Polska wśród piątki pionierów e-raportowania podatkowego

opublikowano: 17 stycznia 2020
Polska wśród piątki pionierów e-raportowania podatkowego lupa lupa

Brytyjski think-tank Raconteur, regularnie publikujący wyniki swoich analiz w „The Times”, w raporcie „Future of Tax and Accounting 2019” wyszczególnił pięć państw pionierskich w obszarze unowocześniania raportowania podatkowego.

Raconteur sprawdził aktualne postępy w wykorzystaniu nowych cyfrowych narzędzi do uszczelniania systemów podatkowych w Wielkiej Brytanii, wskazując również na kraje, które podążają w tej kwestii „o krok dalej”. Poza Polską, w zestawianiu takich państw znalazły się również Włochy, Hiszpania, Węgry oraz Indie.

Polska otwiera listę

Nasz kraj sklasyfikowano na samym szczycie listy gospodarek, które zdaniem autorów wspominanego opracowania poczynają najbardziej widoczne zmiany w zakresie zmiany nieefektywnych metod odzyskiwania podatków. Brytyjski rząd określa to mianem inicjatywy MTD – Making Tax Digital. Wysoka pozycja Polski jest w dużej mierze wypadkową skuteczności ograniczania luki VAT w ciągu ostatnich lat – z blisko 25 proc. w 2015 roku do 7-12 proc. w 2018 r, według wyliczeń Instytutu Wyszehradzkiego. Wpływy z tytułu odprowadzania należnego podatku VAT stanowią aż 40 proc. polskiego budżetu, stąd potrzeba uszczelniania systemu podatkowego jest u nas wyjątkowo duża.

Wysoka pozycja Polski wynika z faktu, iż w bardzo zdecydowany sposób podjęto u nas zarówno działania ograniczające działalność przestępczą jak i wprowadzono elementy uszczelniające cały system podatkowy. Wystarczy wspomnieć m.in. o ograniczającym szarą strefę pakiecie paliwowym, wprowadzeniu systemów STIR i SENT, jednolitym pliku kontrolnym czy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. Nie sposób pominąć także wprowadzenia obowiązkowego odbierania e-faktur przez administrację publiczną w oparciu o Platformę Elektronicznego Fakturowania, która jest pierwszym, poważnym krokiem w stronę realizacji unijnej dyrektywy 2014/55/EU – dodaje Tomasz Kuciel, CEO Edisona, firmy należącej do międzynarodowej grupy EDITEL.

Zmiany w praktyce

Na drugim miejscu listy wskazano natomiast na Włochy, które są jednym z krajów najbardziej dotkniętych problemem ogromnej luki VAT, która w 2017 roku wyniosła 33,5 miliarda euro. Przesyłanie oraz odbieranie faktur za pośrednictwem internetowej platformy jest tam bezwzględnie obowiązkowe, zaś kary za nieprzestrzeganie tej regulacji nad wyraz wysokie, mogące sięgać 180 proc. należnej kwoty podatku VAT. Następnie wyszczególniono zaś Hiszpanię. Obowiązkowy system rozliczania faktur w formie elektronicznej, zwany SII, wprowadzono tam już w czerwcu 2017 roku. Nakaz odnosi się do podatników, którzy składają swoje deklaracje VAT w cyklu miesięcznym. W przypadku niedopełnienia obowiązku lub wprowadzenia do platformy niekompletnych bądź nieprawdziwych danych, przedsiębiorcy podlegają karze grzywny w wysokości 0,5 proc. nieodprowadzonej kwoty, przy czym jest to zawsze minimum 300 euro oraz maksymalnie 6000 euro kwartalnie.

Na Węgrzech elektroniczne raportowanie podatkowe przez system RTIR (Real Time Invoice Raporting) jest konieczne w przypadku wystawienia faktury, od której wartość należnego podatku VAT przekracza 100 tysięcy forintów (ok. 1300zł), zaś grzywny za ignorowanie tego obowiązku mogą sięgnąć pięciokrotności tej kwoty. Ostatni z wyróżnionych przez Raconteur krajów i jedyny spoza Starego Kontynentu to Indie. Nowy system rozliczeń podatkowych GST, który znacznie uprościł procedury składania deklaracji podatkowych działa tam od 2017 roku. Wraz z początkiem 2020r uruchomiona będzie możliwość dobrowolnego składania e-faktur, która już w kwietniu stanie się obligatoryjna zarówno dla transakcji B2C jak i B2B. Co więcej, jest to część szerszego planu cyfyryzacyjnego, który przygotował rząd, w ramach którego chce on także wprowadzić nowoczesny system autoryzacji obywatelskiej oparty na biometrii, zwany Aadhaar.

Równając do Szwecji

Państwem, w którym zjawisko luki VAT niemal nie występuje jest Szwecja – jej wartość wynosi tam zaledwie 1.1 proc..

Największy problem stanowi ona natomiast dla Rumuni, gdzie do budżetu państwowego nie trafia aż niemal 36 proc. należnego podatku. Europejska średnia jest natomiast równa 12,3 proc.. Wiele wskazuje na to, że uda się jednak ją konsekwentnie redukować, właśnie za sprawą „przechodzenia” na nowe, cyfrowe metody raportowania i weryfikowania danych podatkowych w czasie rzeczywistym – dodaje Tomasz Kuciel z Edisona.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku przez Tax Systems, niemal trzy czwarte profesjonalistów ds. podatkowych jest przekonanych, że procesy pozyskiwania należnych wpływów z opodatkowania przedsiębiorstw zostaną w pełni zautomatyzowane do 2024 roku.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła