Pekao Leasing podpisał nową umowę kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy

opublikowano: 24 czerwca 2022
Pekao Leasing podpisał nową umowę kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy lupa lupa
Podpisanie umowy między Pekao Leasing i CEB z udziałem Banku Pekao SAfot. materiały prasowe

Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę kredytową o wartości 200 mln EUR. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce. Umowa została zabezpieczona gwarancją, której udzielił Bank Pekao S.A.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja ma obecnie 42 kraje członkowskie. Polska przystąpiła do CEB w 1998 roku i obecnie znajduje się w grupie 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, które są beneficjentami zwiększonej skali inwestycji CEB.

Obecna umowa jest już szóstą podpisaną przez CEB z Grupą Pekao i piątą umową z Pekao Leasing. Łączna kwota zawartych umów kredytu sięga 700 mln EUR.

- Grupa Pekao konsekwentnie wspiera polskich przedsiębiorców. Zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnego źródła finansowania nabiera kluczowego znaczenia dla ich rozwoju i konkurencyjności, szczególnie w trudnym otoczeniu rynkowym, z jakim aktualnie zmagają się firmy w Polsce i Europie – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw i Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing.

Podpisana dzisiaj umowa kredytu będzie współfinansować kwalifikujące się inwestycje podejmowane przez polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa za pośrednictwem Pekao Leasing, takie jak zakup środków trwałych i urządzeń produkcyjnych niezbędnych do ich podstawowej działalności. Szczególny nacisk kładziony jest na inwestycje proekologiczne.

Finansowanie ze wsparciem CEB ma na celu przyczynienie się do tworzenia i zachowania stałych oraz sezonowych miejsc pracy. Pomoże małym i średnim firmom w podejmowaniu nowych inwestycji, zwiększaniu skali działalności i utrzymaniu konkurencyjności. Promuje ponadto przedsiębiorczość kobiet, przeznaczając sporą część finansowania na firmy prowadzone przez kobiety.

- Współpraca Grupy Pekao z CEB trwa od 2015 roku. Nowa umowa jest kolejnym dowodem wzajemnego zaufania obu instytucji. Zgodnie z mandatem CEB i warunkami umowy znacząca część środków wesprze przedsiębiorstwa należące do kobiet i kierowane przez kobiety. Finansowane inwestycje spełniać będą ponadto cel poprawy efektywności energetycznej – mówił Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Z kredytu powinny też skorzystać polskie start-upy. Oczekuje się, że największy udział beneficjentów stanowić będą mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz mające do 10 mln EUR obrotu lub aktywów ogółem.

- Pekao Leasing ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest to już nasza piąta umowa o finansowanie zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Koncentrujemy się na finansowaniu inwestycji w segmentach mikro i MŚP, zwłaszcza w obszarze maszyn i urządzeń. Obserwując wzrost produkcji przemysłowej jak również finansowania udzielanego klientom Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, jesteśmy przekonani, że środki z CEB zasilając polskich przedsiębiorców, wskazują dobry kierunek rozwoju i wspierają inwestycje w celu tworzenia i zachowania miejsc pracy, jak również obniżenia emisji i energochłonności produkcji – podkreślił Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Pekao Leasing.  

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy tym kredytem wspierać małe i średnie firmy oraz promować przedsiębiorczość w Polsce – powiedział Carlo Monticelli, Gubernator CEB. - Biorąc pod uwagę wielkość polskiego sektora MŚP, spodziewamy się, że nasza pomoc finansowa przyczyni się do wzmocnienia odporności gospodarki kraju oraz ogólnego wzrostu i dobrobytu.

Mając na uwadze wpływ pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie na działalność polskich firm, dla wielu z nich leasing może być dogodną formą długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Podpisana właśnie umowa ma pomóc firmom w jego skutecznym uzyskaniu.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła