GPW kupuje Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

opublikowano: 29 czerwca 2022
GPW kupuje Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych lupa lupa
fot. materiały prasowe GPW / Twitter @GPW_WSExchange

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała umowę nabycia akcji z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie odkupienia od Banku 65,03 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX)

28 czerwca br., podczas uroczystości w Erywaniu, Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisał umowę nabycia akcji (Share Purchase Agreement) pomiędzy GPW jako kupującym a Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) jako sprzedającym większościowy pakiet w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX) stanowiącym 65,03 proc. udziałów. CBoA reprezentował Martin Galstyan, Przewodniczący Centralnego Banku Armenii. W Erywaniu doszło również do podpisania umowy wspólników (Shareholders’ Agreement) pomiędzy GPW oraz CBoA dotyczącej uczestnictwa stron umowy w AMX. W uroczystości podpisania dokumentów udział wzięli także przedstawiciele polskich władz: Marcin Przydacz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Paweł Cieplak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Armenii.

- Jesteśmy głęboko przekonani, że ta transakcja kładzie nowe fundamenty w stosunkach polsko-armeńskich i jest dobitnym wyrazem 700 lat historii wzajemnego zaufania i szacunku, jakie łączą oba narody. Jako Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pomagamy Armenii budować małymi krokami gospodarcze relacje z Zachodem. Patrzymy na tę inwestycję jak na długoterminowe partnerstwo. Naszym celem jest odtworzenie wspólnymi siłami rynku kapitałowego Armenii i rozszerzenie naszej działalności w regionie. Stawiamy również na rozwój infrastruktury rynków kapitałowych, stworzenie przedsiębiorstwom możliwości pozyskiwania trwałego i niedrogiego kapitału oraz umożliwienie inwestorom i oszczędzającym bardziej profesjonalnego zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w ramach szerszej gamy produktów i możliwości inwestycyjnych – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Szczegółowy plan rozwoju AMX oraz armeńskiego rynku kapitałowego zostały zawarte w długoterminowej strategii rozwoju AMX, która powstała przy współpracy EBOR oraz GPW. GPW zamierza wspierać proces rozwoju rynku kapitałowego w Armenii wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie nabyte w tworzeniu rynku kapitałowego w Polsce.

- W naszej ocenie jest to ważny kamień milowy w rozwoju armeńskich rynków kapitałowych. Znaleźliśmy partnera w postaci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z którą łączą nas ta sama wizja i podobne aspiracje. Wierzymy, że ta transakcja będzie punktem zwrotnym w historii rynków kapitałowych w Armenii. Pod przewodnictwem GPW, z jej doświadczeniem i wiedzą, AMX ma wielki potencjał, aby się rozwijać i stać się rynkiem gotowym do podjęcia wyzwań XXI wieku i przewodzenia w regionie – podkreślił Martin Galstyan, Przewodniczący Centralnego Banku Armenii.

Spółka akcyjna AMX jest jedyną giełdą działającą obecnie w Armenii (od 2001 roku jako „Armenia Securities Exchange”, a od 2008 roku jako „NASDAQ OMX Armenia”). Od ponad 18 lat giełda jest zorganizowanym rynkiem papierów wartościowych w Armenii, oferującym profesjonalistom rynkowym w pełni zautomatyzowaną elektroniczną platformę transakcyjną. Podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie instrumenty notowane na giełdzie obejmują akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, walutę, zasoby kredytowe, a także REPO i SWAP. AMX kontynuuje prace nad wprowadzeniem innych zorganizowanych rynków. Centralny Bank Armenii jest organem nadzorczym i regulacyjnym dla giełdy i armeńskiego rynku kapitałowego. AMX jest członkiem Federacji Euroazjatyckich Giełd Papierów Wartościowych (FEAS) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wymiany WNP. Od 2008 r. AMX jest również członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Armenii.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji, stanowiącym 65,03 proc. udział w łącznym kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02 proc. udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95 proc., czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX. Ponadto, GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100 proc. udział w kapitale zakładowym.

***
18 września 2020 r. Zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). 19 maja 2022 r. Zarząd GPW oraz Rada Nadzorcza GPW wydali zgodę na nabycie 65,03 proc. udziałów w Armenia Securities Exchange. 24 maja 2022 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Hayk Yeganyan, Prezes Zarządu Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) podpisali porozumienie i parafowali umowę nabycia akcji (tzw. Share Purchase Agreement) określającą zasady nabycia przez GPW większościowego pakietu udziałów w AMX. Parafowanie umowy odbyło się w obecności Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wahagna Chaczaturiana, Prezydenta Republiki Armenii.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła