HSBC finalizuje udaną transakcję dla polskiego Skarbu Państwa

opublikowano: 6 lipca 2020
HSBC finalizuje udaną transakcję dla polskiego Skarbu Państwa lupa lupa

Po raz pierwszy od ogłoszenia pandemii COVID-19, HSBC Polska działał jako główny współzarządzający emisją (Joint Lead Manager — JML) i prowadzący księgę popytu w bardzo udanej transakcji dla Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, z ratingiem A2/A-/A-.

Bank skutecznie przeprowadził emisję 3-letnich euroobligacji Reg S na okaziciela, o wartości nominalnej 2 mld EUR, z terminem zapadalności przypadającym na 7 lipca 2023 r. Polska tym samym wróciła na europejskie rynki, wykorzystując sprzyjające okoliczności rynkowe i apetyt inwestorów na krótkoterminowe polskie papiery dłużne denominowane w euro. Przypomnieć należy, że w lutym tego roku miała już miejsce emisja 5-letnich obligacji z ujemną rentownością.

 - Ta udana transakcja świadczy o konsekwentnym zaangażowaniu HSBC w Polsce. Ulokowaliśmy emisję na rynku, a emitent mógł ustalić końcowy spread na MS+29. Geograficzny zasięg emisji był bardzo szeroki, a popyt zgłoszony przez ponad 110 inwestorów przekroczył 5,8 mld EUR - nie licząc zainteresowania JML. Ponadto, księga popytu okazała się bardzo odporna na zwężanie spreadu w ciągu dnia. Ostateczna nominalna wartość emisji wyniosła 2 mld EUR przy końcowej rentowności -0,11%. Jest to jak dotąd najniższa rentowność publicznej emisji denominowanej w euro osiągnięta przez Polskę – powiedział, Sebastian Szaudel, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Komercyjnej i Globalnej.
 
Popyt świadczy o apetycie inwestorów na państwowe papiery klasy inwestycyjnej oraz odzwierciedla solidną i stabilną wiarygodność emitenta. Ostateczna premia nowej emisji była pomijalna, co jest dowodem i potwierdzeniem kondycji finansowej Rzeczpospolitej Polskiej, która jako pierwszy kraj spoza strefy euro wyemitowała obligacje z ujemną rentownością od wybuchu epidemii COVID-19.
 
Wiodąca, globalna platforma bankowości HSBC, a w szczególności stała obecność w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniają bankowi unikatową znajomość lokalnej dynamiki oraz umożliwiającą oferowanie optymalnych rozwiązań.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła