GPW: Rekordowe przychody i zysk EBITDA w 2020 r.

opublikowano: 12 marca 2021
GPW: Rekordowe przychody i zysk EBITDA w 2020 r. lupa lupa
Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, fot. Andrzej Wiktor

W wymiarze wyników finansowych Grupa Kapitałowa GPW może zaliczyć 2020 rok do najlepszych w historii. Marek Dietl, prezes GPW: Duże przyrosty przychodów notujemy w obszarach, które są elementami strategii #GPW2022

GK GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł, rekordowy zysk EBITDA 224,6 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto na poziomie 151,4 mln zł. Koszty operacyjne w 2020 r. wyniosły 208,5 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51,6%.

W samym IV kw. 2020 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 115,9 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 64,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 46,7 mln zł. Koszty operacyjne wyniosły 57,6 mln zł, a wskaźnik C/I wyniósł 49,7%.

Po raz czwarty mam okazję przedstawiać wyniki roczne GK GPW i po raz trzeci z radością informuję, że zysk netto przekroczył 150 milionów złotych. Tej magicznej bariery nie udawało się wcześniej pokonać. Ten rok był również wyjątkowy pod względem rozwoju biznesu. Pierwszy raz w historii udało nam się wypracować ponad 400 mln przychodów. Szczególnie duże przyrosty przychodów odnotowaliśmy w obszarach, które stanowią elementy strategii #GPW2022 – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Rok 2020 przejdzie do historii jako okres pełen turbulencji gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią COVID-19. Pomimo tego, ubiegły rok był okresem dynamicznego rozwoju GK GPW. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 55,3% rdr do rekordowego poziomu 297,3 mld zł. Najwyższą w historii wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń, odnotowano także na rynku NewConnect - wzrost o 925,3% rdr do 14,7 mld zł.

W 2020 roku na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 7 spółek (w tym dwa przeniesienia notowań z NewConnect), oraz 14 spółek na rynku NewConnect. Warszawa umocniła pozycję regionalnego hubu dla spółek branży gamingowej, ale wydarzeniem roku było rekordowe w historii giełdy IPO Allegro o wartości 10,6 mld zł (uwzględniając zrealizowaną opcję dodatkowego przydziału 15% akcji). Rok 2020 upłynął także pod znakiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec 2020 r.  liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez KDPW zwiększyła się o blisko 85 tys. względem końca 2019 r., co oznacza wzrost o 6,8% rdr. To najwyższe - nominalne i procentowe - przyrosty rachunków od 2010 r.

W 2020 r. odnotowano wzrost obrotu giełdowego zarówno energią elektryczną, jak i gazem ziemnym, co oznacza zarazem historycznie najwyższe obroty roczne dla obu tych rynków.
Wzrost był wyższy na rynku energii elektrycznej i wyniósł 6,2% - z 228,9 do 243,2 TWh. Na rynku gazu było to 3,4% - ze 146,1 do 151,1 TWh.

O potencjale GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy. Od 2010 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom łącznie blisko 895 mln zł. W sierpniu 2020 r. wypłacono 100,7 mln zł dywidendy, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2% skonsolidowanego zysku netto za 2019 r. (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Ubiegłoroczna stopa dywidendy na poziomie 5,53% była jedną z najwyższych wśród giełd europejskich.

Realizacja strategii #GPW2022

Rok 2020 był okresem intensywnych prac związanych z realizacją inicjatyw w ramach Strategii #GPW2022. Dążąc do dywersyfikacji źródeł przychodów i poszerzenia łańcucha wartości, zdecydowano o uruchomieniu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), na którym odbywa się handel pszenicą, żytem i kukurydzą.

Spółka GPW Ventures i KOWR podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures. Celem projektu jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce za pomocą innowacyjnych rozwiązań.

W minionym roku KNF wydała decyzję o udzieleniu GPW Benchmark zezwolenia na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Decyzja KNF zamyka proces administracyjny dotyczący Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, opracowywanych przez GPW Benchmark. Dzięki zezwoleniu GPW Benchmark będzie mogła rozszerzać ofertę wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

Rok 2020 to również okres intensywnego rozwoju technologicznego ramienia warszawskiej giełdy, czyli spółki GPW Tech. Rozpoczęto przygotowania do komercjalizacji dwóch produktów informatycznych - systemu GRC (Governance, Risk, Compliance), który pozwala w zautomatyzowany sposób zarządzać m.in. zgodnością z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi (compliance), oraz TCA Tool, który jest aplikacją umożliwiającą analizę mikro i makrostruktury rynku, a także jakości wykonania zleceń giełdowych. W 2020 r. ukończono prace nad architekturą nowego Systemu Transakcyjnego, będącego największym projektem informatycznym prowadzonym w strukturach GK GPW. Docelowo nowy System Transakcyjny zastąpi aktualne systemy wykorzystywane przez spółki wchodzące w skład GK GPW. Do kluczowych osiągnięć 2020 r. w obszarze technologicznym należy zaliczyć także zaawansowane prace nad projektem GPW Data, którego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu wykorzystującego techniki sztucznej inteligencji (AI), oraz prace nad platformą Private Market.

W 2020 r. kontynuowano skierowany do biur maklerskich Program Wsparcia Rozwoju Technologii. W lipcu zatwierdzono dopuszczenie kolejnych spółek do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego („PWPA") - do dotychczasowych 39 uczestników Programu dołączyło kolejnych 12 spółek. Pomysł uruchomienia PWPA był szeroko konsultowany z instytucjami rynku kapitałowego.

Pomimo pandemii, w 2020 r. działalność kontynuowała Akademia GPW Growth, której celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm oraz popularyzacja narzędzi rynku kapitałowego. Ważnym elementem ubiegłorocznych działań rozwojowych, było rozpoczęcie prac związanych z rozwojem kompetencji z obszaru ESG. Efektem prac będzie m.in. przygotowanie ujednoliconych wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe.W ramach inicjatyw międzynarodowych mających na celu pogłębienie współpracy regionalnej, GPW zorganizowała Konferencję Giełd Trójmorza, w której uczestniczyli prezesi giełd z Europy Środkowo-Wschodniej.

- Wprowadzenie nowych produktów i usług w warunkach pandemii jest dużym wyzwaniem. Chciałbym podziękować całemu zespołowi Grupy Kapitałowej GPW za wytrwałość w realizacji strategii #GPW2022. Mimo bardzo dużego zaangażowania zespołu wdrożenie niektórych inicjatyw strategicznych jest opóźniona. Niezależnie od trudnych okoliczności nie rezygnujemy z ich realizacji i systematycznie wdrażamy kolejne etapy ambitnych projektów. Szczególnie ważne jest wprowadzenie do sprzedaży pierwszych własnych rozwiązań technologicznych przezGPW Tech - mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła