Najlepszy Bank 2018

22.06.2018

Kolejna edycja konkursu „Gazety Bankowej” – „Najlepszy Bank 2018” i „Bankowy Menedżer Roku 2017” – wyłoniła liderów polskich finansów. Wyróżnienia wybitnym przedstawicielom naszej bankowości wręczono 20 czerwca podczas uroczystego spotkania w Hotelu Bellotto w Warszawie. rozwiń

Bankowym Menedżerem Roku 2017 w kategorii banków komercyjnych został Michał Krupiński – prezes Banku Pekao SA, a banków spółdzielczych  - Bartosz Kublik z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Michał Krupiński - Prezes Zarządu Banku PeKaO, Laureat Nagrody bankowy Menedżer Roku 2017

Michał Krupiński, odbierając nagrodę, mówił, że jest to sukces całego zespołu i oddanych pracowników banku, którzy przyczynili się do osiągnięcia rewelacyjnych wyników. -  Przede mną ogrom działań i pracy, by nie tylko polepszyć obecną sytuację Banku Pekao SA, ale także kontynuować nową strategię. Weszliśmy w okres dynamicznego rozwoju, co widać po osiągniętych wynikach rocznych, które były najwyższe w historii Pekao – powiedział Michał Krupiński.

Obu menedżerów, wybranych przez banki i Kapitułę konkursu z grona nominowanych przez kolegium redakcyjne „Gazety Bankowej”, wyróżniają wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie polskiej bankowości: Michał Krupiński umocnił pozycję rynkową Pekao po przeprowadzeniu w banku zmian właścicielskich, a Bartosz Kublik zainicjował przeprowadzenie prorozwojowych rozwiązań służących nie tylko zrównoważonemu wzrostowi instytucji, którą kieruje , ale i całemu sektorowi bankowości spółdzielczej.

 

Nagrodę w imieniu Bartosza Kublika odebrał Dariusz Kołodziejski  - Wiceprezes BS w Ostrowi Mazowieckiej

 

Nominowani w tej kategorii bankowcy w kategorii banków komercyjnych zostali:  Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Gajewski, prezes Banku Zachodniego WBK, i Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, a w kategorii banków spółdzielczych: Adam Dudek, prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, Elżbieta Zytek, prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu, Helena Kłosowska, prezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu i  Michał Król, prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

- Wskazując kandydatury bankowych menedżerów redakcja „Gazety Bankowej” wzięła pod uwagę wiele kryteriów: od osiąganych przez nich wyników finansowych, po determinację w realizacji celów, wizję i rozmach działania – mówił podczas dzisiejszej uroczystości Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. - Menedżerowie typowani przez redakcję „Gazety Bankowej” mają na swoim koncie nie tylko wybitne osiągnięcia zawodowe, ale w wielu przypadkach wyznaczają trendy w branży. Dużą wagę przywiązują do społecznej odpowiedzialności biznesu, która w kierowanych przez nich bankach jest elementem strategii, a nie jedynie dodatkiem do działalności finansowej.

Konkurs „Najlepszy Bank 2018” – jest to najstarszy konkurs „Gazety Bankowej”, tegoroczna edycja była już 26. z kolei – wybrano zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych jak i spółdzielczych, dzieląc każdą grupę jeszcze na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału była wysokość kapitałów własnych).

Dużym bankiem, który zdobył pierwsze miejsce, został Bank Gospodarstwa Krajowego, drugą pozycję zajął ING Bank Śląski SA, trzecią - PKO Bank Polski SA. Zwycięzcą w kategorii małych i średnich banków komercyjnych został Santander Consumer Bank SA, drugi był Bank Pocztowy SA, a trzeci - Credit Agricole Bank Polska SA.

Od lewej: Henryk Uzdrowski - członek zarządu Grupy Medialnej Fratria, Iza Rokicka - ING Bank Śląski, Rafał Antczak - PKO Bank Polski, Beata Daszyńska-Muzyczka - Bank Gospodarstwa Krajowego, Maciej Wośko - redaktor naczelny "Gazety Bankowej"

Od lewej: Henryk Uzdrowski - Grupa Medialna Fratria, Piotr Kwiatkowski- Credit Agricole Bank Polska, Sławomir Zawadzki - Bank Pocztowy, Przemysław Kończal - Santander Consumer Bank , Maciej Wośko - "Gazeta Bankowa"

W grupie dużych banków spółdzielczych pierwsze miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Raciążu, drugie - (ex-equo) Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej i Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, trzecie - Poznański Bank Spółdzielczy. W kategorii banków małych i średnich zwyciężył Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, drugi był Bank Spółdzielczy w Końskowoli, a trzeci - Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach.

Od lewej: Henryk Uzdrowski - członek zarządu Grupy Medialnej Fratria, Mariusz Adamkiewicz - Zachodniopomorski BS, Paweł Solarek - Poznański BS, Wioletta Sektecka - BS w Białej Rawskiej,Piotr Janusz Pniewski- BS w Raciążu , Maciej Wośko - redaktor naczelny "Gazety Bankowej"

Od lewej: Henryk Uzdrowski - Grupa Medialna Fratria, Rafał Marciniak - BS w Piotrkowie Kujawskim, Ryszard Mączka- BS w Końskowoli , Maciej Wośko - redaktor naczelny "Gazety Bankowej"

Banki uczestniczące w konkursie wypełniały ankietę dotyczącą danych finansowych, wskaźników i parametrów opisujących kondycję banku, analizowaną następnie przez firmę doradczą BDO – renomowany podmiot działający w Polsce od ponad 27 lat, która po raz trzeci wsparła prestiżowy plebiscyt „Gazety Bankowej”. Po dokonaniu obliczeń przez BDO, swoją punktację przydzieliła bankom kapituła konkursu. Banki były oceniane przede wszystkim w zakresie wskaźników dynamiki, struktury portfela oraz efektywności działania.

Oba konkursy - „Najlepszy Bank 2018” i „Bankowy Menedżer Roku 2017” – pozwoliły wytypować czołówkę instytucji finansowych i liderów w bankowości.

Menedżerowie, których wytypowała „Gazeta Bankowa” wspólnie z Kapitułą, środowiskiem bankowym, przy współpracy z analitykami BDO, to wybitne postaci naszego świata finansów. Gratulujemy zwycięzcom, a nominowanym dziękujemy z udział w naszym prestiżowym przedsięwzięciu.

Oba konkursy „Gazety Bankowej” - Najlepszy Bank 2018” i „Bankowy Menedżer Roku 2017” – pokazały, jak dobrej kondycji jest polska bankowość i jak liczne osiągnięcia ma na swoim koncie. Partnerami Wieczoru Bankowego, w czasie którego wręczono nagrody były PKN Orlen i PZU SA.

 

WINKI KONKURSU "NAJLEPSZY BANK 2018"

BANK SPÓŁDZIELCZY DUŻY

MAŁY I ŚREDNI BANK SPÓŁDZIELCZY

DUŻY BANK

MAŁY I ŚREDNI BANK

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

PARTNERZY:

 
19.04.2018

Banki i bankierzy: liderzy finansów rozwiń

Banki całkiem nieźle radzą sobie w cyfrowym świecie. Nie zaszkodziło im potężne tempo digitalizacji. Wręcz przeciwnie – w świecie algorytmów i wysokich technologii czują się jak ryba w wodzie.

Kolejna, 26. edycja konkursu „Gazety Bankowej” – „Najlepszy Bank 2018” i „Bankowy Menedżer Roku 2017” – wyłoni liderów polskich finansów.

„Najlepszy Bank” to najstarszy konkurs „Gazety Bankowej”. Banki mogą wziąć w nim udział wypełniając ankietę wysłaną przez naszą redakcję i odsyłając ją do 11 maja br. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Konkurs wyłoni najlepsze banki w czterech kategoriach: najlepszy duży i średni/mały bank komercyjny oraz najlepszy duży i mały/średni bank spółdzielczy. W analizie zebranych danych wspiera redakcję firma doradcza BDO – renomowany podmiot działający w Polsce od ponad 25 lat i od pół wieku obecny na globalnych rynkach w ponad 150 krajach.

Kiedy eksperci BDO dokonają obliczeń (rodzaj wskaźników branych pod uwagę oraz ich wagi są dokładnie opisane w regulaminie), swoją punktację przydzieli kapituła konkursu. Kapituła przyzna statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz wyróżnienia za 2. i 3. miejsca.

W ramach konkursu „Najlepszy Bank 2018” zostanie wybrany „Bankowy Menedżer Roku 2017”. „Gazeta Bankowa” wytypowała po pięciu wybitnych menedżerów banków komercyjnych i spółdzielczych (ich listę publikujemy poniżej), następnie banki – każdy dla swojej grupy, komercyjnej lub spółdzielczej – przyzna im swoją punktację w skali od 1 do 5, wypełniając załącznik do ankiety „Najlepszy Bank”. Termin głosowania nad „Bankowym Menedżerem Roku 2017” mija, tak jak w przypadku konkursu „Najlepszy Bank 2018”, 11 maja. Konkurs na najlepszego menedżera bankowego jest bezpłatny. Podczas posiedzenia kapituły pod koniec maja zostaną zaprezentowane sylwetki wybranych przez redakcję kandydatów, spośród których jury wybierze laureatów (procedury wyboru nie zmieniły się; są one precyzyjnie opisane w regulaminie konkursu).

Wskazując kandydatury bankowych menedżerów redakcja „Gazety Bankowej” wzięła pod uwagę wiele kryteriów: od osiąganych przez nich wyników finansowych, po determinację w realizacji celów, wizję i rozmach działania. Menedżerowie typowani przez redakcję „Gazety Bankowej” mają na swoim koncie nie tylko wybitne osiągnięcia zawodowe, ale w wielu przypadkach wyznaczają trendy w branży. Dużą wagę przywiązują do społecznej odpowiedzialności biznesu, która w kierowanych przez nich bankach jest elementem strategii, a nie jedynie dodatkiem do działalności finansowej.

Banki dobrze radzą sobie w mocno zdigitalizowanej rzeczywistości. Najnowsze zdobycze technologiczne potrafią wykorzystać nie tylko do budowania coraz bardziej złożonych relacji ze swoimi klientami, ale również do usprawnienia procesów wewnątrz organizacji. Nie byłoby to możliwe bez determinacji zarządów.

Ogłoszenie zwycięzców obu konkursów odbędzie się podczas czerwcowej kolacji, a wyniki zostaną opublikowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Serdecznie gratulujemy nominowanym bankowcom. Każdy z nich wykazał się wybitnymi osiągnięciami i każdy z nich – zdaniem „Gazety Bankowej” – zasługuje na najwyższe wyróżnienie w naszym konkursie.

 

Menedżerowie nominowani  w kategorii: Banki Komercyjne:

1. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Nominowany za konsekwentne stosowanie innowacji technologicznych w finansach, szczególnie za intensywnie rozwijanie rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji (AI), służących zarówno klientowi, jak i wykorzystywanych w procesach wewnętrznych.

2. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Za inicjowanie i realizację programów służących wzrostowi ekonomicznemu Polski. A także za rozwijanie systemu poręczeń i gwarancji pobudzających przedsiębiorczość i innowacje.

3. Michał Gajewski, prezes Banku Zachodniego WBK. Nominowany za wykorzystanie atutów międzynarodowej Grupy dla zwiększenia możliwości biznesowych polskich firm, wspierających eksport i bezpieczeństwo wymiany handlowej, również z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

4. Michał Krupiński, prezes Pekao SA. Nominowany za poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych po przeprowadzeniu zmian właścicielskich, umocnienie pozycji rynkowej banku, dynamiczne zwiększanie jakości usług i efektywności biznesu.

5. Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego. Nominowany za determinację i konsekwencję w realizacji strategii, ze szczególnym uwzględniałem kluczowej roli nowoczesnej bankowości pocztowej w strukturach państwa, wspierającej jego zadania i obowiązki wobec obywateli.

 

Menedżerowie nominowani  w kategorii: Banki Spółdzielcze:

1. Adam Dudek – prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej. Bank jest mocno zaangażowany we wspieranie społeczności lokalnej, ma wybitne osiągnięcia w budowaniu potencjału gospodarczego swojego regionu.

2. Elżbieta Zytek – prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Za wybitne osiągnięcia we wspieraniu przedsiębiorczości w regionie, konsekwentne wprowadzanie innowacji i promowaniu działalności na rzecz ochrony środowiska.

3. Helena Kłosowska – prezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu. Przekształciła kierowany przez siebie bank spółdzielczy z typowo rolniczego w nowoczesną  i uniwersalną instytucję finansową. W 2017 r. bank znalazł się w grupie największych i najbardziej aktywnych banków spółdzielczych ze zrzeszenia SGB.

4. Michał Król – prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. Doktor nauk ekonomicznych,  nieustannie rozwijający swoje kompetencje oraz dbający o rozwój  pracowników banku. W ciągu 8-letniego okresu kierowania bankiem przeprowadził głębokie reformy, które pozwoliły bankowi osiągnąć pozycję lidera.

5. Bartosz Kublik – prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Inicjator prorozwojowych rozwiązań służących nie tylko zrównoważonemu wzrostowi instytucji, którą kieruje , ale i całemu sektorowi bankowości spółdzielczej.

 

 

 

 

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła