Imponujące wzrosty aktywności inwestorów na GPW

opublikowano: 5 stycznia 2021
Imponujące wzrosty aktywności inwestorów na GPW lupa lupa
Giełda odnotowała w grudniu 2020 r. znaczny wzrost wartości obrotu różnymi instrumentami w skali roku, fot. Andrzej Wiktor

Giełda odnotowała w grudniu 2020 r. wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 150,8 proc. rdr do 34,5 mld zł, wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 1019,2 proc. do 1,2 mld zł i wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 105,9 proc. rdr do poziomu 1 328,5 tys. szt.

W grudniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 35,3 mld zł, czyli o 152,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 150,8 proc. rdr do poziomu 34,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 125,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 57 025,84 pkt i była o 1,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 811,8 proc. rdr do poziomu 1,2 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1019,2 proc. rdr i wyniosła 1,2 mld zł.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1 328,5 tys. szt., czyli o 105,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,6 proc. rdr do poziomu 543,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 85,6 proc. rdr do 246,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 514,6 proc. rdr do 509,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 13,6 proc. rdr do 29,5 tys. szt.

W grudniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 116,6 proc. rdr do poziomu 253,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 248,3 proc. rdr do 71,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 99,4 mld zł wobec 92,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,5 proc. rdr do poziomu 222,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 16,9 mld zł wobec 13,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22,5 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 17,7 TWh, co oznacza wzrost o 15,7 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 1,9 proc. rdr do poziomu 3,3 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 19,3 proc. rdr do poziomu 14,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 0,8 proc. rdr do 14,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 44,0 proc. do poziomu 4,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,8 proc. rdr do poziomu 10,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,8 TWh, co oznacza wzrost o 1,9 proc. rdr.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 61,1 proc. rdr do poziomu 10,3 ktoe.

Kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec 2020 roku wyniosła 538,8 mld zł (119,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 068,7 mld zł (236,1 mld EUR).

W grudniu 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 18 sesji rok wcześniej.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła