KNF zatwierdza przejęcie Aviva przez Allianz

opublikowano: 13 maja 2022
KNF zatwierdza przejęcie Aviva przez Allianz lupa lupa
Siedziba KNF w Warszawie, fot. Andrzej Wiktor

Komisja Nadzoru Finansowego nie stwierdziła podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia spółek Allianz Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 13 maja 2022 r. podjęła szereg decyzji.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Nieliszu z siedzibą w Stawie Noakowskim (bank przejmowany) Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

Komisja jednogłośnie zakazała spółkom: Internetowa Platforma Płatnicza sp. z o.o. Marpost sp. z o.o., Multiratka.pl sp. z o.o., Novus Pro Domo sp. z o.o. wykonywania usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem przez te spółki obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego objęcia przez Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy) akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.; bezpośredniego objęcia przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy) akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:  i2 Development SA z siedzibą we Wrocławiu – z dniem 27 maja 2022 r

Źródło: materiały prasowe KNF

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła