MRPiPS przygotowało projekt rozporządzenia do programu 500 plus

opublikowano: 1 lutego 2016
MRPiPS przygotowało projekt rozporządzenia do programu 500 plus lupa lupa
shutterstock.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia określającego sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 złotych na dziecko).

Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie. Te dane urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie – podała PAP.

W projekcie zawarto między innymi katalog dokumentów potrzebnych do ustalenia prawa do świadczenia. Wzory wniosku oraz niezbędnych oświadczeń zostały określone w projekcie rozporządzenia jako jego załączniki). Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

Podczas ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Będzie można składać je przez Internet. MRPiPS zapewniło, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Projekt rozporządzenia stanowi, że do wniosku należy dołączyć między innymi oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców - określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.

Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielanych przez urząd skarbowy), informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dane te organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będą zobowiązane pozyskać samodzielnie od innych instytucji (w formie papierowej lub elektronicznej).

W toku uzgodnień międzyresortowych stwierdzono przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego tylko tym cudzoziemcom, którzy w sposób trwały wiążą swoją przyszłość z naszym krajem i wprowadzono warunek, by świadczeniobiorca wraz z rodziną mieszkał na terytorium Polski. Wnioskowało o to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

(PAP)

GB.pl/nb

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła