Leszek Skiba prezesem Banku Pekao SA

opublikowano: 22 kwietnia 2020
Leszek Skiba prezesem Banku Pekao SA lupa lupa
Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Pekao SA, fot. materiały prasowe

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA powołała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Leszka Skibę na funkcję Prezesa Zarządu pod warunkiem uzyskania zgody KNF oraz z chwilą uzyskania takiej zgody.

Jednocześnie Rada przyjęła rezygnację Marka Lusztyna ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku powierzając mu pełnione wcześniej przez niego stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem. W skład Zarządu Banku wszedł ponadto dr Krzysztof Kozłowski, który pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu złożył Marcin Gadomski, odpowiadający za Pion Ryzyka.

Nowy Prezes Zarządu ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

W latach 2009 – 2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Leszek Skiba od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, a także przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rada Nadzorcza złożyła podziękowania Markowi Lusztynowi za współpracę i kierowanie pracami Zarządu Banku. Powierzyła mu jednocześnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar ryzyka. Marek Lusztyn od prawie 20 lat związany jest z Grupą Banku Pekao S.A. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu nadzorując obszar zarządzania ryzykiem w Banku oraz pełniąc funkcje Członka Rad Nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking. Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Marek Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit. Marek Lusztyn jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie), inżynierem informatyki. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

Do Zarządu Banku dołączył Krzysztof Kozłowski – dzisiaj Rada Nadzorcza powierzyła mu funkcję Wiceprezesa.

Posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013–2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 reprezentant–substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła