Pekao SA wyraźnie poprawił wyniki finansowe

opublikowano: 28 kwietnia 2022
Pekao SA wyraźnie poprawił wyniki finansowe lupa lupa
Centrala Pekao SA w Warszawie, fot. Fratria / KK

W I kwartale 2022 zysk netto Banku Pekao wzrósł ponad trzykrotnie, zdecydowanie w górę poszły wskaźniki udzielanych przez bank kredytów dla firm.

Bank Pekao S.A. w I kw. 2022 roku wyraźnie poprawił swoje wyniki finansowe. Wydatnie zwiększył sprzedaż kredytów dla firm i utrzymał w ryzach koszty operacyjne. Zysk netto Banku Pekao był ponad trzy i pół razy większy niż rok wcześniej i o 31 proc. przebił wynik z ostatniego kwartału 2021.

Pierwszy kwartał był dla nas biznesowo bardzo dobry. Mocno zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy. Zauważalne było w pierwszym kwartale odreagowanie w kredytach dla firm, kontynuowaliśmy rozwój naszych cyfrowych kanałów, a koszty były utrzymane pod ścisłą kontrolą, co przełożyło się na skokowy wzrost zysku netto. W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym, zakładamy, że wkrótce zaktualizujemy strategiczne cele finansowe – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

WZROST zysku netto bardzo znaczący

• Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2022 r. wyniósł 907 mln zł wobec 246 mln zł rok wcześniej oraz był o 31 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2021 roku.
• Głównym motorem kilkukrotnego wzrostu zysku netto była skokowa poprawa wyniku odsetkowego do 2,07 mld zł w porównaniu z 1,33 mld zł rok wcześniej. Wynik prowizyjny zwiększył się rok do roku o 14,5 proc. do 705 mln zł.
• Na uwagę zasługuje wzrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 9 proc., a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 22 proc.

EFEKTYWNOŚĆ zdecydowanie wyższa, dynamika kosztów pod kontrolą

• Wskaźnik ROE w I kw. 2022 r. zwiększył się aż do 15,3 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 3,9 proc. w I kw. 2021 roku. W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym Bank Pekao wkrótce zaktualizuje cele finansowe ogłoszone w strategii na lata 2021-2024.
• Koszty operacyjne w I kw. 2022 były 6 proc. niższe niż rok wcześniej, a skorygowane o wpływ rezerw na restrukturyzację zatrudnienia 3 proc. wyższe, ale ich dynamika pozostała znacznie poniżej poziomu inflacji.
• Relacja koszty/dochody spadła w I kw. 2022 roku do 38,5 proc. z 55,8 proc. w I kw. 2021. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.

KLIENCI chętnie korzystają z bankowości cyfrowej, depozyty wyżej oprocentowane

• Sukcesywnie rośnie liczba klientów bankowości mobilnej Pekao, z której aktywnie korzystało na koniec I kw. 2022 roku 2,5 miliona klientów w porównaniu do 2,1 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.
• Paleta usług oferowanych w aplikacji PeoPay i bankowości elektronicznej jest sukcesywnie poszerzana, co przekłada się na wskaźnik digitalizacji, czyli miarę możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku – zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne. Od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Pekao wiosną 2021 urósł on aż o 10 punktów procentowych do 60 proc.
• Przy wsparciu cyfrowych kanałów sprzedanych zostało w minionym kwartale trzy czwarte pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 57 proc.
• W odpowiedzi na zmianę stóp procentowych Bank Pekao wprowadza w życie szeroką paletę nowych, wyższych stawek oprocentowania kont oszczędnościowych i lokat dla klientów indywidualnych, a także wdraża nowe produkty oszczędnościowe. Dotyczą one zarówno środków już posiadanych przez klientów w Pekao, jak i nowych środków, które klienci mogą przenieść z innych banków oraz nowych klientów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

• Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwala utrzymać koszty ryzyka pod właściwą kontrolą. W I kw. 2022 znalazły się one na bardzo niskim poziomie 30 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb.
• Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,9 proc., a Tier1 15,1 proc.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

• Bank Pekao aktywnie działa by pomóc ofiarom wojny w Ukrainie. Fundacja Banku Pekao przekazuje darowizny na konto PCK na pomoc dla Ukrainy. Bank przeprowadził zbiórkę darów dla dzieci z Ukrainy, które trafiły pod opiekę Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
• Na ukraińskich klientów indywidualnych i biznesowych czekają bezpłatne konta, karty i wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, a także aplikacja mobilna i bankowość elektroniczna oraz obsługa infolinii w języku ukraińskim. Nie ma opłat za przelewy do banków w Ukrainie. Dodatkowo bank zrezygnował z dynamicznego przeliczania walut w bankomatach oraz terminalach POS.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła