Prezes Marek Lusztyn ze zgodą KNF

opublikowano: 4 lutego 2020
Prezes Marek Lusztyn ze zgodą KNF lupa lupa
Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao SA, fot. Andrzej Wiktor

Marek Lusztyn uzyskał we wtorek 4 lutego jednomyślnie zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa Banku Pekao SA. Marek Lusztyn jest bohaterem okładki najnowszego wydania "Gazety Bankowej".


Rada Nadzorcza powołała 29 listopada 2019 r. Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Wcześniej, Marek Lusztyn przez ponad dwóch lata jako wiceprezes nadzorował działalność Pionu Zarządzania Ryzykami. 

Zanim w lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko wiceprezesa Pekao przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit, wówczas największego akcjonariusza polskiego banku. Pracując w Londynie, Monachium i Mediolanie, opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów. Jeszcze wcześniej zajmował stanowiska w Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor departamentu ryzyka finansowego) i Banku Handlowym. Marek Lusztyn ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowej bankowości, a przez większość tego okresu związany był z Grupą Banku Pekao.

Spora liczba klientów oczekuje, że banki będą dużo bardziej podobne do firm technologicznych niż do starego modelu bankowości – mówi Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao SA w specjalnym wywiadzie dla "Gazety Bankowej pod tytułem "Bankowość jest biznesem skali", który przeprowadzili Maciej Wośko, redaktor naczelny i Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego magazynu. Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty rozmowy. 

Bank Pekao zakończył ostatecznie swoją przygodę z UniCredit, w grudniu zeszłego roku dokonały się ostatnie rozliczenia. Był pan przez lata mocno związany zarówno z byłym włoskim właścicielem, jak i z jego polskim biznesem. Jeżeli porówna pan oba banki, i szerzej – sektor finansowy w krajach zachodnich z naszym sektorem bankowym – to czy ta konfrontacja wypada na naszą korzyść czy nie?

Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao: Siłą polskiego sektora bankowego jest zdrowa sytuacja gospodarcza kraju. Finanse polskiego sektora bankowego są bardzo stabilne. Na tle Europy Zachodniej polskie banki cały czas charakteryzują się dobrą rentownością. Naszą siłą jest również kapitał społeczny: według badań statystycznych, banki cieszą się zaufaniem prawie dwóch trzecich klientów. W większości krajów Europy Zachodniej jest to o połowę mniej.


Takie są, niestety, skutki kryzysu, za który banki zapłaciły wysoką cenę, nie tylko finansową… Polska przeszła przez tę burzę suchą stopą.

Tak, rzeczywiście, ponieważ nasz sektor bankowy był dużo bardziej ostrożny, zarządzany w sposób bardziej zrównoważony jeżeli chodzi o sprzedaż agresywnych produktów inwestycyjnych i toksycznych instrumentów finansowych. U nas nie pojawiła się konieczność interwencji podatników, zmuszonych do ratowania sektora bankowego. Na Zachodzie do tej pory część banków, które trzeba było zasilić pieniędzmi obywateli, pozostaje własnością państwa, choć od kryzysu mija już 12 lat.


Mamy więc swoje mocne strony, spore osiągnięcia. A co jest naszą słabością?

W porównaniu z bankami z krajów ościennych, a także z bankami zachodnimi, mamy dużo większe obciążenia regulacyjne – podatek bankowy i składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny kreują sporą część kosztów. Z tego powodu rentowność polskiego sektora bankowego w porównaniu na przykład z krajami Trójmorza jest niższa. Najlepsze polskie banki osiągają stopę zwrotu z kapitału w granicach nieco ponad 10 proc. Jest to wprawdzie poziom oczekiwany przez inwestorów, jednak banki z krajów ościennych mają ten wynik znacznie wyższy. Ponieważ dla sektora jako całości oczekiwana stopa zwrotu jest bliska kosztowi kapitału, ceny polskich banków kształtują się mniej więcej – według wartości mnożnikowej – tylko jeden raz wyższej niż wartość księgowa. Natomiast w regionie są to dużo wyższe wskaźniki.


A jak to wygląda na tle Europy Zachodniej, która od czasów kryzysu finansowego boryka się z coraz niższymi stopami procentowymi?

Stopy zwrotu znajdują się tam na poziomie kilku procent, i to powoduje, że wartości banków spadły na poziom trzy, czterokrotnie niższy niż w Polsce, oczywiście jeżeli chodzi o wycenę metodą mnożnikową. Polski sektor bankowy nie ma strukturalnego problemu rentowności, kluczowego dla banków w strefie euro. Banki nie są w stanie normalnie funkcjonować w dłuższym czasie przy ujemnych stopach procentowych. Widzi to już nawet Europejski Bank Centralny, który zwraca uwagę na systematyczny brak rentowności jako jedno z głównych wyzwań dla sektora.


Czy technologia jest ciągle naszą siłą? Od dobrych kilku lat należymy pod tym względem do bankowej ekstraklasy. Czy nie wynika to z tego, że zachodnie centrale polskich banków testowały u nas nowe technologie, które po prostu się sprawdziły?

Polska bankowość najzwyczajniej w świecie przeskoczyła pewien etap rozwoju technologicznego. Zainwestowaliśmy w bardziej nowoczesne rozwiązania, pomijając ten etap, który w tej chwili dla banków zachodnich – ze względu na inwestycje w starsze systemy – jest dla nich obciążeniem. Na przykład praktycznie ominęliśmy etap czeków, który w bankach zachodnich wyznaczył sposób płatności na wiele lat. Do obsługi czeków wybudowano w latach 60. i 70. potężne systemy bankowe. My przeszliśmy prawie od razu w świat o wiele bardziej nowoczesnych kart plastikowych. Drugie, ważne zjawisko z punktu widzenia technologicznego, stymulowane jest przez wysokie obciążenia finansowe nałożone na sektor, które wymuszają większą efektywność. Trzeba też pamiętać, że w Polsce jest duży odsetek osób z wykształceniem ścisłym, co z kolei powoduje lokowanie zagranicznych centrów usług wspólnych w naszym kraju. Posiadamy bardzo dużą koncentrację tego typu know how, i to między innymi dzięki temu tak dobrze rozwija się technologia w polskiej bankowości. Kiedy porównywałem moje doświadczenia jako klienta, na różnych etapach mojej kariery zawodowej, we Włoszech, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a także w Polsce, to zawsze miałem świadomość, że byliśmy i jesteśmy kilka lat do przodu.


Czy nie sądzi pan, że polski klient jest tak bardzo przyzwyczajony do nowych technologii, że domaga się ciągle czegoś nowego? I czy ten szalony pęd, kiedy koszty jednej technologii nie zdążą się zwrócić, bo musi zostać zastąpiona przez nowszą, mogą być poważnym obciążeniem finansowym dla banków?

Nie sądzę. Nie jest tak, że wydatki technologiczne powodują napędzanie kosztów. Wręcz przeciwnie – to banki, które działają najbardziej tradycyjnie mają najwyższą bazę kosztową. Żyjemy w takim momencie historii, że bez względu na to, w jakiej branży firma działa, klienci oczekują wyższego poziomu innowacyjności. Narzuciły to firmy stricte technologiczne: Google, Apple, Facebook, Amazon. Co chwila wprowadzają nowe rozwiązania, klient się do tego przyzwyczaja. Spora liczba klientów oczekuje, że banki będą dużo bardziej podobne do firm technologicznych niż do starego modelu bankowości. To jest ta nowa rzeczywistość, w której bankowcy muszą się odnaleźć. Bankowość jest modelem biznesowym działającym już od bardzo dawna, a to, co się zmienia, to sposób dotarcia banku do klienta i forma jego kontaktu z bankiem.


Czy według pana polski sektor bankowy jest nadal atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych?

Na tle Europy Zachodniej Polska jest cały czas postrzegana jako atrakcyjny rynek, w którym nasycenie bankowością jest relatywnie niższe. Jest to cały czas rynek, na którym zamożność klienta rośnie dużo szybciej niż na Zachodzie. To dobre miejsce, by inwestować swoje pieniądze. Jest to rynek, który cechuje się poziomem ryzyka inwestycyjnego zbliżonym do sporej części krajów Europy Zachodniej. Natomiast patrząc z perspektywy zmian rentowności polskiego sektora bankowego, inwestorzy zwracają uwagę na postępujący wzrost obciążeń regulacyjnych. Zmniejsza to atrakcyjność inwestowania. Wymusza też dalszą konsolidację sektora. Bankowość w każdym miejscu na świecie jest biznesem skali, jeżeli rosną obciążenia, wówczas spada oczekiwana stopa zwrotu. W takiej sytuacji mniejsze instytucje finansowe coraz gorzej sobie radzą, a to zwiększa nacisk na konsolidację.


A jak to wygląda w polskim sektorze bankowym?

Nie jest on mocno rozdrobniony, ale nie jest też tak skonsolidowany jak w kilku kluczowych krajach Europy Zachodniej. Dalsza fala konsolidacji naszego sektora bankowego będzie odpowiedzią na problemy związane z rentownością. Moim zdaniem, nastąpi to w ciągu kilku najbliższych lat.


Dla ilu dużych instytucji bankowych jest miejsce w Polsce? Dla dwóch, trzech?

Na przykładzie krajów Europy Zachodniej widać, że w Polsce jest miejsce tylko dla kilku dużych graczy. Ilu? Trudno powiedzieć. Efekty związane ze skalą działalności nie pozwalają na funkcjonowanie większej liczby podmiotów.

(...)

Jakie segmenty działalności Banku Pekao SA uważa Pan za szczególnie mocne, a na które chce pan postawić jeszcze większy nacisk?

Chcemy się bardziej rozwijać w sektorze przedsiębiorstw. Mamy zamiar jeszcze szybciej rosnąć w obszarze firm mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzyliśmy w banku specjalny pion dedykowany temu obszarowi rynku. Jest on ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. W obszarze bankowości korporacyjnej chcemy położyć większy nacisk na klienta korporacyjnego średniej wielkości. Jesteśmy liderem na rynku dużych firm, samorządów i rynku publicznego. Chcemy, by tak pozostało.


A jeżeli chodzi o cele finansowe na ten rok?

Podtrzymujemy wszystkie cale strategiczne, o których już informowaliśmy: planujemy stopę zwrotu z kapitału na poziomie 11,5 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniesie w granicach 40 proc., koszty ryzyka poniżej 50 pb. Chcemy pozostać liderem rynku jeżeli chodzi o jakość bilansu, jakość zarządzania ryzykiem, będziemy kontynuować politykę ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Klienci depozytowi też powinni czuć, że Pekao to zdrowy i stabilny bank, w którym ich pieniądze są dobrze zarządzane.


Czy klienci korporacyjni doceniają to, że bank został zrepolonizowany?

Tak. Czują, że w sytuacjach trudniejszych może być to dużą zaletą. Repolonizacja oznacza w procesie kredytowym jeden krok mniej, zwłaszcza w dużych ekspozycjach, kiedy firmy nie muszą jeszcze raz być przeglądane przez centralę za granicą, która może nie mieć zrozumienia dla lokalnej specyfiki. Daje to firmom większy poziom bezpieczeństwa. To, że jesteśmy instytucją, która funkcjonuje w Polsce nieprzerwanie od 90 lat przypomina nam też, że z klientami będziemy na dobre i na złe, że pomożemy im rosnąć w czasach dobrej koniunktury, i będziemy z nimi w okresach spowolnienia. Na pewno – pracując z Bankiem Pekao – żaden z nich nie będzie miał wrażenia, że – jak w sławnym powiedzeniu – bankier to ten, który pożycza parasol kiedy świeci słońce, a zabiera, kiedy zaczyna padać deszcz.

Rozmawiali Maciej Wośko i Stanisław Koczot

Nowy numer miesięcznika „Gazeta Bankowa” jest już w sprzedaży, także w formie e-wydania. Szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

 

Komentarze (1)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Ala
0 / 0 zgłoś

Profesjonalista na wlasciwym miejscu! Brawo!

Ala , 4.02.2020, 18:01
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.