Najskuteczniejszy sposób na świadomy rozwój kariery

opublikowano: 22 sierpnia 2016
Najskuteczniejszy sposób na świadomy rozwój kariery lupa lupa

Dzięki niemu młodzi ludzie korzystają z wiedzy doświadczonych liderów wybranej branży, dokonują świadomych wyborów, a nawet szybciej awansują. W ostatnich latach zyskuje na popularności także nad Wisłą i skupia wokół siebie zarówno ekspertów, jak i adeptów wielu dziedzin. Mowa oczywiście o mentoringu.

Mentoring to akcelerator rozwoju. Stanowi nadzwyczaj skuteczne narzędzie, które pozwala uczestnikom relacji mentor-mentee rozwinąć swoje potencjały. Choć profile programów mogą się różnić i wspierać konkretną grupę osób: kobiety czy naukowców lub też skupiają się na konkretnych branżach jak wysokie technologie to ich cel jest jeden: podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i narzędziami czyli receptą na swój własny sukces.

Podstawą mentoringu jest partnerska relacja i zaangażowanie obu stron. Tylko otwarta konfrontacja umożliwi mentorowi głęboką analizę i szczerą ocenę, które pozwolą mu doradzić mentee w podjęciu właściwych decyzji i wdrożeniu ich w życie. Faktycznie działanie między sesjami jest nie mniej ważne niż słowa, które podczas nich padają. Tematy rozmów oraz cele zainteresowanych mogą być różne, ale z pewnością nie jest to gra o sumie zerowej. Dzięki zderzeniu nadzwyczajnych potencjałów biznesowych, naukowych i liderskich rodzą się nowe pomysły, które na podatnym gruncie szybko zamieniane są w działania.

Trzeba pamiętać jednak, że w mentoringu priorytetem nie są szybko widoczne efekty. „Relacja z mistrzem ma poszerzać horyzonty i jej skutki są przede wszystkim zmianą jakościową, którą niezwykle trudno ocenić, a tym bardziej skwantyfikować” – tłumaczy Maria Belka, prezeska Fundacji Mentors4Starters. Celem nie jest znalezienie jednego rozwiązania już po pierwszej sesji, ale poznanie innego punktu widzenia, poszerzenie spektrum myślenia i przede wszystkim wywołanie głębokiej refleksji. Każda relacja jest wyjątkowa. Mentor nie ma gotowego przepisu na sukces, który narzuca mentee. Zamiast tego wskazuje, które działania warto podjąć oraz na jakie punkty krytyczne warto zwrócić uwagę, żeby planowane przedsięwzięcia zakończyć sukcesem.

„Powodzenie relacji mentorskiej w głównej mierze zależy od chemii, która powstaje między uczniem i mistrzem, od zaufania oraz od ciężkiej pracy – przede wszystkim młodej osoby” – dodaje Belka. Mentoring jest procesem nieliniowym o długiej dacie przydatności. Sesje z mentorem to zaledwie początek. Podczas sesji mentor pomaga podsumować dotychczasowe działania i osiągnięcia mentee oraz zaplanować kolejne kroki. Wartością mentoringu jest rozmowa, która jest konfrontacją doświadczeń i potencjałów z mentorem, a następnie ze środowiskiem młodej osoby. Dzięki szczerej wymianie myśli, młody człowiek jest w stanie dostrzec potencjalne efekty swoich działań oraz możliwości rozwojowe, których do tej pory nie zauważał. Efekty to wypadkowa wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Sesje mentoringowe bywają przełomowe dla obu stron. Proces motywuje mentee do wykorzystania wszystkich swoich zasobów i przeniesienia fokusu na niedostrzegalne przez niego dotychczas szanse. Nie rzadko odrzuca ograniczenia i klaruje długoterminową strategię samorozwoju. Mentor, w przeciwieństwie do trenera osobistego, odnosi się do potrzeb mentee, a następnie na podstawie swojego doświadczenia podaję uczniowi konkretne rozwiązania. Aby je wyklarować mistrz nierzadko zadaję uczniowi dodatkowe zadania i pytania.

Mentoring staje się coraz popularniejszy również w Polsce. W ostatnich latach pojawiły się organizacje, których celem jest wdrażanie procesu i zwiększenie jego zasięgu wśród młodych Polaków. Program mentoringowy Mentors 4 Starters jest przykładem inicjatywy, która odpowiada na edukacyjne potrzeby młodego pokolenia. „M4S to program mentoringowy w Polsce o bardzo szerokim zasięgu. Jest eklektyczny w pozytywnym tego słowa znaczeniu” – wyjaśnia Joanna Koper z Fundacji Mentors 4 Starters. Na przykładzie inicjatywy widać, że mentoring przyciąga osoby o ponadprzeciętnych potencjałach, co stanowi dodatkową korzyść dla uczestników tego typu procesów.

„Dla nas najważniejsze jest, by program dawał uczestnikom i mentorom realna wartość, przynosił konkretny efekt. To, co łączy wszystkich naszych uczestników to motywacja i pasja do zmiany oraz realne, sprecyzowane cele, nad którymi chcą pracować bez względu na branże. To także tworzy ogromną wartość dodaną, ponieważ nasi alumni to osoby wyjątkowe, o różnych specjalizacjach, które dzięki programowi mogą się spotkać i wiele nauczyć się od siebie nawzajem, zainspirować do działania, wymienić doświadczeniem, a często również zawiązać współpracę i stworzyć nowy projekt. Ten program daje wiedze i wartość oraz buduje bezcenne relacje na każdym poziomie” – dodaje Koper.

W Stanach Zjednoczonych mentoring jest popularnym narzędziem używanym na uczelniach wyższych czy w korporacjach. Badania wykazały, że mentees mają kilkakrotnie większe szanse na awans czy podwyżkę w porównaniu do osób, które nie uczestniczą w podobnym programie. Tym bardziej rozwój organizacji zorientowanych na mentoring cieszy rodziców, nauczycieli i przełożonych. Wszyscy zgadzają się, że stanowi on doskonałe dopełnienie do edukacji formalnej oraz doświadczenia zawodowego, dzięki któremu młodzi ludzie osiągają swoje długoterminowe cele i czują się szczęśliwsi. „Mentoring to doskonały przykład relacji, która pokazuje, że jeden plus jeden to więcej niż dwa” – podsumowuje Belka.

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła