Nastroje polskich konsumentów znów się poprawiają

opublikowano: 7 lipca 2020
Nastroje polskich konsumentów znów się poprawiają
Prof. UEP dr hab. Eryk Łon, fot. materiały prasowe NBP

NBP prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby minimalizować społeczne realne koszty wahań koniunkturalnych - pisze na łamach portalu wGospodarce.pl prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Faktyczne cele generalne polskiej polityki pieniężnej

Cieszy mnie to, że polska inflacja konsumpcyjna od trzech miesięcy znajduje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. To optymalna sytuacja. Doprowadzenie do niej jest moim zdaniem jednym z faktycznych celów generalnych polskiej polityki pieniężnej.
Wprawdzie mamy w naszym kraju do czynienia z występowaniem bezpośredniego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc., ale doświadczenie uczy, że utrzymywanie wskaźnika inflacji konsumpcyjnej na stałym poziomie 2,5 proc. we wszystkich miesiącach roku jest praktycznie nierealne. Warto bowiem pamiętać, że w naszym kraju mamy do czynienia z gospodarką rynkową, której immanentną cechą jest wahliwość cen.

Należy ponadto zauważyć, ze wskaźnik inflacji produkcyjnej kształtuje się na ujemnym poziomie. Z punktu widzenia zmian cen sprzedaży w przemyśle mamy więc do czynienia z deflacją. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że aktualnie przeważają w naszym kraju tendencje antyinflacyjne. Mogą one ulec jeszcze dalszemu wzmocnieniu po wprowadzeniu nowej matrycy podatku od towarów i usług.


Dzięki obniżkom stóp procentowych obserwujemy poprawę nastrojów podmiotów gospodarczych

Ostatnia decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie potwierdza tezę o tym, że w świetle obecnych i przewidywanych czynników makroekonomicznych nie było potrzeby dalszego redukowania ich poziomu, gdyż dotychczasowa skala obniżek jest na razie na tyle wystarczająca, że dzięki wspomnianym obniżkom obserwujemy poprawę nastrojów konsumentów i przedsiębiorców w naszej gospodarce. Aktywne działania władz publicznych powodują bowiem, że obywatele mogą być przekonani, że przejściowe trudności gospodarcze zostaną pokonane szybciej, niż gdyby tych działań nie było.

Okazało się na przykład, że w czerwcu tego roku po raz kolejny poprawie uległa wartość zarówno bieżącego, jak i wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, co jest szczególnie ważne z uwagi na znaczny udział konsumpcji prywatnej w PKB. Zwiększyła się także wartość wskaźnika PMI obliczana dla krajowego przemysłu. Ponadto polepszyła się roczna dynamika sprzedaży detalicznej, która nadal jest wprawdzie ujemna, ale roczna skala spadku owej sprzedaży w ujęciu realnym była w maju już znacznie mniejsza, niż w kwietniu.


Niskie stopy procentowe sprzyjają ożywieniu polskiej gospodarki

Wyrażam przekonanie, że stabilizacja poziomu stóp procentowych na obecnym bardzo niskim poziomie byłaby dobrą strategią w polskiej polityce pieniężnej. Utrwalałoby to bowiem przekonanie wśród uczestników życia gospodarczego, że nasz bank centralny stara się czynić co tylko możliwe, aby nie zaszkodzić fali ożywienia gospodarczego, z której początkami mamy obecnie do czynienia.
Z tego powodu uważam, że zaostrzanie polityki pieniężnej w drugiej połowie tego roku lub nawet w roku przyszłym byłoby posunięciem zbyt ryzykownym.

Warto wprowadzić projekcję stopy bezrobocia

Z dotychczasowych danych makroekonomicznych wynika, że skala wzrostu stopy bezrobocia w naszym kraju będzie stosunkowo nieznaczna. O ile bowiem na przykład stopa bezrobocia w USA wzrosła w okresie od lutego do kwietnia tego roku z 3,5 proc. do 14,7 proc., czyli aż o 11,6 punktów procentowych o tyle w Polsce zwiększyła się w tym okresie z 5,5 proc. do 5,8 proc., czyli zaledwie o 0,3 proc.

Oznacza to, że w najbardziej kryzysowej fazie szoku związanego z epidemią koronawirusa osoby kierujące podmiotami gospodarczymi w naszym kraju zachowały ogromny spokój, gdyż miały świadomość, że w wyniku współdziałania rządu z bankiem centralnym pojawiło się szereg działań, które miały na celu ratowanie miejsc pracy.

Chciałbym przy okazji przypomnieć, że w przeszłości postulowałem i to nie raz wprowadzenie do praktyki działania polskiego banku centralnego obok projekcji inflacji oraz PKB także projekcji stopy bezrobocia.

Wprawdzie z publikowaniem projekcji stopy bezrobocia nie mamy jeszcze do czynienia, ale radykalne działania NBP w postaci silnej obniżki stóp procentowych oraz rozpoczęcia akcji skupu papierów dłużnych okazały się być na tyle mocnym impulsem monetarnym, że wraz z działaniami rządu udało się nie dopuścić do ogromnego wzrostu stopy bezrobocia. To bardzo duże osiągnięcie pokazujące, że NBP prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby minimalizować społeczne realne koszty wahań koniunkturalnych.

Kurs walutowy korzystny dla polskiego eksportu

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zależna jest między innymi od poziomu kursu walutowego. Z tego powodu z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jak wynika z tzw. szybkiego monitoringu NBP opublikowanego w styczniu tego roku poświęconego analizie sytuacji sektora przedsiębiorstw kurs dolara amerykańskiego (w złotych) oraz kurs euro (w złotych) kształtują się na poziomie korzystnym dla naszego eksportu.

Oczywiście polski eksport będzie miał szansę ożywić się wraz z przewidywanym stopniowym odmrażaniem gospodarek poszczególnych czołowych partnerów handlowych naszego kraju. Z tego powodu cieszy to, że wskaźniki PMI obliczane dla przemysłu w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii oraz Francji uległy poprawie. Przy czym w tych dwóch ostatnich krajach wskaźnik PMI przekroczył już bardzo ważny poziom 50 punktów. To ogromnie ważne.


Poprawa sytuacji na rynkach akcji

Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na to, że od połowy marca tego roku obserwujemy generalnie poprawę sytuacji na rynkach akcji w różnych krajach. Oznacza to, że inwestorzy giełdowi postrzegają perspektywy wzrostu gospodarczego korzystniej niż jeszcze 3 i pół miesiąca temu.

O tym jak ważne znaczenie mają wzrosty na rynkach akcji dla budowania atmosfery optymizmu świadczy choćby fakt, że prezydent USA Donald Trump w jednym ze swoich ostatnich wpisów w mediach społecznościowych z zadowoleniem odnotował fakt osiągnięcia przez technologiczny indeks Nasdaq po raz kolejny historycznego maksimum. Indeks ten obejmuje spółki informatyczne, telekomunikacyjne oraz medialne.

Co ciekawe obejmujący spółki reprezentujące tak zwaną tradycyjną gospodarkę, czyli na przykład banki, przemysł, budownictwo i handel indeks Dow Jones Industrial Average swego historycznego maksimum jeszcze nie przekroczył. Nie jest wykluczone, że uczestnicy amerykańskiego rynku akcji uważają, że z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa jako pierwsze wyjdą te podmioty gospodarcze, które korzystają na rozwoju internetu, który umożliwia pracę zdalną tak popularną w ostatnich miesiącach.

Co ciekawe być może tego typu sposób rozumowania charakterystyczny jest nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Przykładowo o ile złożony głównie z reprezentantów tradycyjnej gospodarki, czyli banków oraz przedstawicieli sektora energetycznego i paliowego indeks WIG20 stracił w okresie od końca 2019 roku do 3 lipca 2020 roku 16,2 proc., o tyle zbudowany ze spółek informatycznych, telekomunikacyjnych oraz medialnych WIGtech urósł w tym okresie o 28,9 proc. przebijając swoje historyczne maksimum.


Dalsza repolonizacja polskiej gospodarki jest bardzo potrzebna

Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju trwający proces repolonizacji naszej gospodarki. Jest to proces bardzo ważny i uważam, że należy go traktować jako jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Budowanie suwerenności gospodarczej polega w dużym stopniu na zwiększaniu w strukturze gospodarki tych przedsiębiorstw, które znajdują się pod kontrolą kapitału polskiego. Dzięki procesowi repolonizacji pojawia się szansa na to, żeby większa niż do tej pory kwota dywidend zasilała polskich właścicieli owych przedsiębiorstw.

Elastyczna polityka budżetowa korzystna dla polskiej gospodarki

Wyzwania gospodarcze powodują, że w tym roku będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z deficytem budżetowym. Wprawdzie rząd w założeniach budżetowych na rok 2020 przewidywał, że w obecnym roku będziemy mieli do czynienia z równowagą budżetową, co można by potraktować jako pewną formę zaostrzenia polityki budżetowej. Jednak pod wpływem epidemii koronawirusa polski rząd zdecydował o podjęciu radykalnych działań, które skutkować będą zapewne pojawieniem się deficytu budżetowego, który wymaga sfinansowania.

Zmiana tegorocznej strategii budżetowej przez rząd z dość konserwatywnej na silnie ekspansywną jest jak najbardziej uzasadniona. Podobnie bowiem jak w przypadku polityki pieniężnej, tak również w przypadku polityki budżetowej elastyczność jest zaletą, a nie wadą.

W tej sytuacji ogromnie ważne jest to, aby koszt długu publicznego był jak najniższy. Wyrażam przekonanie, że łagodzenie polskiej polityki pieniężnej, z jakim mieliśmy w tym roku do czynienia przyczyni się do tego, że rentowność polskich obligacji skarbowych kształtować się będzie na jak najniższym poziomie.

Polski złoty pomaga budować suwerenność Polski

Jestem zwolennikiem utrzymania złotego i prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Opowiadam się po prostu podobnie jak wielu naszych rodaków za budowaniem suwerenności Polski. Strefa euro jest jednak oczywiście naszym ważnym partnerem handlowym. Z tego powodu byłbym zadowolony, gdyby także i strefa euro wyszła z trudności gospodarczych.

Liczę na to, że decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 4 czerwca tego roku o powiększeniu programu skupu aktywów oraz jego przedłużeniu do czerwca 2021 roku ożywi popyt wewnętrzny w strefie euro, dzięki czemu uda się sprzedać za naszą zachodnią granicą więcej polskiego mięsa, polskich mebli, polskich lodówek i wielu i innych towarów.


prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Źródło: portal wGospodarce.pl

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.