Małgorzata Rusewicz ponownie prezesem IZFiA

opublikowano: 6 maja 2020
Małgorzata Rusewicz ponownie prezesem IZFiA lupa lupa
Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA, fot. materiały prasowe

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, 5 maja 2020 r., powierzyło Małgorzacie Rusewicz stanowisko prezesa Zarządu Izby na kolejną, trzyletnią kadencję.

Małgorzata Rusewicz dołączyła do zarządu IZFiA 29 sierpnia 2019 roku w charakterze wiceprezesa, zaś od początku bieżącego roku kieruje Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami samodzielnie, pełniąc jednocześnie rolę Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA podczas wtorkowego posiedzenia przyjęło również roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Izby, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto także roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby oraz dokonano wyboru uzupełniającego Rady. Nowym członkiem 8-osobowej Rady Izby została Beata Sax, Wiceprezes Zarządu Investors TFI SA. Rada Izby sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu oraz określa długoterminowe plany rozwoju Izby.

Bardzo dziękuję członkom IZFiA za zaufanie i możliwość kontynuowania tego odpowiedzialnego zadania, co traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy na rzecz środowiska funduszy.  Nasze cele pozostają niezmienne, jednak będą realizowane w całkowicie zmienionej sytuacji rynkowej. Jest to ogromne wyzwanie, bowiem skutki gospodarcze dla naszego sektora są trudne do przewidzenia. Będziemy dalej pracować nad umożliwieniem płynnego prowadzenia biznesu i stwarzaniem funduszom warunków funkcjonowania sprzyjających ich dalszemu rozwojowi, nad upowszechnianiem wiedzy finansowej, a przede wszystkim nad tworzeniem wewnętrznych standardów środowiskowych i budowaniem zaufania do instrumentów rynku kapitałowego służących długoterminowemu oszczędzaniu” – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Ze względu na przepisy zabraniające odbywania większych zgromadzeń będące wynikiem stanu epidemii w Polsce Walne Zgromadzenie Członków IZFiA odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji zdalnej.  Uczestnicy mieli możliwość prowadzenia dyskusji, zgłaszania uwag, głosowania jawnego oraz tajnego. W celu przeprowadzenia prawomocnego WZ w takiej formie dokonano odpowiednich zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: materiały prasowe www.izfa.pl

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła