Grupa Kapitałowa GPW dywersyfikuje biznes

opublikowano: 17 września 2019
Grupa Kapitałowa GPW dywersyfikuje biznes lupa lupa
fot. Andrzej Wiktor

IRGiT, izba rozliczeniowa  z Grupy Kapitałowej GPW, podpisała 16 września 2019 r. w Wilnie umowę z bałtycko-fińską giełdą gazu GET Baltic na świadczenie usług doradczych.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce. Działalność GK GPW jest zdywersyfikowana i obejmuje rynek finansowy oraz rynek towarowy. GK GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. W ubiegłym roku agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych, a Polska znalazła się w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie. Strategia Grupy #GPW2022 zakłada rozwój linii biznesowych, w tym rynku energii elektrycznej i gazu, oraz dalszą dywersyfikację działalności poprzez otwieranie nowych segmentów rynku. Umowa pomiędzy izbą rozliczeniową IRGiT oraz litewską giełdą gazu GET Baltic wpisuje się w działania strategiczne GK GPW.

Celem współpracy jest stworzenie optymalnego modelu zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla prowadzonych przez GET Baltic rynków spotowych i terminowych gazu. GET Baltic prowadzi giełdę gazu ziemnego obsługującą regionalny handel na obszarach rynkowych na Litwie, Łotwie, w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także Finlandii. We wszystkich czterech krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku, toteż nowy model zabezpieczeń i rozliczeń pozwoli wprowadzić europejskie standardy, a także obniżyć wysokość kapitału niezbędnego do zawierania transakcji, zwiększając efektywność i płynność obrotu w całym regionie krajów bałtyckich i Finlandii.
 
Integracja rynków gazu w regionie bałtyckim jest procesem mającym na celu połączenie rynków gazu w jednolite obszary bilansujące. Przebiega ona na wielu poziomach: infrastrukturalnym, regulacyjnym i handlowym. Polska posiadając centralne położenie w niedalekiej perspektywie zyska fizyczne połącznia przez Baltic Pipe z Danią i Szwecją oraz przez rurociąg GIPL z Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią. Dzięki temu powstaną nowe możliwości dla rozwoju handlu transgranicznego i budowy płynnego regionalnego rynku gazu. Idealnie we wszelkie działania integracyjne wpisuje się projekt „Hubu gazowego", który w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został określony jako „(...) centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich".
 
Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła