Kredyt na studia medyczne w Banku Pekao

opublikowano: 6 października 2023
Kredyt na studia medyczne w Banku Pekao
Kredyt na studia medyczne ma zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunku lekarskim, fot. materiały prasowe Pekao

Bank Pekao SA, jako jedyny bank w Polsce, kolejny raz rozpoczyna nabór wniosków o sfinansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim. Kwota refinansowania może sięgnąć nawet 22 tys. złotych za semestr. W pierwszej edycji programu – w roku akademickim 2022/2023, Bank udzielił blisko 1800 takich kredytów.

Kredyt na studia medyczne ma zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunku lekarskim. Dzięki temu osoby, które marzą o tym, aby zostać lekarzami, będą mogły zrealizować swoje plany. Środki na studia są finansowane przez Bank Pekao S.A. preferencyjnym kredytem. Studenci mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania, poręczenia kredytu, a także z całkowitego lub częściowego umorzenia kredytu. Wszystko z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– Kredyt na studnia medyczne to jeden z elementów „Pakietu dla młodych”, czyli działań podejmowanych na rzecz studentów, absolwentów i rezydentów. Dzięki preferencyjnemu kredytowi zwiększamy dostęp do odpłatnego kształcenia na kierunku lekarskim. Tym samym zwiększamy zasoby kadrowe systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

– Obserwujemy duże zainteresowanie kredytem na studia medyczne. Od kiedy uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, czyli od ponad roku, skorzystało z niego już 1800 studentów, którzy łącznie otrzymali 80 mln zł na refundację nauki. W ten sposób, jako polski bank rozwoju, przyczyniamy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program naszego modelu biznesowego - Ochrona zdrowia – mówi Piotr Grzebalski, dyrektor tego programu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od początku października br. Bank Pekao SA przyjmuje wnioski o kredyt na finansowanie opłat za studia w roku akademickim 2023/2024 i kolejnych latach. Kredyt jest wypłacany w transzach co semestr na rachunek uczelni i można nim sfinansować czesne za cały okres studiów. Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia semestru zimowego. Po upływie tego terminu o kredyt będzie można ubiegać się dopiero na początku kolejnego semestru.

Aby otrzymać kredyt wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Oprócz wniosku potrzebny będzie tylko dokument tożsamości i zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że wnioskujący jest studentem na płatnym kierunku lekarskim, gdzie nauka odbywa się w języku polskim.

Maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu zależy od tego, kiedy student rozpoczął studia:

• studenci, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/2024 mogą otrzymać kredyt z maksymalną transzą 22 tys. zł za semestr, czyli nawet 264 tys. złotych w ciągu 6 lat studiów,
• dla studentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej, maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu wynosi: 20 tys. zł dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2022/2023 albo 18 tys. zł dla tych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

– Cieszymy się, że program jest tak popularny wśród młodych ludzi – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.To dobra alternatywa dla osób chcących studiować medycynę. Kredyt pozwala na spokojne zajęcie się nauką w trakcie trwania studiów i specjalizacji, a następnie długofalowe rozplanowanie spłaty kolejnych rat kredytu. A co ważne, wiele osób, przy spełnieniu odpowiednich warunków, będzie mogło skorzystać z całkowitego umorzenia kredytu – dodaje.

Kredyt może być umorzony w całości jeśli student przepracuje 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w ciągu maksymalnie 12 lat od daty zakończenia studiów. Czas ten skraca się, jeżeli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Kredyt na studia medyczne to atrakcyjna forma finansowania nauki na preferencyjnych warunkach. Spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat i rozpocznie się po 12 latach karencji. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt, a drugą połowę dopłaca BGK, który jest operatorem funduszu.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła