Gwarancja Biznesmax od BGK w Alior Bank

opublikowano: 26 czerwca 2019
Gwarancja Biznesmax od BGK w Alior Bank lupa lupa
fot. Fratria / MK

Pierwszy klient Alior Banku otrzymał zwrot zapłaconych odsetek od kredytu dzięki gwarancji Biznesmax (FG POIR) udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Alior Bank jako pierwszy bank w Polsce udzielił kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax. Przedsiębiorca, który skorzystał z tej formy zabezpieczenia w 2017 r., właśnie otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego dopłatę do oprocentowania kredytu w formie zwrotu wszystkich odsetek zapłaconych w związku z zaciągnięciem kredytu w Alior Banku.

 
Kredyt przyznany przez Alior Bank pokrył finansowanie podatku VAT od kosztów inwestycyjnych. Klient, który dostał już zwrot, może następnie złożyć wniosek o dopłatę do oprocentowania kredytu inwestycyjnego, który również jest zabezpieczony  gwarancją Biznesmax. – Te odsetki zakwalifikowane do zwrotu mogą wynieść nawet sto tysięcy złotych – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku.
 
– Pomagamy rozwijać się każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa, a nasze programy gwarancji i poręczeń skutecznie mobilizują polski kapitał potrzebny inwestycjom. Gwarancje Biznesmax ułatwiają mikro-, małym i średnim firmom dostęp do finansowania działalności, zwiększając tym samym ich potencjał innowacyjności. Wartość projektów inwestycyjnych, które otrzymają gwarancje Biznesmax z BGK, to ok. 3 mld zł. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym, a banki kredytujące i BGK wspierają przedsiębiorców fachowym doradztwem, jak ubiegać się o gwarancję Biznesmax – przypomina Halina Wiśniewska, dyrektor departamentu poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
– Fundusze unijne to nie tylko bezzwrotne dotacje. Coraz większą rolę odgrywają inne formy wsparcia, na przykład gwarancje, które ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do kredytów bankowych. Oferowana w programie Inteligentny Rozwój gwarancja Biznesmax to wygodny, dostosowany do potrzeb firm instrument pozwalający realizować im innowacyjne przedsięwzięcia. W ten sposób zwiększamy zasięg oddziaływania funduszy europejskich na naszą gospodarkę. Bezpłatna gwarancja, obniżenie marży kredytu czy zwrot części odsetek od kredytu sprawiają, że jest to instrument bardzo atrakcyjny dla  przedsiębiorców. Zachęcam do korzystania  z niego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
 
Gwarancja Biznesmax (FG POIR) udzielana przez BGK za pośrednictwem Alior Banku zabezpiecza kredyt udzielony przedsiębiorcy na koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego realizowanego przez przedsiębiorcę z potencjałem innowacyjnym. Gwarancja jest bezpłatna dla klienta przez cały okres trwania gwarancji – nawet do 20 lat – obejmuje okres kredytowania plus 3 miesiące. Dodatkowo gwarancja Biznesmax pozwala na znaczne obniżenie marży kredytu w stosunku do takiego samego kredytu bez gwarancji BGK oraz na zmniejszenie wymagań banku związanych z zabezpieczeniem kredytu.
 
Do gwarancji Biznesmax od listopada 2018 roku został wprowadzony element dotacyjny. Funkcjonalność elementu dotacyjnego polega na tym, że klient, który otrzyma kredyt inwestycyjny lub obrotowy (uzupełniający do inwestycji) zabezpieczony gwarancją Biznesmax, może ubiegać się w BGK, za pośrednictwem Alior Banku, o dopłatę do oprocentowania, czyli zwrot zapłaconych odsetek po zakończeniu realizacji inwestycji zgodnie z planem projektu inwestycyjnego. BGK dokonuje wypłaty z tytułu zwrotu zapłaconych odsetek po pozytywnej weryfikacji wniosku klienta oraz pod warunkiem, że kredyt jest spłacany w terminie. Zwrot ten może wynieść: maksymalnie 5 proc. kwoty uruchomionego kredytu w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2020 r., 3,33 proc. w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2021 r. Dopłata do oprocentowania obejmuje okres kredytu nie dłuższy niż 3 lata, liczony od daty uruchomienia finansowania objętego gwarancją Biznesmax.
 
Dopłata wyliczana jest od kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu i nie może być wyższa niż wartość odsetek zapłaconych przez kredytobiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą. – Dopłata do odsetek udzielana jest w formie pomocy de minimis. Kredytobiorca musi być uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis i posiadać wolny limit tej pomocy – wyjaśnia Aleksandra Podobińska-Durka z Alior Banku.
 
Gwarancja Biznesmax (FG POIR) skierowana jest do przedsiębiorców spełniających kryteria klienta innowacyjnego, ale nie są to warunki trudne do spełnienia. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że spełnia kryteria podmiotu innowacyjnego. Wystarczy, że zaplanują inwestycję, dzięki której wprowadzą nowy ulepszony wyrób, usługę lub proces w stosunku do obecnie ofertowanych, co będzie miało przełożenie na wzrost przychodów o 30 proc. w czasie trzech lat od zakończenia realizacji projektu albo w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
 
Kredyty zabezpieczone gwarancją Biznesmax są więc szansą na optymalne finansowanie projektów. Dlatego zapraszamy do oddziałów Alior Banku klientów, którzy planują inwestycje. Oprócz bezpłatnej gwarancji i obniżenia marży na kredycie, mogą również uzyskać z BGK zwrot odsetek od zaciągniętego kredytu nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Źródło: materiały prasowe Alior Bank

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła