GPW: znaczące zmiany na NewConnect i Catalyst

opublikowano: 24 listopada 2023
GPW: znaczące zmiany na NewConnect i Catalyst lupa lupa
fot. Fratria / JS

1 czerwca 2024 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) dotyczące kryteriów wprowadzania instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na GPW.

Odpowiadając na oczekiwania uczestników rynku, Giełda Papierów Wartościowych podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie ASO, mających na celu przede wszystkim zwiększenie transparentności emitentów i tym samym bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect i Catalyst) prowadzonym przez GPW. Zmiany, które wejdą w życie 1 czerwca 2024 r., koncentrują się na kwestii kryteriów i wymogów wprowadzania akcji lub obligacji do ASO.

Główne punkty zmian w Regulaminie ASO:

• Podwyższenie kapitału własnego: Emitenci starający się o wprowadzenie akcji do ASO po raz pierwszy będą musieli dysponować kapitałem własnym wynoszącym co najmniej 2.000.000 zł (zamiast poprzedniego progu 500.000 zł). Istnieje wyjątek pozwalający na odstąpienie od tego wymogu, pod warunkiem pozyskania wystarczających środków finansowych przez spółkę w wyniku oferty akcji.
• Zwiększenie liczby małych akcjonariuszy: W przypadku pierwszego ubiegania się o wprowadzenie akcji do ASO, liczba małych akcjonariuszy (posiadających poniżej 5% udziałów) wzrośnie z 10 do 25, przy czym nadal będzie odnosiło się to do co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem.
• Rozszerzenie zakazu powiązań: Żaden z drobnych akcjonariuszy nie może być powiązany z emitentem oraz jego Autoryzowanym Doradcą.
• Lock-up dla założycieli: Akcje należące do założycieli emitenta nie będą mogły zostać wprowadzone do ASO przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji tego emitenta w ASO.
• Oświadczenia emitenta: Zmieniono zapisy dotyczące wystarczalności aktywów obrotowych emitenta na pokrycie zobowiązań emitenta przez okres najbliższych 12 miesięcy. Wymóg obejmuje teraz także grupy kapitałowe.
Warunki notowania instrumentów finansowych: Jeżeli wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu nastąpiło pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, rozpoczęcie notowania tych instrumentów wymaga uprzedniego ziszczenia się właściwego warunku lub upływu właściwego terminu.
• Nowy obowiązek informacyjny: Dokument informacyjny przygotowany na potrzeby wprowadzenia akcji po raz pierwszy do obrotu na NewConnect musi zawierać nowy załącznik w postaci propozycji kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu wraz z uzasadnieniem.

Uchwalone przez GPW zmiany Regulaminu ASO są swoistą rewolucją, gdyż od dawna nie odnotowaliśmy tak znaczących zmian w przepisach dotyczących tego rynku – komentuje Kamila Rzeszotarska, Corporate Finance Director w MyInvests Advisors. - Interwencja giełdy jest o ewidentnym charakterze pro inwestorskim. Przede wszystkim zauważamy nacisk na dbałość o jakość i dojrzałość emitentów, których akcje będą w obrocie na NewConnect. Selekcja spółek pod względem progu wejścia z pewnością przełoży się na poprawienie bezpieczeństwa inwestorów. Lock’up podobnie – zatrzymując w spółce pomysłodawców biznesu, którzy odpowiedzialni są za sukces emitenta. Większy free float, który również jest uchwalony w decyzji GPW, może przyczynić się do zwiększenia płynności akcji notowanych, co na pewno ma pozytywny wydźwięk.

Zdaniem ekspertki, ciekawym posunięciem jest stworzenie nowego załącznika do dokumentu informacyjnego w postaci propozycji emitenta co do wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu wraz z uzasadnieniem.

- Do tej pory kwestia kursu odniesienia nie była w ten sposób sformalizowana i publicznie dostępna, a po wejściu w życie zmian do Regulaminu, każdy będzie mógł zapoznać się z propozycją i uzasadnieniem, a także odnieść to do późniejszych spadków/ wzrostów kursów akcji, które będą już notowane. Zaproponowane rozwiązanie, skłonić może do wyciągania własnych wniosków, zwłaszcza w kontekście planowanych inwestycji w akcje emitenta. Zdarzało się, że niski kurs odniesienia powodował wspaniały debiut, mimo że później cena często spadała i to nawet poniżej pierwotnego poziomu. Publiczne udostępnienie takiego dokumentu, przyczyni się zapewne do zwiększenia transparentności w określeniu kursu odniesienia, co z kolei razem z innymi zmianami Regulaminu może przełożyć się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obrotu. – zauważa Kamila Rzeszotarska.

Zmiany w Regulaminie ASO będą obowiązywać od 1 czerwca 2024 r. Wszelkie sprawy rozpoczęte przed tą datą będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu ASO.

- Podsumowując, wprowadzone zmiany są ewidentnie na plus względem rynku giełdowego i to pomimo pierwszych odczuć, jakim były lekki strach i zaniepokojenie związane z pojawiającą się barierą wejścia, zwłaszcza w kontekście czterokrotnego zwiększenia wartości kapitałów własnych, z 500 tys. zł na 2 mln zł oraz lock’upie dla założycieli spółki. Niemniej, wydaje się, że zarząd giełdy za cel postawił sobie zabezpieczenie inwestorów, a to w dłuższej perspektywie przyczynić się może do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obrotu na NewConnect. – dodaje Kamila Rzeszotarska.

Jednocześnie GK GPW rozszerza ofertę dla emitentów o usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. Działalność ta będzie prowadzona przez spółkę GPW Private Market S.A., na podstawie otrzymanego w dniu 27 października 2023 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Spółka zamierza rozpocząć działalność operacyjną w 2024 r.

Wszystkie zmiany zawiera Uchwała Nr 1249/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 listopada 2023 r.

Źródło: materiały prasowe GPW, MyInvests Advisors

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła