Komunikacja NBP z uczestnikami życia gospodarczego

opublikowano: 3 września 2020
Komunikacja NBP z uczestnikami życia gospodarczego
Prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek RPP, fot. materiały prasowe NBP

Narodowy Bank Polski jest instytucją publiczną, do której zaufanie jest stosunkowo duże (wykres). Warto czynić wiele aby poziom tego zaufania jeszcze się zwiększył. W ramach tego celu bardzo ważne jest udoskonalanie sposobu komunikacji NBP z uczestnikami polskiego życia gospodarczego – pisze prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek RPP na portalu wGospodarce.pl.

NBP wpływa na polską gospodarkę

W tym kontekście mówi się dość często o: „komunikacji z rynkami”. Osobiście wolę posługiwać się pojęciem „komunikacja z uczestnikami życia gospodarczego”. Banki centralne ustalając poziom stóp procentowych oraz wpływając poprzez swe działania na wielkość różnych zmiennych makroekonomicznych oddziałują tym samym na zmianę nastrojów konsumentów, przedsiębiorców, deponentów, kredytobiorców itd. NBP komunikuje się z obywatelami za pomocą m. in. swojej strony internetowej, na której prezentowane są różne informacje o działalności banku centralnego.

Co roku na forum Sejmu RP przedstawiane jest sprawozdanie z wykonania „Założeń polityki pieniężnej” NBP. Odpowiednie wystąpienie wygłasza zawsze prezes NBP. Sprawozdanie z działalności banku centralnego omawiane jest także na Komisji Finansów Publicznych. Podstawową formą komunikacji członków RPP z uczestnikami życia gospodarczego są konferencje RPP, na których przedstawiciele tego gremium przedstawiają swoje poglądy dotyczące polityki pieniężnej i odpowiadają na pytania dziennikarzy.

Kontakty RPP z Komisją Finansów Publicznych Sejmu RP

W swoim raporcie „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro” omówiłem alternatywę w stosunku do koncepcji likwidacji złotego. Istotą owej alternatywy jest lepsze niż dotąd wykorzystanie suwerenności monetarnej Polski, czyli prawa naszego kraju do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

W ramach owej alternatywy umieściłem postulat aby raz na kwartał konferencja RPP odbywała się na forum Komisji Finansów Publicznych. Mogłoby to służyć pogłębieniu relacji między bankiem centralnym a Sejmem RP. CZYTAJ TUTAJ

Osobami zainteresowanymi działalnością banku centralnego są m. in. analitycy instytucji finansowych. Przedstawiają oni cyklicznie swoje prognozy dotyczące nie tylko poziomu przewidywanych zmiennych makroekonomicznych, lecz także stóp procentowych ustalanych przez RPP. Doświadczenie pokazuje, że większość decyzji RPP jest zgodna z oczekiwaniami większości analityków. W tym kontekście warto zauważyć, że decyzje RPP mogą być zarówno zgodne całkowicie z oczekiwaniami analityków, jak i stanowić pewne zaskoczenie. Generalnie można powiedzieć, że jeśli stanowią one zaskoczenie to prawdopodobnie wpływ takiej decyzji na gospodarkę może być jeszcze większy niż wpływ decyzji spodziewanej choć także i decyzje spodziewane mogą wpływać na poziom różnego typu zmiennych makroekonomicznych.

Polityka pieniężna stanowi przedmiot analiz dokonywanych przez różnego typu instytucje finansowe, w tym zwłaszcza przez banki komercyjne. Jest ona także przedmiotem analiz instytucji ratingowych, które w swoich opracowaniach dokonują charakterystyki polityki pieniężnej prowadzonej przez poszczególne kraje. Generalnie wydaje się, że z uwagi na duże znaczenie komunikacji banku centralnego z uczestnikami życia gospodarczego istotną rolę wśród departamentów NBP odgrywa ten, który odpowiedzialny jest za zagadnienia związane z marketingiem.

Warto poszerzać Polakom wiedzę o polskiej polityce pieniężnej w mediach

Z uwagi na wzrost znaczenia internetu przebieg konferencji po posiedzeniu RPP umieszczany jest także na odpowiednich stronach. Generalnie można powiedzieć, że zainteresowanie działalnością banku centralnego wzrasta w okresach trudności gospodarczych. Wówczas bowiem mogą pojawiać się różnego typu oczekiwania społeczne związane z potrzebą łagodzenia polityki pieniężnej. Z natury rzeczy z uwagi na specjalistyczny charakter polityki pieniężnej artykuły dyskusyjne poświęcone tej problematyce ukazują się głównie w prasie gospodarczej, w tym finansowej.

Warto przy okazji podkreślić ogromną rolę jaką odgrywają wypowiedzi członków RPP. Są one udzielane różnego typu agencjom prasowym, w tym zwłaszcza Polskiej Agencji Prasowej. Wywiady mogą ukazywać się także na innych stronach internetowych, np. Radia Maryja, „wGospodarce”, „Naszym Dzienniku”, Radia Wnet czy „Bankier”.

Kontakty z polską młodzieżą kluczowe dla utrzymania suwerenności monetarnej

Pogłębianie procesu komunikacji NBP z uczestnikami życia gospodarczego jest szczególnie ważne w kontekście obrony prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. W tym kontekście warto wskazać na wielką rolę kontaktów z młodym pokoleniem, w tym z uczniami szkół podstawowych i średnich.

NBP był organizatorem m. in. konkursu „Złoty interes” przeznaczonego dla uczniów szkół średnich, którzy mogli publikować swoje teksty, w których charakteryzowali najbardziej przez nich cenione zalety waluty narodowej. Organizowanie tego typu konkursów powinno być kontynuowane.

Warto także pogłębiać współpracę między NBP a uczelniami. Przykładowo podczas inauguracji roku akademickiego można by organizować wykład otwarty poświęcony znaczeniu złotego w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego kraju. CZYTAJ TUTAJ

Orędzie prezesa NBP w telewizji publicznej

Generalnie chodzi o to, aby poprzez różnego typu kanały komunikacji, także te internetowe docierać z przekazem do jak największej liczby członków polskiego narodu - z przekazem, w którym uświadamiano by obywatelom jak ważne znaczenie dla Polski ma utrzymanie złotego. Można by także pomyśleć o wygłaszaniu przez prezesa NBP orędzia w telewizji publicznej, w którym mógłby on krótko przedstawić stan gospodarki oraz scharakteryzować aktualnie prowadzoną politykę pieniężną.

prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek RPP

Źródło: wGospodarce.pl

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła