Nowa oferta UNIQA dla średnich i dużych firm

opublikowano: 17 listopada 2023
Nowa oferta UNIQA dla średnich i dużych firm lupa lupa
fot. materiały prasowe

W listopadzie UNIQA wprowadziła nowe Ogólne warunki ubezpieczenia: Kompleksowe ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego. Ich celem jest zapewnienie wszechstronnej ochrony posiadanego przez przedsiębiorstwo mienia od zdarzeń nagłych i niespodziewanych oraz od skutków przerw w działalności.

Nowe warunki powstały z myślą o zapewnieniu najszerszej możliwej ochrony mienia klientów korporacyjnych. Wprowadzone zmiany ujednolicają i uaktualniają oferowane przez UNIQA produkty majątkowe.

– Klient korporacyjny oczekuje kompleksowej i szytej na miarę oferty. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie warunków, które łączą w jeden dotychczasowych sześć różnych produktów: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego, a także ochronę na wypadek przerw w działalności w skutek szkody w mieniu od zdarzeń losowych, w skutek awarii maszyn, oraz w skutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Mamy nadzieję, że dla naszych partnerów będzie to uproszczenie procesu poszukiwania najlepszej oferty, dla klienta uproszczenie procesu wyboru i zakupu, a dla UNIQA skrócenie, uproszczenie i, co za tym idzie, obniżenie kosztów procesów związanych z obsługą jednego zamiast sześciu produktów – wyjaśnia Tomasz Szarek, dyrektor zarządzający Pionu Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Biznesu w UNIQA.

Nowy produkt pozwala na indywidualne doprecyzowanie zakresu ochrony. W ramach ubezpieczenia mienia można wybrać zakres od ryzyk nazwanych, gdzie ochrona obejmuje szkody w mieniu powstałe wyłącznie wskutek wskazanych zdarzeń losowych, lub szerszy wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w mieniu, powstałych wskutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowo, ochroną można objąć maszyny i urządzenia na wypadek wystąpienia awarii i uszkodzeń, a także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu przenośnego, danych i zewnętrznych nośników danych. Rozszerzenia te pokrywają awarie mechaniczne lub elektryczne, w tym spowodowane błędami produkcyjnymi, wadami materiałowymi, zwarciem, implozją lub błędem ludzkim, który może być spowodowany brakiem umiejętności lub niedbalstwem.

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego ubezpieczenie maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie przerwy w działalności spowodowanej szkodą w tych urządzeniach stały się priorytetem dla dużych firm. Tymczasem szkody wewnętrzne w maszynach oraz sprzęcie elektronicznym są standardowo wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia. Oferując tego rodzaju zakresy w ramach jednych kompleksowych warunków zapewniamy naszemu klientowi jak najpełniejsze zabezpieczenie jego majątku – zauważa Natalia Chlewicka-Rotoli, menedżer ubezpieczeń majątkowych i transgranicznych w UNIQA.

Do każdego ze wspomnianych zakresów klient może dodać ubezpieczenie skutków przerw w działalności, które są objęte ochroną w takim zakresie, w jakim zostało ubezpieczone mienie. W granicach sum ubezpieczenia UNIQA pokryje także koszty poszukiwania miejsca powstania szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz ponad sumę ubezpieczenia koszty ponownego napełnienia instalacji tryskaczowej, niezbędne koszty dozoru mienia w miejscu szkody czy koszty naprawy fundamentów maszyn.

Jesteśmy przekonani, że oferta dla klienta korporacyjnego nie powinna być jedynie polisą od przysłowiowego pożaru czy zalania. Szkoda materialna powoduje konieczność pokrycia kosztów odbudowy lub naprawy mienia, ale z reguły skutkuje długotrwałym zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa, co powoduje zdecydowanie większe straty niż sama szkoda w mieniu. Pożar części zakładu produkcyjnego może skutkować wstrzymaniem całej produkcji, a zalanie magazynu centralnego należącego do sieci sklepów spowoduje tymczasową niemożność świadczenia przez nie usług. Nieprawidłowa obsługa maszyny przez pracownika, może spowodować jej awarię, co w najczarniejszym scenariuszu może doprowadzić nawet do wstrzymania produkcji – dodaje Natalia Chlewicka-Rotoli.

Co istotne, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia UNIQA wyraźnie wskazuje, że suma ubezpieczenia to planowany zysk brutto, będący wartością, która powinna uwzględniać: sezonowość, pozytywne lub negatywne zmiany trendu rynkowego, prognozowaną działalność ubezpieczonego taką jak nowe umowy, zamówienia i inwestycje oraz inną specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, która wpłynie na wyniki działalności gospodarczej w maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła