OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

opublikowano: 18 maja 2017
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI lupa lupa
fot. Freeimages


NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE FABRYKĄ PRODUKCJI BIOETANOLU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17/19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomoś­ci połączonych w jedno postępowanie, należących  do dłużnika: Polski Koncern Spirytusowy Sp. z o.o., położonych w 73-140 Ińsko, ul. Sienkiewicza , ul. Zamkowa i składających się z nieruchomości zabudowanych fabryką produkcji bioetanolu, w tym linie technologiczne, zabudowania biurowe i magazynowe, baza zbożowa.
W szczególności składających się z działek:

Działka nr 215 o powierzchni 0,0592 ha.

Działka nr 213/2 o powierzchni 0,3329 ha.

Działka nr 216/4 o powierzchni 2,0030 ha.
 
Działka nr 211 o powierzchni 0,1028 ha.

Działka nr 216/3 o powierzchni 0,4764 ha.

Przedmiotowe działki wchodzą w skład fabryki  i zabudowane są:

- budynkiem portierni o powierzchni użytkowej: 76,85 m2,

- budynkiem produkcyjnym o pow. użyt.: 1939,30 m2,

- budynkiem chłodni o pow. użyt.: 210,00 m2,

- budynkiem suszarni wywaru o pow. użyt.: 854,40 m2,

- budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użyt.: 662,50 m2,

- budynkiem kotłowni i uzdatniania wody o pow. użyt.: 557,00 m2,

- budynkiem administracyjnym o pow. użyt.: 540,15 m2,

- budynkiem sterowni o pow. użyt.: 15,00 m2,

- budynkiem trafostacji o pow. zabudowy: 132 m2,

- wiatą nad wagą samochodową o pow. użyt.: 132,00 m2,

- wiatą kosza zasypowego o pow. użyt.: 127,80 m2,
baza zbożowa firmy ARAJ  w tym pięć silosów płaskodennych SPA 18/19 o pojemności 4750 t, dwa silosy lejowe SLA 6/10 o pojemności 280 t, silos SLA 6/6 o pojemności 140 t.
dla nieruchomości będących przedmiotem licytacji Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KW SZ1T/00101640/9, KW SZ1T/00102057/2, KW SZ1T/00103392/9

Suma oszacowania wynosi 21 720 275,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 290 206,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 172 027,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii komornik w w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 33 10902806 0000 0001 3356 1219

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość i przeglądać w w kancelarii komornika  akta postępowania w szczególności odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Termin oględzin należy uzgodnić w kancelarii komornika.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła