NBP spodziewa się ożywienia gospodarki

opublikowano: 3 lutego 2021
NBP spodziewa się ożywienia gospodarki lupa lupa
Centrala NBP w Warszawie, fot. Andrzej Wiktor

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 3 lutego podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Poniżej prezentujemy informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 lutego 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 3 lutego podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 0,10 proc.; • stopa lombardowa 0,50 proc.; • stopa depozytowa 0,00 proc.; • stopa redyskontowa weksli 0,11 proc.; • stopa dyskontowa weksli 0,12 proc..

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 oraz ponownym zaostrzeniem restrykcji epidemicznych w IV kw. 2020 r. osłabło ożywienie globalnej koniunktury. Według wstępnych danych w strefie euro nastąpił spadek PKB w tym okresie. W styczniu br. – wobec ryzyka kolejnej fali zachorowań – część krajów europejskich przedłużyła lub zaostrzyła istniejące restrykcje epidemiczne. W efekcie, w sektorze usług trwa dekoniunktura, przy nadal relatywnie lepszej sytuacji w przemyśle. Inflacja w gospodarce światowej pozostaje niska. Główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów.

Wzrost obaw o brak możliwości szybkiego zahamowania pandemii mimo rozpoczęcia procesu szczepień oddziaływał negatywnie na nastroje na międzynarodowych rynkach finansowych w ostatnim okresie. Równocześnie oczekiwania co do dodatkowej stymulacji fiskalnej w Stanach Zjednoczonych wspierały wyceny na rynkach finansowych. Od początku roku wzrosły ceny części surowców na rynkach światowych, w tym ropy naftowej.

W Polsce, wzrost liczby zakażeń COVID-19 oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych jakie nastąpiły w IV kw. ub. r. oddziaływały negatywnie na aktywność gospodarczą w tym okresie, w szczególności w części sektora usług. W grudniu nastąpił wzrost dynamiki produkcji budowano-montażowej oraz przemysłowej, w tym w sektorach eksportowych. Aktualne szacunki, uwzględniające wstępny szacunek PKB w 2020 r., wskazują, że w IV kw. nastąpił ponowny spadek PKB, choć skala obniżenia aktywności gospodarczej była istotnie mniejsza niż w II kw. Do obniżenia aktywności przyczyniło się w szczególności obniżenie konsumpcji oraz niższe niż rok wcześniej inwestycje. Dane z rynku pracy za grudzień wskazują na nadal niższy niż rok wcześniej poziom przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, przy wzroście rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze. Jednocześnie inflacja na koniec 2020 r. obniżyła się do 2,4 proc. r/r.

Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku nastąpi wzrost aktywności gospodarczej, przy czym skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji. Dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą pozostaje głównym źródłem niepewności co do kształtowania się krajowej koniunktury.

Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż przed pandemią nastroje podmiotów gospodarczych, które będą skutkować istotnym obniżeniem dynamiki inwestycji. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Źródło: materiały prasowe NBP

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła