Kolejny rekordowy kwartał PKO BP

opublikowano: 5 listopada 2021
Kolejny rekordowy kwartał PKO BP
fot. materiały prasowe / Twitter @PKOBP

Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł blisko 3,7 mld zł i był niemal 82 proc. wyższy niż przed rokiem. W III kwartale jej aktywa przekroczyły poziom 400 mld zł i wzrosły do 403,5 mld zł.

- Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2021 roku wypracowała blisko 3,7 mld zysku netto, a aktywa przekroczyły 400 mld zł. Oznacza to, że mamy solidne fundamenty oraz silne przewagi konkurencyjne. Obserwując jednak dynamikę zmian w otoczeniu zewnętrznym, zamierzamy intensyfikować działania zmierzające do stale zwiększającego się rozwoju grupy kapitałowej, spełniając tym samym oczekiwania wszystkich interesariuszy. PKO Bank Polski jest gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej gospodarki. Dlatego niebawem rozpoczynamy prace nad nową strategią PKO Banku Polskiego, która uwzględni doświadczenia wywołane globalną pandemią oraz nowymi wyzwaniami stojącymi przed rynkiem finansowym - powiedziała Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierująca pracami Zarządu.

Kolejny rekordowy kwartał

Zysk osiągnięty przez PKO Bank Polski jest po raz kolejny najwyższy w ponad 100-letniej historii spółki. Do jego osiągnięcia przyczynił się solidny wzrost wyniku na działalności podstawowej: wynik z tytułu opłat i prowizji w III kwartale wyniósł ponad 1,1 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż kwartał wcześniej oraz o 14,8 proc. wyższy niż przed rokiem, natomiast wynik odsetkowy netto wzrósł o 3,7 proc. kw/kw do poziomu 2,5 mld zł. Koszty działania wyniosły 1,5 mld zł, a kwartalny wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w III kwartale 2021 r. osiągnął 39 proc., co oznacza, że jest na poziomie znacznie lepszym niż zakładany w Strategii na lata 2020-2022.

Aktywa powyżej 400 mld zł

Aktywa grupy wzrosły do 403,5 mld zł. dzięki wzrostowi finansowania klientów, które wyniosło 237,1 mld zł i było o 3,0 proc. wyższe niż kwartał wcześniej. Szczególnie silny wzrost nastąpił w zakresie kredytów detalicznych. Dynamika ich nowej sprzedaży wyniosła 8,3 proc. q/q i 40 proc. r/r. W dalszym ciągu wzrastały oszczędności klientów. Ich suma na koniec III kwartału 2021 r. wyniosła 392,4 mld zł i była o 2,5 proc. wyższa niż na koniec II kwartału 2021 r. Wzrostowi skali działalności PKO Banku Polskiego towarzyszy odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem. Kwartalny koszt ryzyka wyniósł 59 pb., udział kredytów niepracujących utrzymał się na poziomie 4,5 proc. a stopień pokrycia tych kredytów rezerwami wzrósł do 86 proc.

Wysoka dochodowość i silna baza kapitałowa

Doskonałe wyniki przełożyły się na wysoką rentowność Grupy. Kwartalny wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 12,1 proc. i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Bank utrzymuje bardzo silną bazę kapitałową, a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 18,97 proc. i jest o ponad 7 punktów procentowych wyższy niż wymogi regulacyjne. Wysoką siłę kapitałową banku potwierdziły ogłoszone w lipcu br. wyniki europejskich stress testów, które po raz kolejny pokazały, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania gospodarcze banków w Europie.

- Wysoka nadwyżka kapitałowa banku szacowana na 16 mld zł, wysoka dochodowość oraz rozpoczęty proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w najbliższych latach - powiedziała Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Dalsza cyfryzacja relacji z klientem

PKO Bank Polski kontynuuje cyfryzację i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi już 76 proc. Proste i masowe czynności coraz częściej wykonywane są przez roboty, wykorzystujące rozwiązania sztucznej inteligencji. Odpowiadają one za 80 proc. obsługi w pierwszym kontakcie z klientem na bankowej infolinii. Miesięcznie wykonują kilkaset tys. rozmów, co pozwoliło spółce uwolnić około 100 etatów. Sztuczna inteligencja wspiera także działanie PKO Inwestomatu. Za jego pośrednictwem bank realizuję połowę sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

W budowaniu cyfrowych doświadczeń klientów pomaga aplikacja IKO, która ma już 6 mln aktywacji. Kwartalnie bank za jej pośrednictwem realizuje ponad 100 mln transakcji. W ostatnich miesiącach możliwość korzystania z aplikacji zyskali klienci, którzy nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Rozwiązanie pozwoli zachęcić do korzystania z IKO kolejne grupy klientów i zbudować jeszcze większą skalę. Od września, w aplikacji mobilnej banku klienci mają też dostęp do pełnej oferty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI oraz usług Biura Maklerskiego. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzonych przez PKO TFI mogą w aplikacji sprawdzić stan swoich środków.

Proces ugód nabiera tempa

4 października w PKO Banku Polskim ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych. Od tego czasu, klienci banku złożyli już ponad 12 tys. wniosków o mediacje. Proces przebiega bardzo sprawnie i zaowocował już pierwszymi aneksami do umów kredytowych. Propozycja ugód jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu CHF. Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Ugody pozwalają klientom całkowicie uwolnić się od ryzyka walutowego. Są szybką, wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.

Zrównoważony rozwój biznesu

PKO Bank Polski chce nie tylko, tak jak dotychczas, wypracowywać najlepsze wyniki dla swoich akcjonariuszy, ale dodatkowo szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. Dlatego uwzględnił wskaźniki ESG w celach niefinansowych. Spójnie z wcześniej przyjętą polityką, zakładającą zacieśnienie finansowania sektorów wysokoemisyjnych i brak nowych zaangażowań w sektorze wydobywczym węgla, bank zobowiązał do całkowitego wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. Spółka zadeklarowała także, że będzie zwiększała skalę zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r. Jeden z ogłoszonych celów – uwzględnienie zasad ESG w polityce zakupowej, został już zrealizowany.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła