MF odracza obowiązek stosowania ESEF

opublikowano: 15 grudnia 2020
MF odracza obowiązek stosowania ESEF lupa lupa
MF we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego, fot. Fratria / AS

Ministerstwo Finansów oraz KNF zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Zgodnie z opublikowanym 11 grudnia 2020 r. Komunikatem prasowym Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency[1] w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jednolitego elektronicznego formatu raportowania (european single electronic format, ESEF). Zmiana Dyrektywy Transparency ma na celu odłożenie w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia w czasie ma należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF.

W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej ww. emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020.

MF we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skorzystanie przez Polskę z opcji krajowej nie będzie miało wpływu na termin obowiązkowego oznaczania (tagowania) informacji dodatkowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Tagowanie informacji dodatkowej nadal będzie wymagane dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2022r. lub później, tj. począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2022.

ESEF stanowi krok naprzód w sposobie komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami, dlatego odroczenie obowiązku jego stosowania nie będzie wykluczało możliwości skorzystania z tego formatu przy sporządzaniu raportów rocznych już za 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie przygotowany, do przyjmowania od 4 stycznia 2021 r. raportów rocznych zgodne z ESEF w systemie ESPI.

Zachęcamy do korzystania z formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok – szczególnie tych emitentów, którzy są już do tego przygotowani. Przeprowadzenie pełnej procedury publikacji raportu rocznego według ESEF może być znaczącą korzyścią w obszarze relacji inwestorskich.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęca do wzięcia udziału w testach, które odbędą się w dniach 11 stycznia – 15 lutego 2021 r., o których informował w Komunikacje z 10 grudnia br.

Źródło: materiały prasowe MF

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła