Nowy wiceprezes w Banku Pekao SA

opublikowano: 17 czerwca 2020
Nowy wiceprezes w Banku Pekao SA lupa lupa
Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao SA, fot. materiały prasowe

16 czerwca Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Marcina Gadomskiego na Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem. Funkcję obejmie 1 lipca. 

Zastąpi na tym stanowisku Wiceprezesa Marka Lusztyna, który złożył rezygnację 1 czerwca ze skutkiem na 30 czerwca, co nastąpiło w związku z zakończeniem nadzorowanych dotychczas przez niego projektów. Decyzją Rady Nadzorczej funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w banku objął natomiast Rafał Friedrichowicz.

Aby zapewnić ciągłość podejmowania decyzji i zgodnie z obowiązującym planem sukcesji banku, p.o. Prezesa Zarządu Leszek Skiba zarekomendował Radzie Nadzorczej kandydaturę Marcina Gadomskiego – dotychczasowego, wieloletniego dyrektora w Pionie Zarządzania Ryzykami Pekao, a także byłego Członka Zarządu – na funkcję Wiceprezesa, odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie Marcina Gadomskiego oraz jego znajomość Pekao gwarantuje, że w trudnym czasie pandemii dobra praktyka banku w obszarze ryzyka będzie w pełni kontynuowana i rozwijana z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Mamy jeden z najlepszych zespołów zarządzających polityką ryzyka na naszym rynku. Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza strategia jest bardzo dobra i odpowiedzialna. W dużym stopniu to właśnie dzięki zespołowi, który współtworzył i nadzorował nowy zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykami, bank jest dobrze przygotowany na czas kryzysu i przyszłych wyzwań – mówi Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Marcin Gadomski jest obecnie dyrektorem ds. ryzyka kredytowego w Pionie Zarządzania Ryzykami. W trakcie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przez Marka Lusztyna (listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.) był Wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykami w Banku Pekao. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY), gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego. Następnie związany był z Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązania dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą w zakresie modeli zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym i płynności oraz wymogów regulacyjnych. W latach 2012-2016 Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem. 20 listopada tego samego roku uzyskał zgodę KNF na objęcie tego stanowiska. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.

Rafał Friedrichowicz, obejmujący dzisiaj funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, od grudnia ubiegłego roku pełnił obowiązki na tym stanowisku, a od 2015 r. pracuje w Banku Pekao jako Dyrektor Biura Audytu Kredytowego, Rynkowego i Płynności. Nowo powołany dyrektor posiada 21-letnie doświadczenia w instytucjach finansowych, od 2007 r. pracuje w Pekao. Wcześniej pracował m.in. w Ernst&Young oraz Citibanku. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikację ACCA/FCCA, Risk Diploma z SDA Bocconi oraz jest w trakcie uzyskiwania certyfikacji FRM. Jest magistrem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Finanse i Rachunkowość.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła