MSX Resources SA bezterminowo wykluczone z obrotu na GPW

opublikowano: 9 lutego 2016
MSX Resources SA bezterminowo wykluczone z obrotu na GPW lupa lupa
fot: wirtualnemedia

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w komunikacie o bezterminowym wykluczeniu akcji MSX Resources SA z obrotu na GPW i nałożeniu na tę spółkę kary w wysokości 400 tys. złotych.

Komisja podała, że powodem ukarania było niedostarczenie przez spółkę wymaganych prawnie raportów o sytuacji finansowej.  MSX Resources SA nie przekazała do KNF, do spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz raportów kwartalnych za 2015 rok. Ostatni raport okresowy spółka opublikowała w dniu 13 listopada 2014 r.

KNF w komunikacie podkreśliła, że do podstawowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Są one źródłem wiarygodnych danych na temat sytuacji finansowej eminentna.

KNF wskazała, że w czasie gdy spółka nie przekazywała informacji na temat swojej sytuacji finansowej, doszło między innymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz kilkukrotnego zawieszania notowań jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze strony akcjonariuszy nie było dostępu do kompleksowych informacji na temat MSX Resources SA.

Według KNF, MSX Resources SA tłumaczyło się, że przyczyną braku raportów okresowych było nieprzekazanie przez spółkę zależną Mineral Resources Holding S.a.r.l. ("MRH") danych finansowych za okres sprawozdawczy. Udziały w MRH stanowiły ok. 90 proc. sumy bilansowej spółki. Spółka MSX Resources SA wyjaśniała także, że nie miała możliwości przekazania raportów, gdyż skład jej rady nadzorczej był niepełny. Zdaniem KNF spółka MSX Resources SA mogła i powinna była monitorować na bieżąco sytuację finansową MRH, którego udziały miały wartość stanowiącą 90 proc. sumy bilansowej spółki.

Innym, wskazanym zarzutem przez KNF było zaniedbanie spółki MSX Resources SA, jeśli chodzi o niezwołanie walnego zgromadzenia, które mogłoby uzupełnić skład rady nadzorczej, tak aby możliwe było badanie sprawozdań finansowych. Naruszenie według Komisji było istotne ze względu na wielokrotność i powtarzalność, a także długotrwały brak informacji o aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej spółki. Naruszenie dotyczyło podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów.

KNF podkreśliła w komunikacje, że po upływie 30 dni decyzja dotycząca zawieszenia emisji akcji spółki stanie się ostateczna.

 

(KNF/PAP)

gb.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła