Indeks GIP60 zwiastuje „rajd św. Mikołaja”?

opublikowano: 11 grudnia 2018
Indeks GIP60 zwiastuje „rajd św. Mikołaja”? lupa lupa
fot. materiały prasowe

Pogarszające się nastroje w przemyśle nie powstrzymały pozytywnego odbicia na akcjach polskich spółek produkcyjnych. W listopadzie Giełdowy Indeks Produkcji, wzrósł o 2,85 proc. i zamknął się na poziomie 882.82 pkt.

W indeksie GIP60 znów przeważały spółki notujące miesięczny spadek wartości. Jednak tym razem różnica ta była niewielka (32 spółki spadkowe i 26 wzrostowych), a wzrosty były przeważnie mocniejsze niż spadki, co przełożyło się na listopadowe przełamanie negatywnego trendu i wzrost wartości indeksu GIP60 do poziomu 882.82 punktów (+2.85% m/m).

Najwyższą średnią miesięcznych stóp zwrotu w listopadzie osiągnęły spółki projektujące i dystrybuujące odzież, w skrócie: „projektanci”. Należy tutaj zaznaczyć, że średni wzrost na poziomie 7.64% m/m to przede wszystkim zasługa 25.87% wzrostu na akcjach spółki CCC. Równie dobrze poradziły sobie spółki odzieżowe, które oprócz projektowania i dystrybucji, zajmują się również produkcją. Ta grupa spółek w listopadzie wypracowała średni wzrost na poziomie 6.97% m/m. Również w tym przypadku duża część wzrostu to zasługa jednej spółki. Chodzi o CDRL, której wartość rynkowa wzrosła w listopadzie o 19.03%. Dodatnią średnią stopę zwrotu wypracowały jeszcze tylko firmy z sektora metalurgiczno-hutniczego (3.55% m/m) i chemicznego (0.92% m/m).

W zeszłym miesiącu mieliśmy do czynienia z najniższymi, od początku prowadzenia badań, stopami zwrotu trzech liderów rankingu GIP60 – tylko ROPCZYCE wypracowały wówczas miesięczny wzrost wartości powyżej 10%. W listopadzie sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie i podium rankingu GIP60 zajęły spółki, które solidarnie wypracowały ponad 25% miesięczną stopę zwrotu, a lider zbliżył się nawet do 50%.

Zmiana nastrojów w przemyśle europejskim

Listopadowe badanie nastrojów panujących wśród menedżerów największych firm produkcyjnych wykazało nieznaczny spadek PMI w strefie euro z 52.0 do 51.8 punktów. Złożyło się na to kilka wzrostów w takich państwach, jak Hiszpania (z 51.8 do 52.6), Austria (z 53.8 do 54.9), Irlandia (z 54.9 do 55.4), czy Grecja (z 53.1 do 54), ale także wiele spadków. Nastroje pogorszyły się w np. w Niemczech (z 52.0 do 51.8), Francji (z 51.2 do 50.8), Holandii (z 57.1 do 56.1), we Włoszech (z 49.2 do 48.6) i w Czechy (z 52.5 do 51.8). Spośród wszystkich krajów europejskich tylko w trzech zanotowano w listopadzie odczyt PMI poniżej granicy 50.0 pkt. Były to Włochy (48.6), Turcja (44.7) i Polska (49.5).

Polskie nastroje najgorsze od lat

Spadek PMI w naszym kraju z poziomu 50.4 punktów w październiku do 49.5 w listopadzie był już czwartym z rzędu, a wartość 49.5 jest najniższym odczytem od września 2014 roku i przerywa rekordowy, ponad czteroletni, okres nieprzerwanego wzrostu polskiego sektora przemysłowego. Za pogorszenie koniunktury odpowiada zarówno spadek nowych zamówień, jak i produkcji i zatrudnienia.
Czwarty miesiąc z rzędu spada liczba nowych zamówień eksportowych, i to pomimo względnie niskiego kursu naszej waluty. Niepokojący jest także spadek nastrojów u naszego głównego partnera handlowego, który również negatywnie oddziałuje na sytuację na naszym rodzimym rynku.

Do pozytywnych sygnałów należy zaliczyć normalizację stosunków handlowych na linii Waszyngton-Pekin. Zawieszenie broni w trwającej od paru kwartałów wojnie celnej powinno pozytywnie wpłynąć na globalną sytuację ekonomiczną. Tak odebrały tę informację rynki kapitałowe, które od początku sesji znacznie zyskują na wartości i GPW nie jest tutaj wyjątkiem. Miejmy nadzieję, że jest to zapowiedź „Rajdu św. Mikołaja”, który pozwoli odpracować przynajmniej część spadków z tego roku.

***

Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego „Produkcja.Expert” oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW. Giełdowy Indeks Produkcji jest indeksem typu cenowego, więc przy jego kalkulacji nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany dzień 1 stycznia 2016 roku.

Źródło: informacja prasowa DSR

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła