GPW i EBOiR aktualizują przewodnik raportowania ESG

opublikowano: 19 października 2023
GPW i EBOiR aktualizują przewodnik raportowania ESG lupa lupa
fot. Fratria / JS

Celem dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów.

W ciągu ostatnich dwóch lat przesunięcie inwestycji w stronę zrównoważonego finansowania nabrało istotnego przyspieszenia. Obserwowane zmiany są wynikiem rosnącej świadomości wśród inwestorów na temat korzyści wynikających z uwzględniania czynników ESG w strategiach biznesowych, a także presji regulacyjnej wobec podmiotów zajmujących się zarządzaniem aktywami oraz przedsiębiorstw w zakresie ujawniania informacji związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem w celu zapewnienia odpowiedniego raportowania w zakresie zrównoważonych finansów. Doświadczenia te stały się impulsem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do aktualizacji opublikowanego w 2021 r. dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”.

Publikacja ta ponownie może być praktycznym narzędziem mającym wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez inwestorów. W szczególności może stanowić odpowiedź na regulacje CSRD, które obejmują w krótkim czasie blisko cztery tysiące podmiotów w Polsce, w kontekście przygotowania do raportowania wskaźników ESRS (European Sustainability Reporting Standards)  oraz zawiera rekomendacje w zakresie listy kluczowych wskaźników ESG pożądanych przez globalnych inwestorów giełdowych. Dokument składa się z takich rozdziałów jak: podstawowe definicje z zakresu ESG, otoczenie regulacyjne, podejście do raportowania oraz etapy tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w załączniku znajduje się lista wskaźników pożądanych przez inwestorów. Tym samym przewodnik może być użytecznym narzędziem dla emitentów i inwestorów w procesie dostosowania do nowych wyzwań z obszaru zrównoważonych finansów.

- W proces tworzenia aktualizacji Wytycznych zaangażowanych było wiele podmiotów działających na rynku kapitałowym, które dostrzegają potrzebę podnoszenia jakości raportowania czynników ESG. Jesteśmy im wdzięczni za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję EBOiR oraz Steward Redqueen za partnerstwo, w ramach którego powstał kompletny zestaw informacji, które mogą stanowić użyteczne źródło zarówno dla twórców raportów, jaki i ich użytkowników – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

- EBOR z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. W ostatnich latach ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny. Po raz drugi, w ramach naszych działań, cieszymy się z możliwości wsparcia GPW jako naszego partnera w przygotowaniu „Wytycznych do raportowania ESG”. Nowelizacja poradnika uwzględni nowe wymogi i wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej i najlepszych praktyk. Celem „Wytycznych” jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – powiedziała Elisabetta Falcetti, Dyrektor EBOR na Polskę i kraje Bałtyckie.

- Najnowsza wersja „Wytycznych do Raportowania ESG” to efekt wielu miesięcy wytężonej pracy, w rezultacie której znaczna część oryginalnego tekstu została zaktualizowana i rozszerzona. Naszym celem było stworzenie dokumentu, który uwzględnia unijne regulacje oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Nade wszystko, Wytyczne szczegółowo omawiają dyrektywę CSRD i standardy ESRS oraz zawierają szereg praktycznych wskazówek i informacji, aby ułatwić polskim spółkom wypełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych. Chcielibyśmy podziękować GPW i EBOiR za współpracę i powierzenie nam po raz kolejny przygotowania tego ważnego dokumentu – powiedziała Magdalena Krzysztofik, szef regionu CEE w Steward Redqueen.

Mając na uwadze rosnące znaczenie raportowania danych niefinansowych, GPW planuje zorganizować szereg działań informacyjnych dla emitentów, w tym warsztaty.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła