MF: konsultacje strategii dla rynku kapitałowego

opublikowano: 4 listopada 2022
MF: konsultacje strategii dla rynku kapitałowego lupa lupa
fot. Fratria / JS

Trwają prace nad projektem „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku”, który realizuje  działania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. 

Zawarte w nim rozwiązania upraszczają przepisy i procedury administracyjne sprzyjając rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.

- Przekazujemy do konsultacji projekt realizujący szereg istotnych działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Został on wypracowany w ramach szerokiego porozumienia między MF, KNF, Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. Dzięki wprowadzeniu tych przepisów m.in. zmniejszą się koszty regulacyjne dla wielu uczestników rynku finansowego, co, jak liczymy, przełoży się także na niższe koszty dla ich klientów i inwestorów  – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Projekt jest odpowiedzią na wiele wyzwań zgłaszanych nam przez uczestników rynku kapitałowego. W tej turze konsultacji chcemy kontynuować dobry dialog z biznesem – podkreślił wiceminister finansów Artur Soboń.

W projekcie znalazły się przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie całego rynku kapitałowego, w tym firm i funduszy inwestycyjnych oraz instytucji infrastruktury, takich jak Giełda Papierów Wartościowych.

Wprowadzamy do polskiego porządku prawnego takie rozwiązana jak jednolita licencja bankowa czy obligacje rozwojowe. Projekt realizuje też szereg postulatów rynku kapitałowego dotyczących eliminowania gold-platingu. Liczymy na konstruktywne uwagi wszystkich zainteresowanych, w ramach konsultacji – dodała Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Elementy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK)

Projekt ustawy realizuje postanowienia SRRK:
·         Wprowadzenie Jednolitej Licencji Bankowej prowadzące do częściowego zniesienia obowiązków administracyjnych wobec banków prowadzących w swoich strukturach działalność maklerską.
·         Wprowadzenie definicji Obligacji Rozwojowych, tożsamej z zielonymi obligacjami określonymi przez międzynarodowe Zasady Zielonych Obligacji (Green Bond Principles).
·         Wprowadzenie regulacji dedykowanych funduszom ETF (Exchange-Traded Funds), eliminujące obowiązku regulacyjne niekompatybilne z ich modelem funkcjonowania.
·         Wprowadzenie przepisów umożliwiających rozwój w Polsce pożyczek papierów wartościowych (securities lending).
·         Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji czynnego żalu.
·         Zmianę obowiązujących regulacji w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego mającą na celu wyeliminowanie przypadków gold-platingu.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego została przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. Stanowi ona pierwszy szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019–2023 i obejmuje 90 działań, w tym uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie płynności tego rynku i efektywności instytucji pośredniczących, oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.
 
Konsultacje potrwają do 25 listopada 2022 r.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła