Polacy: będzie gorzej, ale mnie się nie pogorszy

opublikowano: 6 maja 2019
Polacy: będzie gorzej, ale mnie się nie pogorszy lupa lupa

Pogarszają się oceny polskich gospodarstw domowych dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Jednocześnie aż o 42 proc. wzrosła w tym roku grupa gospodarstw, która przewiduje poprawę własnej sytuacji finansowej.

To wniosek z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Odsetek respondentów negatywnie oceniających ogólną sytuację gospodarczą, wzrósł w I kwartale 2019 roku o 14 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku i aż o ponad pkt. 20 proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału. Wciąż jednak ponad 36 proc. pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną Polski.

Rosnący pesymizm widoczny jest także w przypadku ocen przyszłego stanu polskiej gospodarki. Odsetek tych, którzy uważają, że ogólna sytuacja ekonomiczna Polski w następnych 12 miesiącach pogorszy się, wzrósł o 14 proc. w porównaniu z I kwartałem 2018 i wyniósł 33,8 proc.

Uzyskiwane co kwartał w badaniu dane, oczyszczone z wahań krótkookresowych, ukazują wyraźny trend spadkowy, sygnalizując tym samym spowolnienie w gospodarce, choć według ostatnich prognoz może ono nie być bardzo głębokie, szczególnie w 2019 roku – uważa dr Sławomir Dudek z IRG SGH. – W najbliższym okresie postrzeganie otoczenia makroekonomicznego przez gospodarstwa domowe będzie raczej utrzymywać się w tendencji spadkowej, co będzie negatywnie oddziaływało na decyzje w zakresie wydatków oraz zadłużenia w sektorze finansowym.

Co z sytuacją finansową gospodarstw domowych?

Pomimo oczekiwanego spowolnienia w gospodarce, gospodarstwa domowe są zdania, że nie będzie ono istotne i może nie przełożyć się na ich sytuację finansową. W obecnej edycji badania przewidywania co do własnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych poprawiły się. Dziś już co trzeci Polak uważa, że sytuacja finansowa jego gospodarstwa domowego w następnych dwunastu miesiącach będzie lepsza. Odsetek ten wzrósł w ciągu roku aż o 42 proc. Choć oceny bieżącej sytuacji dochodowej od kilku kwartałów pozostają na zbliżonym poziomie, widoczny jest jednak trend spadkowy. W I kwartale 2019 r. już 29,4 proc. badanych oceniło obecną sytuację finansową swego gospodarstwa domowego jako gorszą niż rok wcześniej.

 – Z rosnącym pesymizmem oceniamy nasze bieżące dochody, ale optymistycznie spoglądamy w przyszłość. Można się spodziewać, że ogłoszone rozszerzenie programu socjalnego może jeszcze wpłynąć na poprawę oczekiwanej sytuacji dochodowej społeczeństwa – zaznaczył Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Jak bardzo boimy się bezrobocia?

Odsetek osób obawiających się wzrostu stopy bezrobocia utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku kwartałów. Obecnie wynosi on 16,1 proc. Choć w I kwartale 2019 r. obawy przed bezrobociem nieznacznie zmalały, to tendencja średnioterminowa w tym zakresie jest nadal wzrostowa.

Źródło: KPF

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła