Nowy skład Rady Nadzorczej Bank Pekao

opublikowano: 22 maja 2020
Nowy skład Rady Nadzorczej Bank Pekao lupa lupa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ) w dniu 22 maja 2020 r. powołało członków Rady Nadzorczej Banku Pekao na nową wspólną, trwającą trzy lata kadencję, rozpoczynającą się w dniu 23 maja 2020 r.

W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji powołani zostali: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Sabina Bigos-Jaworowska, Joanna Dynysiuk, Marcin Eckert, Justyna Głębikowska-Michalak, dr Stanisław Ryszard Kaczoruk, Michał Kaszyński, Marian Majcher i Małgorzata Sadurska. Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Banku poprzedniej kadencji, złożone w dniu 19 maja 2020 r., stały są skuteczne z dniem odbycia ZWZ.

Wśród osób wybranych do Rady Nadzorczej Banku Pekao nowej kadencji znajduje się 6 osób wchodzących w jej skład w poprzedniej kadencji. Każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji został poddany ocenie spełniania wymogów odpowiedniości. Poniżej zamieszczone zostały życiorysy członków Rady Nadzorczej Banku Pekao nowej kadencji:

dr hab. Beata Kozłowska–Chyła – aktualnie pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu PZU S.A., wcześniej pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., członka Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. oraz Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu. dr hab. Beata Kozłowska–Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Sabina Bigos-Jaworowska – od 1994 r. związana jest z sektorem opieki zdrowotnej, w 2000 r. objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. W 2016 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PL 2012+, operatora Stadionu Narodowego w Warszawie. W kwietniu 2017 r. została powołana na kolejną kadencję, na stanowisko Wiceprzewodniczącej. Dodatkowo, sprawuje funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Przedstawiciela Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoty Zawodowej w Oświęcimiu. Jest absolwentką wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarzadzania w Ochronie Zdrowia na tej samej uczelni. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Joanna Dynysiuk – karierę zawodową rozpoczęła w 2005 r, w firmie K&L Gates (były Hogan&Hartson), później była zatrudniona, jako prawniczka, starsza prawniczka, i radca prawny w firmie CMS Cameron McKenna. Od 2016 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie obecnie jest Dyrektorem Biura Wsparcia Inwestycji. Uczestniczyła w szeregu transakcji fuzji i przejęć, finansowania oraz emisji papierów wartościowych. Odpowiadała za doradztwo prawne przy wdrożeniu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm oraz dla dużych firm. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Integracja Europejska. W 2010 r.ukończyła aplikację radcowską i zdobyła tytuł radcy prawnego.

Marcin Eckert – Członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. od października 2017 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2001 r. wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy oraz zasad wynagradzania i programów motywacyjnych. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, gdzie wykonywał obowiązki lidera praktyki Benefits & Compensation. Prowadził praktykę w ramach samodzielnej kancelarii. Uprzednio związany również z TGC Corporate Lawyers Warszawa (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. (Dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young Sp. z o.o. (Senior Manager). Zasiadał w Radach Nadzorczych: Alior Bank Spółka Akcyjna (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), PZU Zdrowie S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej).

Justyna Głębikowska-Michalak – od 2003 r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe "Vademecum", specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Posiada uprawniania biegłego rewidenta. Ma duże doświadczenie w obsłudze księgowej licznych podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, w tym w zakresie rachunkowości zarządczej. Interesuje się finansami i psychologią w biznesie. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie na kierunku "Zarządzenie i Marketing" (1997 r.) oraz podyplomowych studiów "Rachunkowość" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2001 r. uzyskała uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 25706/01).

dr Stanisław Ryszard Kaczoruk – Członek następujących Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2009-2011), Eficom-Sinersio S.A (2015-2016), Alior Bank (2016-2017), Bank Pekao S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2017), Qumak S.A. (2017-2019), PKP PLK S.A. (od 2018). Brał udział w projektach związanych z tworzeniem strategii dla strategicznych spółek, a także współpracował z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP). Współpracował także przy organizacji TFI KGHM. Ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. wykorzystania dotacji UE. Był również doradcą spółki Aplikacje Krytyczne (analizy VAT) działającej na rzecz Ministerstwa Finansów. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1979-1991 pracował naukowo na uczelniach wyższych. W 1986 r. obronił doktorat w zakresie nauk technicznych, dodatkowo ukończył podyplomowe studium pedagogiczne, szkolenia IFG, Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studium Komunikacji Społecznej, Politechnika Wrocławska & Univ. of Connecticut, USA; kilkadziesiąt szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, NLP, BHP.

Michał Kaszyński – w latach 1988 - 2011 związany ze spółką SAOL Dystrybucja, zajmującą się dystrybucją napojów alkoholowych, która od 2004 r. należała do grupy CEDC S.A. W spółce odpowiednio pełnił funkcje dyrektora do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a następnie dyrektora do spraw administracyjno-prawnych i HR. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i jednostkom samorządowym w zakresie inwestycji, produkcji, zarządzania zasobami lokalowymi, sprzedaży oraz działalności medycznej. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Firmy Handlowej SAOL, Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, KBO Oświęcim, oraz Gliwickich Zakładów Usług Górniczych. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Krynicy Uzdrowisko-Żegiestów Spółka Akcyjna. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium z zakresu Zarządzania Personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1992 r. odbył staż w ramach programu Tempus w Instituto Formazione Operatori Aziendali we Włoszech z zakresu zarządzania i marketingu. W 2005 r. ukończył aplikacje radcowską, jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Marian Majcher – karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1990-1999 poświęcił się budowie wolnych mediów w Polsce, jako współwłaściciel wydawnictw prasowych "Słowo" w Chorzowie i "Wolne Słowo" w Katowicach. Następnie, od 1999 r. związał swoją karierę z przemysłem, będąc do 2016 r. związany z Grupą CTL Maczki-Bór i jej szeroką działalnością na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Piastował funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu CTL Maczki-Bór. Marian Majcher Od maja 2010 r. do maja 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CTL Maczki – Bór S.A. Od 2003 r. piastuje funkcję Prezesa Zarządu CTL Haldex S.A., firmy zajmującej się technologicznym odzyskiem węgla kamiennego z odpadowej skały płonnej. Jest dyplomowanym członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wiedzę z zakresu bankowości pogłębiał na organizowanych przez Boston Consulting Group warsztatach z zakresu analiz rynkowych, zarządzania ryzykiem oraz otoczenia ekonomicznego. Jest także specjalistą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania modernizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prowadzenia negocjacji. Marian Majcher jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU S.A. od 13 czerwca 2017 r. oraz PZU Życie S.A. od 19 czerwca 2017 r. W Zarządzie PZU S.A. i PZU Życie S.A. odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bancassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest również członkiem kluczowych Komitetów funkcjonujących w PZU S.A. oraz PZU Życie S.A., w tym: Komitetu Inwestycyjnego, Komitetu Ryzyka Grupy PZU, Komitetu Ryzyka Inwestycyjnego. Do 2017 r. na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej. W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 r. przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie. Aktualnie Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy PZU. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis. W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła