Kwartalny zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 29,3 mln zł

opublikowano: 15 maja 2020
Kwartalny zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 29,3 mln zł lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych SA fot. Fratria

Zarząd GPW zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100,7 mln zł, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I kw. 2020 r. wypracowała 97,0 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 29,3 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 50,0 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,3 proc. wobec I kw. 2019 r. i o 20,9 proc. wobec IV kw. 2019 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 9,5 mln zł, tj. o 29,7 proc. przychodów osiągniętych z obsługi obrotu na rynku finansowym oraz z wyższych o 3,6 mln zł, czyli o 10,4 proc. przychodów w segmencie rynku towarowego. Wzrost przychodów z obrotu na rynku finansowym to przede wszystkim efekt wyższych o 7,8 mln zł przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym. W efekcie zwiększonej zmienności rynku wzrosły także przychody w segmencie instrumentów pochodnych o 68,1 proc. rdr. Trend wzrostowy został utrzymany również w przychodach z obrotu energią elektryczną, które wzrosły w ujęciu rdr o 1,6 mln zł, tj. o 50,0 proc. oraz w przychodach z obrotu gazem o 1,0 mln zł, czyli o 41,3 proc. rdr.

– Wyniki pokazują, że Grupa GPW jest odporna na kryzys. W ostatnich miesiącach musieliśmy jednocześnie obsługiwać rekordową aktywność uczestników rynków finansowych i towarowych oraz kompletnie przebudować nasz model operacji: ze scentralizowanego na rozproszony. Sukces na obu polach zawdzięczamy naszemu wspaniałemu zespołowi oraz postępom w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów, jakich dokonaliśmy w ostatnich dwóch latach – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2020 r. wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem i o 18,3 proc. wobec IV kwartału 2019 r. do poziomu 56,1 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 57,8 proc. wobec 64,5 proc. w I kw. 2019 r. oraz 59,0 proc. w IV kw. 2019 r. W kosztach operacyjnych I kwartału 2020 r. ujęta została rezerwa w wysokości 10,0 mln zł z tytułu opłaty rocznej na rzecz KNF na poziomie Grupy Kapitałowej, wobec 12,9 mln zł w I kw. 2019 r. Na wzrost kosztów w I kw. 2020 r. w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty osobowe o 2,9 mln zł, w związku z wyższym zatrudnieniem na rzecz realizacji strategii GK GPW oraz koszty usług obcych o 1,3 mln zł.

– Konieczność zachowania dystansu społecznego doprowadziła do jeszcze szybszej digitalizacji codziennych zadań. Z drugiej strony jednak utrudniła prowadzenie działań sprzedażowych w naszych nowych liniach biznesowych. To z kolei może spowodować opóźnienia w uzyskiwaniu przychodów z inicjatyw strategicznych – dodaje Marek Dietl.

Zarząd GPW zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100,7 mln zł, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki GPW/ za rok obrotowy 2019 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Rekomendacja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową GPW.

Źródło: materiały prasowe GPW

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła