15,0 proc. udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (głównie KDPW).

- I kwartał 2022 r. charakteryzował się podwyższoną zmiennością na rynkach, w tym również na polskim rynku kapitałowym, wywołaną przez wybuch wojny w Ukrainie. Zmienność spowodowana tym bardzo negatywnym wydarzeniem skutkowała z kolei wzrostem wolumenów oraz wartości obrotów na rynku finansowym GPW – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Rada Nadzorcza GPW pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu GPW, dotyczącą wypłaty dywidendy za 2021 r. w wysokości 115,0 mln zł, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3 proc. zysku skonsolidowanego (84,0 proc. zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych). Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW, które zostało zwołane na 23 czerwca 2022 r.

- Ze względu na bardzo dobre wyniki GK GPW w 2021 roku, koniec horyzontu Strategii #GPW2022 oraz częściowe sfinansowanie realizowanych projektów strategicznych ze środków zewnętrznych (NCBiR), rekomendowaliśmy wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy w wysokości 2,74 zł na akcję, czyli o 0,14 zł więcej od tej zapowiadanej i przewidzianej w naszej polityce dywidendowej – dodaje Prezes Zarządu GPW.

W I kw. 2022 r. GK GPW prowadziła prace związane z podsumowaniem efektów realizacji strategii rozwoju #GPW2022 oraz rozpoczęła prace koncepcyjne nad nową strategią obejmującą lata 2023-2027.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła