NBP nie wyklucza cyfrowego złotego

opublikowano: 17 grudnia 2021
NBP nie wyklucza cyfrowego złotego lupa lupa

NBP uważnie obserwuje także czynniki mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o emisji cyfrowego złotego – napisano w odpowiedzi NBP z zakresu Cyfrowego Pieniądza Banku Centralnego udzielone Polskiej Agencji Prasowej.

"Narodowy Bank Polski od 2017 r. na bieżąco monitoruje stan i zakres prac nad CBDC na świecie. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz ze zweryfikowanymi przez NBP informacjami, systematycznie przybywa banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC. Do nich z pewnością zaliczyć można NBP. Według danych BIS, do końca lipca 2021 r. 56 banków centralnych opublikowało wyniki swoich badań. Wiele banków centralnych, w tym NBP, intensyfikuje rozpoczęte wcześniej prace" - napisano w komunikacie.

 Informacje dotyczące potencjalnych skutków wprowadzenia cyfrowego pieniądza banku centralnego na funkcjonowanie systemu bankowego i stabilność finansową, realizację polityki pieniężnej, działanie rynku usług płatniczych czy otoczenie prawne zostały przedstawione w  Raporcie „Pieniądz cyfrowy banku centralnego", opublikowanej przez NBP w maju 2021 r. Należy pamiętać, że wpływ wprowadzenia CBDC jest na obecnym etapie przedstawiany wyłącznie na podstawie wyników analiz teoretycznych prowadzonych przez banki centralne, ośrodki badawcze oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Biorąc pod uwagę małą skalę emisji CBDC na świecie i to wyłącznie w gospodarkach wschodzących oraz początkowy etap wdrażania systemu płatności detalicznych, analiza ta nie może zostać jeszcze poparta opisem konkretnych zjawisk w tych krajach, które wprowadziły cyfrowy pieniądz banku centralnego, i ich kwantyfikacją.

Bardziej szczegółowe wyniki prac analitycznych dotyczących potencjalnych skutków emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego w Polsce zostaną prawdopodobnie opublikowane przez NBP w 2022 r.
 
NBP zauważa rosnące globalnie, choć z różnych przyczyn, zaangażowanie banków centralnych na całym świecie, zarówno w przypadku gospodarek wschodzących, jak i  rozwiniętych, w prowadzenie prac nad emisją CBDC, dla płatności detalicznych i  wysokokwotowych oraz służących usprawnieniu przelewów transgranicznych.

NBP uważnie obserwuje także inne czynniki mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o emisji cyfrowego złotego, takie jak rozwój kryptoaktywów, w szczególności stablecoins, aktywność na rynku usług płatniczych dużych firm technologicznych i postępującą cyfryzację rynków finansowych.

Jako najistotniejsze uwarunkowanie zewnętrzne dla Polski należy wskazać prace prowadzone przez Europejski Bank Centralny wraz z Eurosystemem nad możliwym wprowadzeniem cyfrowego euro, mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski.

Nie da się wykluczyć, że analiza powyższych czynników zewnętrznych może wskazać na potrzebę przejścia NBP w  2022 r. do kolejnego etap prac nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego - pisze NBP.

Źródło: materiały prasowe

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła