Mimo pandemii skala działalności Grupy Pekao wyraźnie wzrosła

opublikowano: 5 listopada 2020
Mimo pandemii skala działalności Grupy Pekao wyraźnie wzrosła lupa lupa
fot. materiały prasowe

Bank Pekao wykorzystał okres odmrożenia gospodarki w trzecim kwartale 2020, stopniowo zwiększając sprzedaż i kontynuował politykę odpowiedzialnego podejścia do rozwoju biznesu oraz zarządzania bilansem. W wymagającym dla sektora bankowego otoczeniu, kontynuował działania ograniczające koszty operacyjne oraz wspierał dalszą cyfryzację, by adekwatnie odpowiedzieć na wyzwania pandemii COVID-19.

Trzeci kwartał przyniósł poprawę warunków działania, po niemal całkowitym zamrożeniu gospodarki kwartał wcześniej. Jednak warunki działania banków wciąż pozostają dalekie od tych, które znamy sprzed pandemii. My wykorzystywaliśmy ten okres na zwiększenie skali działania, ale także na jeszcze szybsze i pełne dostosowanie infrastruktury do nowej cyfrowej rzeczywistości działania – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao. – W obliczu wyzwań, jakie cały czas stawia pandemia kontynuowaliśmy ostrożną politykę kredytową i aktywnie pracowaliśmy nad dostosowaniem bazy kosztowej do wymagającego otoczenia, w jakim działa sektor bankowy. To szczególnie istotnie w kontekście nowych obostrzeń, które mogą przełożyć się na gospodarkę i sektor bankowy w najbliższych miesiącach – dodał.

Poprawa efektywności

Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektywność. Koszty operacyjne w ujęciu rok do roku obniżyły się o 7 proc., a w ujęciu kwartał do kwartału spadły o kolejne 3 proc. Zakres redukcji i optymalizacji kosztów był szeroki i obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach. Optymalizowana była konsekwentnie sieć oddziałów tak, by lepiej dopasować ją do zmieniających się oczekiwań klientów i rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży. Nacisk został położony na zwiększenie rentowności produktów i cross-selling.

Działania te ograniczyły, ale nie zniwelowały wpływu koniunktury gospodarczej na wyniki finansowe. Wskaźnik C/I w trzecim kwartale tego roku znalazł się na poziomie 44,2 proc.

Silna pozycja bilansowa

Bank Pekao jest jednym z najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków, nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy. Świadczy o tym m.in. dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów czy minimalna ekspozycja na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które są konsekwencją prowadzonej od lat konserwatywnej polityki kredytowej.

Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. W III kwartale odpisy kredytowe wyniosły 70 pb, z czego 37 pb stanowiły rezerwy ustanowione ostrożnościowo. Pokrycie rezerwami na koniec trzeciego kwartału wyniosło 86 proc., co daje 3 punkty wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednocześnie wskaźnik udziału kredytów niepracujących spadł kw./kw. do poziomu 5,3 proc. O dobrej jakości portfela świadczy również powrót klientów do regularnych spłat po okresie udzielonych przez Bank Pekao wakacji kredytowych.

Jednocześnie Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 18,8 proc, a Tier1 zwiększył się do 16,8 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 80 proc. i LCR w wysokości 329 proc.

Pomimo wpływu pandemii na ograniczenie aktywności ekonomicznej, Bank Pekao osiągnął sumę bilansową w wysokości 232 mld zł, większą o 17 proc. niż rok wcześniej.


Dalsza digitalizacja i nowe produkty

W trzecim kwartale Bank Pekao kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych dla wszystkich grup swoich klientów. Przedsiębiorcom bank oferuje m.in. możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów oraz aneksów za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, a także składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. Dla nowych klientów z grupy małych i średnich firm przygotował np. Pakiet NA PLUS, obejmujący zdalną, profesjonalną opiekę dedykowanego doradcy, bezpłatne rachunki i przelewy.

Wśród klientów detalicznych dużym powodzeniem cieszyła się aplikacja PeoPay KIDS – pionierskie rozwiązanie, za pomocą którego dzieci mogą stawiać pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Pod koniec października z tej aplikacji korzystało już 33 tys. dzieci. Rozwiązanie zostało wdrożone 1 czerwca – od tego czasu młodzi użytkownicy wykonali już 327 tys. transakcji na kwotę 2,8 mln zł. Dzieciom, przy pomocy rodziców, udało się zaoszczędzić 12,5 mln zł.

Działania w bankowości cyfrowej wpisują się w potrzeby klientów, którzy coraz chętniej korzystają ze zdalnych kanałów dostępu do banku. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao zwiększyła się na przestrzeni roku o 305 tys. Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia strategicznego poziomu 2 milionów aktywnych użytkowników bankowości mobilnej w 2020 roku. Rachunki są coraz częściej zakładane bez wizyty w oddziale banku. Ponad połowa pożyczek gotówkowych została sprzedana przez kanały elektroniczne.

Bank Pekao od początku pandemii stara się aktywnie wspomagać dotkniętych nią przedsiębiorców. Mocno postawił na rozwój produktów wspierających przedsiębiorstwa z wykorzystaniem gwarancji państwowych i unijnych. Jako jedyny bank komercyjny w Polsce Pekao, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm. Przedsiębiorcy, na których działalność negatywnie wpłynęła epidemia COVID-19 mogą w Pekao skorzystać z dopłat BGK do odsetek kredytów. Bank we współpracy z Pekao Leasing oferuje swoim klientom nowe rozwiązanie – Leasing na Klik - dostępny zdalnie produkt, z ograniczonymi do minimum formalnościami, umożliwiający firmom szybkie rozpoczęcie planowanych inwestycji. Pod koniec września Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzielił firmom MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła