GPW ze wsparciem EBOiR dla Ukrainy

opublikowano: 7 lipca 2023
GPW ze wsparciem EBOiR dla Ukrainy lupa lupa
Od prawej: Elisabetta Falcetti z EBOiR, Marek Dietl - Prezes Zarządu GPW, Arsen Ilin, Komisarz NSSMC, fot. materiały prasowe GPW, Twitter @GPW_WSExchange

W czwartek 6 lipca Podpisano porozumienia o współpracy między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy.

Marek Dietl - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Elisabetta Falcetti - Dyrektor Regionalny ds. Polski i Państw Bałtyckich w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Warszawie oraz Arsen Ilin - Komisarz Komisji Narodowej Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC), 6 lipca br. uroczyście podpisali porozumienie o współpracy. Wydarzenie odbyło się na Sali Notowań GPW z udziałem znamienitych gości reprezentujących Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Ukrainy, BGK, PAIH, PARP oraz pozostałych partnerów instytucjonalnych, realizujących działania w zakresie odbudowy Ukrainy.

Memorandum, podpisywane w ramach realizowanego przez GPW projektu „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie”, ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie. Współpraca ma także przysłużyć się usprawnieniu ustalania cen oraz rozwojowi mechanizmów zabezpieczania przed ryzykiem.

- Od wielu lat zarówno warszawska giełda, jak i polscy inwestorzy, z zainteresowaniem przyglądali się rozwojowi ukraińskiego rynku kapitałowego. Podpisane dziś porozumienie przenosi te relacje na kolejny, wyższy poziom — nie tylko chcemy dzielić się z naszymi przyjaciółmi wiedzą i doświadczeniem, ale również aktywnie angażować się w budowanie przez nich dojrzałego, rozwiniętego i działającego w oparciu o europejskie standardy ekosystemu finansowego – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Porozumienie o współpracy jest wynikiem dogłębnej analizy i kontaktów, które zostały poczynione na rzecz identyfikacji obszarów współpracy z Ukrainą. GPW wraz z EBOiR widzi potencjał w działaniach na rzecz wsparcia strony ukraińskiej w określeniu strategii odbudowy rynku kapitałowego oraz dzielenia się doświadczeniami w zakresie technologii i innowacji wykorzystywanych przy obrocie giełdowym.

- To bardzo ważne, że nie zwlekaliśmy z podpisaniem memorandum, gdyż proces odbudowy Ukrainy poprzez integrację i wzmocnienie jej rynku kapitałowego należy rozpocząć jak najszybciej. Priorytetowym zadaniem jest przekonanie międzynarodowych firm i instytucji do inwestowania w tym kraju — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Zaangażowanie ten proces tak ważnej i wiarygodnej instytucji, jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, z pewnością pomoże w osiągnięciu tego celu - podkreślała Elisabetta Falcetti z EBOiR.

W ramach rozpoczętej współpracy będą realizowane konkretne działania, m.in. wymiana informacji, w tym raportów pomocy technicznej, prognoz finansowych, diagnostycznych analiz rynkowych, ocen ram regulacyjnych i innych informacji technicznych dotyczących rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego i rozwoju lokalnego rynku finansowego na Ukrainie. Istotne jest również opracowanie opcji warunków potencjalnego wsparcia EBOiR i GPW dla rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego Ukrainy.

- Podpisane porozumienie to kolejny, przełomowy etap w wieloletniej i bardzo bliskiej współpracy pomiędzy naszymi rynkami finansowymi. Warszawska giełda stanowi dla nas inspirację jako parkiet, który w ciągu kilku dekad osiągnął sukces na niespotykaną gdzie indziej skalę. Chcemy korzystać z waszej wiedzy i doświadczeń, aby proces odbudowy oraz transformacji ukraińskiej gospodarki i jej integracji z rynkiem europejskim przebiegał płynnie i zgodnie z najwyższymi standardami – przekonywał Arsen Ilin, Komisarz NSSMC.

Ponadto, zostanie utworzona grupa robocza, składająca się z przedstawicieli stron podpisujących Porozumienie o współpracy oraz innych zainteresowanych podmiotów w celu wsparcia rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego Ukrainy, w tym przygotowania zaktualizowanej oceny diagnostycznej ukraińskich rynków kapitałowych w fazie odbudowy.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła