Polacy podzieleni w sprawie waloryzacji 500+

opublikowano: 5 grudnia 2022
Polacy podzieleni w sprawie waloryzacji 500+ lupa lupa
fot. Fratria / AS

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Finansów, Polacy w sposób ostrożny podchodzą do kwestii waloryzacji świadczenia 500+, ale jednocześnie popieramy priorytet polityki prorodzinnej.

Badania dotyczące społecznych oczekiwań związanych z polityką prorodzinną oraz ze świadczeniem wypłacanym w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 2022 roku. Wykonał je Instytut Finansów we współpracy z Agencją Badawczą PBS. Najważniejszy wniosek płynący z przeprowadzonych analiz to fakt, że 63 proc. społeczeństwa popiera wagę polityki prorodzinnej, zaś w kwestii potencjalnej waloryzacji świadczenia 500+ Polacy podzieleni są na dwie niemal równe grupy. Według 43 proc. respondentów świadczenie to nie powinno ulec zwiększeniu, zaś 42 proc. popiera jego waloryzację.

 Waloryzacja 500+ – odmienne zdanie w zależności od zarobków i wieku

Warto odnotować, że poziom akceptacji dla zwiększenia świadczenia 500+ spada wraz ze wzrostem dochodów indywidualnych. Waloryzacja najmniej akceptowana jest przez osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie – w tej grupie odrzuca ją 65 proc. respondentów.  Najbardziej akceptowana jest zaś przez osoby zarabiające do 3010 zł brutto miesięcznie (49 proc. popierających). Pomysł waloryzacji najchętniej popierają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata (w tej grupie 47 proc. popierających) oraz powyżej 65 roku życia (46 proc. popierających). Najmniejsze poparcie dla waloryzacji wykazały osoby najmłodsze (15-34 lata)

Taki rozkład poparcia dla waloryzacji 500+ wśród grup zarobkowych nie zaskakuje. Dla osób mniej zarabiających świadczenie to ma istotniejsze miejsce w budżetach domowych i w sposób zdecydowany przyczynia się do wyrównywania szans dzieci. Przyczyn niskiego poparcia waloryzacji 500+ wśród osób najmłodszych możemy poszukiwać w ich wierze we własne siły na rynku pracy, a także w odkładaniu decyzji o posiadaniu dzieci. W 2020 r. przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosił w Polsce 28,7 lat” –  tłumaczy dr Katarzyna Obłąkowska, kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów.
 
Polacy popierają wagę polityki prorodzinnej

Przeprowadzone przez Instytut Finansów i PBS badania pokazują, że polskie społeczeństwo popiera wagę polityki prorodzinnej. Odpowiadając na pytanie o opinię o wysokości wydatków publicznych w Polsce na świadczenia prorodzinne, 34 proc. osób wskazało, że są one zbyt niskie, a 29 proc., że są odpowiednie. Tylko 29 proc. uważało, że są zbyt wysokie.

Polacy dostrzegają wpływ polityki rodzinnej na życie polskiego społeczeństwa. Zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci jest oczywistym osiągnięciem programu 500+. Polityka ta to przecież również wspieranie rodziców w łączeniu roli matki i ojca z pracą zawodową, a także rozwój dziecka do lat trzech” – wskazuje dr Obłąkowska.
 
Jak waloryzacja wpłynęłaby na budżet?

Warto wskazać jeszcze jeden ważny wniosek płynący z badań Instytutu Finansów. Pokazują one, że mediana oczekiwań społecznych w zakresie waloryzacji świadczenia 500+ wynosi 25 proc. To oznacza, że oczekiwania społeczne w tym względzie wychodzą naprzeciw utracie wartości bieżącej 500+, która obecnie w porównaniu z momentem wprowadzenia świadczenia jest niższa o 35,83 proc.. Dziś ta wartość to de facto 368 zł.

Jak spełnienie oczekiwań społecznych w tym zakresie wpłynęłoby na budżet państwa? Podniesienie wartości świadczenia 500+ o 25 proc., czyli do kwoty 625 zł na dziecko, oznaczałoby ok. 10 miliardów złotych dodatkowych wydatków budżetu państwa w 2023 r. Zaś waloryzacja o 36 proc. (jako wskaźnik skumulowanej inflacji z lat 2016-2022), czyli do kwoty 680 zł, oznaczałaby dodatkowy wydatek dla budżetu rzędu 14,5 miliarda zł.

Źródło: materiały prasowe

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła