Jak rozkręcić eksport

opublikowano: 26 września 2018
Jak rozkręcić eksport

Notujemy 1,2 mld zł przewagi importu nad eksportem – potrzebne wsparcie dla ofensywnych polskich firm. Służy temu program „Polski czempion”, któremu patronują m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz PKO BP.

W pierwszym półroczu 2018 roku Polska odnotowała wzrost działalności eksportowej rok do roku na poziomie 5,7% – do kwoty 107,6 mld EUR. Jednocześnie – w przeciwieństwie do 2017 roku – import o ponad 1,2 mld EUR przewyższył eksport. Utrzymanie tendencji wzrostowej eksportu i jego przewagi nad importem będzie możliwe dzięki wspieraniu przedsiębiorców odpowiednimi instrumentami finansowymi i wiedzą.

Jednocześnie 37% małych i średnich przedsiębiorstw obawia się utraty płynności finansowej, co jest uzasadnione m.in. ze względu na długie terminy sądowego dochodzenia roszczeń za granicą – np. dla Kazachstanu to średnio 370 dni, ale dla Indii już 1445.

Doświadczenie KUKE wskazuje, że skutecznym narzędziem ochrony mogą być ubezpieczenia należności handlowych. „Dane GUS wskazują na kolejne zwiększenie polskiego eksportu – zarówno w ujęciu globalnym, jak i do poszczególnych rejonów świata. Dla przykładu eksport do UE w ciągu 6 miesięcy 2018 – w porównaniu do 2017 roku – wzrósł o 6,1%, w tym do Niemiec o 8,7%, Francji o 7%, oraz Czech o 4,2%. Natomiast eksport na rynki poza unijne zwyżkował o 4,5%. Utrzymanie takiej dynamiki eksportu, a jednocześnie jego przewagi nad importem – co jest istotne dla gospodarki – wymaga aktywnego wsparcia przedsiębiorców. Polskie firmy dostarczają produkty i usługi najwyższej jakości. Do udanej ekspansji zagranicznej potrzebują wsparcia ze strony państwa, skutecznych narzędzi zabezpieczających i wiedzy. KUKE wie, że rynki eksportowe są różne i na każdym czekają inne trudności czy zagrożenia, a opóźnienia płatności mogą znacząco osłabić pozycję polskich firm nie tylko za granicą, ale też i na rynku rodzimym. Właśnie, dlatego nieustająco edukujemy przedsiębiorców na temat potencjalnych ryzyk, instrumentów finansowych i różnic kulturowych. W ramach bezpłatnego cyklu konferencji Polski Czempion – w pięciu miastach Polski – KUKE podzieli się wiedzą na temat ograniczania ryzyka w działaniach eksportowych” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE SA.

W ramach II edycji spotkań Polski Czempion organizowanych przez PwC przy współpracy z Bankiem PKO BP i PAIH, KUKE wystąpi w panelu „Bezpieczeństwo wychodzenia na rynki zagraniczne – minimalizacja ryzyka, aspekty podatkowe i prawne”, z prelekcją na temat: Ryzyka działań inwestycyjnych i eksportowych na nowych rynkach i sposoby ich ograniczenia. Tegoroczna edycja obejmie pięciu miast: Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Lublin. Pierwsze spotkanie już 26 września w Poznaniu.

Więcej informacji na https://www.pwc.pl/pl/uslugi/firmy-prywatne/polski-czempion.html

Program Polski Czempion promuje i wspiera polskie przedsiębiorstwa, które eksportują i inwestują za granicą lub mają w planach ekspansję zagraniczną. Program opiera się na cyklicznych spotkaniach o charakterze merytoryczno-networkingowym.

Organizatorem merytorycznym programu jest PwC.

Wydarzenie patronatem objęła m.in.: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PKO Bank Polski oraz lokalni partnerzy samorządowi i otoczenia biznesu.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła