Polityka i biznes na Forum Ekonomicznym

opublikowano: 8 września 2020
Polityka i biznes na Forum Ekonomicznym lupa lupa
Forum Ekonomiczne 2020

Oprócz sali obrad Rady Ministrów niewiele w 2020 r. jest miejsc w Polsce, w których w jednym czasie zebrało się tylu członków rządu. Forum Ekonomiczne w tym roku z powodu pandemii zostało przeniesione z Krynicy Zdroju do Karpacza. Zmieniono miejsce konferencji, ale nie kosztem doboru gości i wysokiego poziomu dyskusji. Co warte podkreślenia, czołowi uczestnicy to zwykle osoby, które już kolejny raz przejeżdżają na Forum.

Obrady rozpoczęły się we wtorek o godz. 12.00 od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. To najważniejszy dokument omawiany na konferencji.

Do Karpacza przyjedzie Swiatłana Cichanouska. Liderka środowisk demokratycznych Białorusi przyjęła zaproszenie organizatorów Forum Ekonomicznego – będzie to dla niej pierwsza zagraniczna podróż w roli lidera opozycji. Wśród kilkudziesięciu innych gości z Białorusi na Forum będą także m.in. Paweł Łatuszka, Aleksander Dabravolski – członkowie Rady Koordynacyjnej ds. Przekazania Władzy na Białorusi, Aliaksandr Zarembiuk – Białoruski Dom, Dmitrij Nowikow – Europejskie Radio dla Białorusi i Valiantsina Silina.

Wśród prawie 200 tematów paneli dyskusyjnych oraz seminariów, jakie przygotowano na Forum Ekonomiczne, goście z Białorusi wezmą udział w serii debat dedykowanych ich krajowi: „Białoruś – co dalej?”, „Między Europą i Rosją. Przyszłość Białorusi” oraz „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?

Oczywiście tematykę konferencji zdominuje gospodarka, która jest dziś w szczególnie trudnym momencie. Pandemia Covid-19 wymusiła szereg zmian w różnych dziedzinach naszej aktywności, a skutki wyhamowania odczuły wszystkie sektory. Jak pod tym względem na tle innych państw Starego Kontynentu prezentuje się Europa Środkowo-Wschodnia? Gdzie szukać siły napędowej, która pozwoli utrzymać odpowiednie tempo rozwoju? O tych wyzwaniach dyskutować będzie Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju i Wiceprezes Rady Ministrów (już po raz dziewiąty weźmie udział w konferencji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Forum Ekonomicznego). Uczestnikami rozmowy będą Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Włodzimierz Wlaźlak – prezes zarządu Lidl Polska.

Natomiast Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym roku już dziesiąty raz na Forum) wspólnie z Markusem Mackelem – byłym wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej mają rozmawiać o wartościach w Europie po pandemii. Wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego w oparciu o podstawowe wartości solidarności, wolności, wspólnoty?

Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych i Wiceprezes Rady MinistrówFrancesco Laforgia – Członek Prezydium włoskiego Senatu oraz Eurico Brilhante Dias – Sekretarz Stanu ds. Internacjonalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z Portugalii rozmawiać mają o tym, czy świat po koronawirusie będzie taki sam?

Pandemia wymusza przewartościowanie pojęć, które wcześniej traktowano jak dogmaty. Symbolem tego jest choćby stwierdzenie kanclerz Merkel, że jeżeli w obecnej sytuacji pojawią się próby przejęcia ważnych niemieckich firm, to jej rząd zaangażuje się finansowo, by do tego nie dopuścić. Ta zapowiedź to najlepszy symbol przemian, jakie przyniosła pandemia, podobnie jak ilość pieniądza wpompowanego do gospodarki przez banki centralne.

Koronawirus był – a de facto nadal jest – testem sprawności i skuteczności rządów. Skala i zasięg pandemii mogą być porównywalne tylko z uderzeniem wielkiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku. Efektem tego kryzysu było umocnienie się reżimów totalitarnych i wybuch II wojny światowej.

Organizatorzy Forum Ekonomicznego w tym kryzysie próbują szukać szans dla Polski i regionu. W efekcie COVID-19 nastąpiło przerwanie globalnych łańcuchów dostaw z Azji, ogarniętej pandemią. Najprawdopodobniej wielkie koncerny będą szukały nowych, bezpieczniejszych lokalizacji. Do tego państwa będą starały się o zwiększenie samowystarczalności. Jest więc to szansa dla naszej części Europy, w której pandemia nie wyrządziła tak wielkich szkód, jak w innych regionach.

Koronawirus pokazał jak niebezpieczne, nie tylko dla zdrowia, ale także dla funkcjonowania gospodarki, mogą być nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Skutki wyhamowania gospodarczego odczuły wszystkie sektory, w największym stopniu branża turystyczna, eventowa i produkcyjna. Czy i w jakim stopniu można przewidzieć zagrożenie i przygotować plany kryzysowe, które zapobiegną podobnym sytuacjom jak ta z 2020 roku? Jak opracować skuteczne systemy zarządzania kryzysowego i procedury awaryjne dla przedsiębiorstw? O tym mówił będzie Tadeusz Kościński – Minister Finansów, który na Forum przyjedzie trzeci raz. W rozmowie udział weźmie także dwunastokrotny uczestnik konferencji, Jan Mládek – były czeski minister gospodarki, obecnie przedstawiciel Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej, zajmującego się badaniami ekonomicznymi i doradztwem gospodarczym. Polski biznes reprezentować będą: Andrzej Jaworski – prezes zarządu VRG S.A., firmy, która w swoim portfelu posiada takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, W.KRUK czy Deni Cler Milano; Marek Moczulski (dziesiąty raz na konferencji) – prezes zarządu Unitop Sp. z o.o., wcześniej Bakalland S.A. i ZPC Mieszko S.A. oraz Janusz Włodarczyk – członek zarządu Lidl Polska.

Pandemia to nie tylko olbrzymie wyzwanie dla państw i wspólnot międzynarodowych. Jeszcze przed kilkoma dekadami katastrofalne powodzie, długotrwałe susze i deficyt wody były problemami nękającymi inne kontynenty. Jednak gwałtowne zmiany klimatu spowodowały, że te klęski żywiołowe zaczęły zagrażać Europie. Do tego woda staje się surowcem coraz bardziej deficytowym, również w miejscach, w których dotychczas jej nie brakowało. Dlatego organizatorzy Forum Ekonomicznego 2020 obecną rolę wody porównali z ropą naftową – strategicznym surowcem, pozwalającym na szybki rozwój cywilizacji w XX w. W panelu „Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?” weźmie udział Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pięciokrotny uczestnik konferencji organizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich). Towarzyszyć mu będą między innymi Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, gość siedmiu edycji konferencji, oraz Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Wymiaru międzynarodowego dotyczyć będą rozmowy o polityce spójności w latach 2021–2027. Zaproszenie do debaty na ten temat przyjęła Małgorzata Jarosińska-Jedynak – szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej. Towarzyszyć jej będą samorządowcy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego (dziewiętnastokrotny uczestnik konferencji) oraz Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego. Perspektywę międzynarodową dyskusji zapewnią: czternastokrotny uczestnik konferencji Georg Milbradt – wykładowca Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, wcześniej premier Saksonii oraz Krzysztof Hetman – wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak weźmie także udział w dyskusji na temat sprawiedliwej transformacji. Wraz z nią w panelu wystąpią: europoseł Zdzisław Krasnodębski – profesor Uniwersytetu w Bremiewiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Sprawiedliwa Transformacja to temat budzący olbrzymie emocje społeczne. Zwolennicy argumentują, że dzięki niej unikniemy globalnej katastrofy ekologicznej. Przeciwnicy przekonują zaś, że szybkie odejście od tradycyjnych paliw kopalnych oraz gospodarki generującej wysoką emisję zanieczyszczeń doprowadzi do kryzysu gospodarczego w krajach i regionach opartych na tradycyjnej gospodarce energetycznej.

Jan Krzysztof Ardanowski Ján Mičovsky – ministrowie rolnictwa Polski i Słowacji wystąpią w panelu o zrównoważonym rozwoju Grupy Wyszehradzkiej. Zastanawiać się będą nad strategią makroregionalną, która ułatwi i przyspieszy zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy naszej części kontynentu.

Decyzją Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków przyznano prawo organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. O tym rozmawiać będą: Danuta Dmowska-Andrzejuk – Minister Sportu; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, które od lat jest głównym partnerem Forum Ekonomicznego oraz Andrzej Kraśnicki – Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i jednocześnie członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Warto pamiętać, że organizacja wielkich imprez sportowych to duży wysiłek logistyczny i finansowy, ale również wymierne korzyści dla gospodarki i mieszkańców. Stąd udział w dyskusji wicepremiera Jacka Sasina, ministra Aktywów Państwowych oraz Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Kolejna grupa tematów dotyczyć będzie cyberbezpieczeństwa. Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa eksperci mają już niezbędne doświadczenie oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu. Czy planowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w Ustawie o KSC w wystarczający sposób odpowiadają na wszystkie potrzeby? O tym rozmawiać będą: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa; Tadeusz Chomicki – Ambasador ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Technologicznego z Ministerstwa Spraw ZagranicznychTomasz Zdzikot – Prezes Poczty Polskiej oraz Łukasz Jędrzejczak – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Perspektywę międzynarodową dyskusji zagwarantuje gość z Rumunii – Alexandru Nazare, Doradca Ministra Transportu, Specjalny Wysłannik ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

Michał Kurtyka – Minister Klimatu mówił będzie o polityce energetycznej w najbliższych dekadach. Dokument „Polityka Energetyczna Polski 2040” stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką. Ambitne plany zakładają m.in., że za dekadę udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej stanowił będzie tylko 60%, w 2033 r. wdrożymy energetykę jądrową i jednocześnie ograniczymy emisję CO2 o 30% (w stosunku do 1990 r.). W dyskusji wezmą udział: Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Bogdan Kucharski – Prezes BP Polska.

Natomiast Wojciech Murdzek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego weźmie udział w panelu dotyczącym współpraca trzech sektorów: uczelni, przedsiębiorców, instytutów badawczych – traktując je jako podstawę rozwoju polskiej gospodarki.

Zaproszenie na Forum Ekonomiczne przyjęło kilku innych szefów resortów. Prof. dr hab. Zbigniew Rau, minister Spraw Zagranicznych weźmie udział w dyskusji o Funduszu Inwestycyjnym Trójmorza oraz o przyszłości Białorusi. Zaś Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozmawiać będzie o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Ze względu na COVID-19, w połowie sierpnia organizatorzy zdecydowali o zmianie lokalizacji kongresu.

- Forum Ekonomiczne to miejsce merytorycznych spotkań i konstruktywnych dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Województwo Małopolskie od wielu już lat jest Głównym Partnerem tego przedsięwzięcia, organizowanego dotychczas rokrocznie w Krynicy-Zdroju, położonej na terenie powiatu nowosądeckiego. W tym roku, z uwagi na wyjątkowe okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym, miejscem organizacji Forum Ekonomicznego będzie Karpacz. Czując się zobowiązanymi do dalszej współpracy przy organizacji tego niezwykle ważnego wydarzenia, postanowiliśmy tę niecodzienną okoliczność potraktować jako dodatkową możliwość promocji walorów Małopolski - mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach Forum Ekonomicznego Województwo Małopolskie zaprasza wszystkich uczestników wydarzenia do własnej przestrzeni, w której będą prezentowane panele tematyczne niezależne od paneli głównych, realizowanych przez organizatora. Główna część naszych propozycji skupi się na największym wyzwaniu, przed którym stanął cały świat: walce z COVID-19. Przedstawimy więc główne cele i dotychczasowe osiągnięcia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, a także inne działania, realizowane pod hasłem „Małopolska stop koronawirusowi”. W naszym programie nie zabraknie tematów związanych z najbliższą przyszłością Małopolski: trwających przygotowań do organizacji Igrzysk Europejskich, planowanych działań, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także szans na rozwój infrastruktury poprzez inwestycje w ruch kolejowy. Wybrzmią również walory turystyczne Małopolski, bo właśnie im poświęcony będzie jeden z paneli oraz specjalny „Wieczór Małopolski”, podczas którego będziemy promować nasze unikalne produkty regionalne przy wyjątkowej oprawie artystycznej. Pojawią się też zagadnienia historyczne – bo za takie trzeba uznać panel poświęcony trzydziestoleciu samorządności oraz panel związany z obchodzoną w tym roku setną rocznicą urodzin największego Małopolanina – Świętego Jana Pawła II.

- Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników Forum, zachęcamy do zaangażowanego, ale także odpowiedzialnego udziału w spotkaniach i dyskusjach. Niech najbliższe dni będą czasem inspirującej wymiany idei i doświadczeń, polem do dialogu o najważniejszych problemach i wyzwaniach współczesności – ale również miejscem, gdzie troska o drugiego człowieka pozostaje na pierwszym planie – kończy marszałek Witold Kozłowski.

Długa jest lista Partnerów Forum Ekonomicznego. Wśród Partnerów Instytucjonalnych są m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sejm, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka czy Szkoła Główna Handlowa. Partnerzy komercyjni to np. PGNiG, PKN ORLEN S.A., Polski Fundusz Rozwoju, Lidl, Maspex, KGHM, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Samsung i Personnel Service S.A. Tradycyjnie wydarzeniem interesują się media. Akredytowało się lub zostało zaproszonych ponad 450 przedstawicieli mediów. Częściowo są to dziennikarze, którzy relacjonować będą obrady. Częściowo zaś goście – znani publicyści, którzy wezmą aktywny udział w obradach jako paneliści i moderatorzy. Głównym Partnerem Medialnym są „Rzeczpospolita” oraz „Życie Regionów”. Oprócz tego Forum ma ponad 60 partnerów medialnych.

Więcej informacji na: www.forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2020/

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła