Mikusiński: rynek może wiele zyskać lub jeszcze więcej stracić

opublikowano: 4 marca 2021
Mikusiński: rynek może wiele zyskać lub jeszcze więcej stracić lupa lupa
Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, fot. Fratria

W efekcie ograniczeń spowodowanych pandemią przyspieszyły procesy digitalizacji w działalności biznesowej, a komunikacja za pomocą aplikacji, forów internetowych, stała się nie tylko powszechna, ale wręcz czasami wiodąca – mówił Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Rafał Mikusiński był jednym z gości odbywającej się w Warszawie XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich.

Digitalizacja spwodowała olbrzymie konsekwencje dla całej gospodarki. Z kolei nienaturalnie niskie stopy procentowe – jak mówił Rafał Mikusiński - skłaniają do poszukiwania nowych możliwości alokacji kapitału, ale ułatwiają również ponoszenie nadmiernego ryzyka. Bardzo duży wpływ na rynek wywarły też programy pomocowe: z jednej strony doprowadziły do nadmiaru wolnego pieniądza o krótkoterminowym charakterze inwestycyjnym, z drugiej – do wyraźnego wzrostu zadłużenia długoterminowego wielu krajów. - Co więcej, ponownie mamy do czynienia ze wzrostem wartości na niektórych klasach aktywów, nie mającym oparcia w fundamentach gospodarczych. Mnożą się sytuacje nieuzasadnionych ekonomicznie zmian cen instrumentów finansowych, w efekcie nierzetelnych, anonimowych informacji i komentarzy w mediach społecznościowych – mówił przedstawiciel KNF.

Są to efekty wywołane przez czynniki zewnętrzne, przyczyniające się do transformacji rynku finansowego, ale także i jego deformacji. Powodują one podwyższone ryzyko, nieprawidłowości i nadużycia. - Niektóre z nich już się materializują. W takiej sytuacji rynek kapitałowy i jego instytucje mogą wiele zyskać, lub jeszcze więcej stracić. Wiele zmian jest wywoływanych także przez sam sektor finansowy, co powoduje konieczność szczególnej uwagi ze strony nadzoru – mówił Rafał Mikusiński.

Według niego, bardzo wiele zależy od postawy zarządów, rad nadzorczych, akcjonariuszy, ale także audytorów wszystkich firm działających na rynku. Rafał Mikusiński uważa, że gdy instytucje finansowe nie dopasują się do zmieniającej się rzeczywistości, nie tylko nie będą wsparciem dla wzrostu gospodarczego, ale spowoduje to spadek ich znaczenia dla finansowania procesów gospodarczych. - Jest to bardzo duże ryzyko - dodał.

Okazja do rozwoju działalności rynku kapitałowego jest ogromna, nie tylko ze względu na transfer kapitału z lokat i rachunków bankowych. Przedstawiciel KNF zwrócił uwagę, że digitalizacja jest nie tylko jednym z rozwiązań umożliwiających optymalizację kosztów. - To między innymi możliwość podniesienia jakości relacji z klientami, a przede wszystkim zdobycia nowych. Dlatego uzasadnione jest oczekiwanie wobec firm inwestycyjnych , banków i funduszy inwestycyjnych, by odpowiednio wykorzystały tę sytuację. Szczególnie ważne jest teraz odpowiedzialne i transparentne podejście w wykonywanej działalności - mówił.

Przypomniał, że w czasach, gdy inwestorzy kierują się często informacjami pozyskanymi przez media społecznościowe, bardzo ważna jest aktywna polityka informacyjna ze strony instytucji rynku kapitałowego. Zwrócił wagę, że długotrwałe postępowania w Urzędzie, o czym uczestnicy rynku często mówią, to bardzo często efekt słabo przygotowanej dokumentacji, co do której UKNF zgłasza wiele uwag. - Firmy obsługujące emisje papierów wartościowych muszą dbać o adekwatną ocenę spółki, o rzetelne informowanie o ryzykach oraz ocenę potrzeb i możliwości inwestora. Wymagamy od zarządów i rad nadzorczych rzetelnego informowania o sytuacji biznesowej, przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W przypadku naruszeń wszczynamy wobec ich członków odpowiednie postepowania – mówi Rafał Mikusiński.

Dodał, że w sytuacji, gdy jakość funkcjonowania rynku się obniża a ryzyko prowadzenia na nim działalności inwestycyjnej rośnie, wcześniej czy później prowadzi to do wzrostu regulacji i zaostrzenia przepisów. Będzie to miało negatywny wpływ na fundamentalną funkcje tego rynku – akumulację kapitału i transfer dla finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Przypomniał, że zmienia się polityka nadzorcza i sankcyjna w zakresie odpowiedzialności osobistej. Sankcje nie podniosą jednak zaufania do działalności organizacji z rynku kapitałowego, nie wpłyną pozytywnie na jego rozwój. - Dlatego apeluję: bardzo wiele zależy od was i waszych pracowników- powiedział Rafał Mikusiński.

Rozmowa z Rafałem Mikusińskim, KNF KLIKNIJ TUTAJ.

Strona IDM z informacjami o konferencji: idm.com.pl/pl/

(sk)

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła