PKN Orlen stawia na innowacje

opublikowano: 28 stycznia 2016
PKN Orlen stawia na innowacje
shutterstock.com

PKN Orlen nie wyklucza możliwości przeglądu swej strategii by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Spółka chce korzystać w większym zakresie z innowacji - zapowiedział prezes płockiego koncernu Wojciech Jasiński.

PKN Orlen podał w czwartek, że zysk netto grupy PKN Orlen za 12 miesięcy 2015 r. osiągnął wartość 3, 233 mld złotych, natomiast zysk jednostkowy netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie 1 mld 48 mln złotych.

"W ubiegłym roku PKN Orlen konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki" - powiedział szef płockiego koncernu, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki. Jasiński zwrócił uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna jest "nieco inna niż w połowie 2014 r., kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia". "W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji" - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak podał PKN Orlen, nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej tej spółki w 2016 r. planowane są na poziomie 4,8 mld złotych, w tym 3,3 mld złotych ma zostać przeznaczone na rozwój. Łączna kwota planowanych nakładów nie uwzględnia 600 mln jako szacowanych wydatków na odbudowę instalacji Steam Cracker po pożarze w 2015 r. w czeskich zakładach Chempark Zaluzi w Litvinowie.

PKN Orlen przedstawiając skonsolidowane dane finansowe podkreślił, iż w 2015 r. osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld złotych (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały), a sprzedaż produktów wzrosła tam w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy naftowej.

"Wyniki za 2015 r. pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój i integrację poszczególnych segmentów oraz optymalizację struktury grupy kapitałowej, co w dłuższym horyzoncie umożliwi nam jeszcze lepsze reagowanie na zmienność otoczenia" - oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen do spraw finansowych.

Według płockiego koncernu, w 2016 r. spółka będzie realizowała "najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności" - w Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku, natomiast w Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. "W detalu koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach" - podała spółka.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych netto za 12 miesięcy 2015 r. wyniosły 993 mln złotych i dotyczyły głównie ujętych w II kwartale odpisów aktywów poszukiwawczych grupy Orlen Upstream w Polsce w kwocie 429 mln, ujętych w III kwartale odpisów aktywów petrochemicznych czeskiej grupy Unipetrol w związku z awarią w Chempark Zaluzi w kwocie 93 mln zł oraz odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości 423 mln zł ujętych w IV kwartale 2015 r.

Zadłużenie netto grupy płockiego koncernu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 6 mld 810 mln i było wyższe o 90 mln złotych w porównaniu z końcem 2014 r. Wzrost ten wynika z ujęcia zadłużenia netto między innymi nabytych spółek w segmencie wydobywczym. Zapasy obowiązkowe wykazane w bilansie na koniec IV kwartału 2015 r. wyniosły 4,5 mld, z czego w Polsce 4,2 mld złotych.

 

(PAP)

GB.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła