Jak walczyć z zatorami płatniczymi?

opublikowano: 3 listopada 2018
Jak walczyć z zatorami płatniczymi? lupa lupa

Co siódmy polski przedsiębiorca nie otrzymuje na czas płatności za sprzedane towary czy wykonane usługi. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obecnie prowadzi prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.

Co siódmy polski przedsiębiorca nie otrzymuje na czas płatności za sprzedane towary czy wykonane usługi. Przynajmniej raz w miesiącu z tym problemem styka się 65 proc. małych i średnich firm – wynika z 16. fali badania Bibby MSP Index. Przyczynia się to do powstawania zatorów płatniczych. Ten problem dotyka również przedsiębiorców z innych państw członkowskich UE. Przeciwdziałać mogą mu odpowiednie rozwiązania prawne.

Kluczową regulacją mającą chronić organizacje przed utrata płynności finansowej jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Rozwiązania w niej przyjęte w dużej mierze są implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Jej głównym celem było wprowadzenie instrumentów służących egzekwowaniu krótszych terminów zapłaty. W ich skład wchodzą m.in.:

• 60-dniowy – co do zasady – termin płatności między przedsiębiorcami oraz 30-dniowy w transakcjach, w których stroną kupującą jest podmiot publiczny;
• naliczanie ryczałtowej kwoty 40 euro jako rekompensaty za koszty dochodzenia należności;
• możliwość nałożenia odsetek ustawowych za tzw. kredyt kupiecki oraz za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Co więcej, niektóre kraje Unii wprowadziły również dodatkowe modyfikacje w swoich przepisach. Przykładowo prawo francuskie przewiduje wyjątki w zakresie terminu zapłaty. Może zostać on wydłużony do 45. dnia po upływie miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Warunkiem jednak jest brak jawnego nadużycia prawa wierzyciela.

Ciekawym rozwiązaniem jest również to, że firmy z jednego sektora, klienci i dostawcy mogą wspólnie podjąć decyzję o skróceniu maksymalnego okresu płatności określonego unijną dyrektywą. Francja wprowadziła również surowe kary administracyjne za naruszenia w tym zakresie. Zaczynają się one do 75 tys. euro w przypadku osoby fizycznej i 2 mln euro w przypadku osoby prawnej.

Holandia w ubiegłym roku wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym w umowach z MŚP duże podmioty nie będą mogły wymagać terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni. Ustawodawca przewidział konsekwencje za złamanie prawa. Są nimi odsetki. Irlandia również zdecydowała się na dodatkowe obostrzenia. Prawo w tym kraju przyznaje wierzycielowi uprawnienia do żądania określonej kwoty rekompensaty w zamian za koszty odzyskiwania należności – wskazuje dr Anna Czarczyńska, niezależny ekspert firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

W Polsce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obecnie prowadzi prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Dodatkowe rozwiązania są nam bardzo potrzebne. Według najnowszych wyników Bibby MSP Index 24 proc. przedstawicieli sektora MŚP otrzymuje płatności średnio do 7-14 dni po terminie, a prawie jedna trzecia (32 proc.) od 14 dni do miesiąca. Co piąty przedsiębiorca czeka jeszcze dłużej – od 1 do 3 miesięcy po dacie wskazanej na fakturze.

Co więcej, przedsiębiorcy powinni stosować finansową profilaktykę, która pomoże im zapobiegać zatorom płatniczym. Jednym z jej narzędzi może być faktoring. Zapewnia on nie tylko środki na bieżące finansowanie działalności, ale także zabezpiecza przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Jest to narzędzie z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorców na całym świecie, coraz popularniejsze także w naszym kraju – mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Źródło: materiały prasowe Bibby Financial Services

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła