Prezes NBP: system bankowy w bardzo dobrej sytuacji

opublikowano: 17 stycznia 2024
Prezes NBP: system bankowy w bardzo dobrej sytuacji lupa lupa
Wystąpienie prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego do uczestników Kongresu Rozwoju Polski, fot. YT, materiały prasowe NBP

Krajowy system bankowy jest w bardzo dobrej sytuacji i jest gotowy do finansowania najważniejszych przedsięwzięć najbliższych lat – powiedział w wystąpieniu do uczestników Kongresu Rozwoju Polski prezes NBP prof. Adam Glapiński

Poniżej przedstawiamy pełny tekst wystąpienia prof. Adama Glapińskiego, prezesa NBP do uczestników Kongresu Rozwoju Polski.


Szanowni Państwo,

początek roku jest zawsze okresem składania przyrzeczeń, formowania planów. Dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w tę tradycję, stwarzając okazję do dyskusji nad perspektywami polskiej gospodarki i planowanymi działaniami, które zapewnią Polsce dalszy dynamiczny rozwój.

Od 2016 r. okres szybkiego rozwoju

W ostatnich latach udało się poprowadzić polską gospodarkę ścieżką rozwoju, dającą znaczne szanse na szybkie odrobienie dystansu wobec zamożniejszych gospodarek i wzmocnienie roli Polski. Od 2016 roku polska gospodarka rozwinęła się o 32 proc. To niesłychany sukces! Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że PKB strefy euro zwiększył się w tym czasie o 11 proc. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy z coraz większym powodzeniem konkurowali na zagranicznych rynkach, dzięki czemu wyraźnie wzrósł nasz udział w handlu światowym.

Co przy tym cieszy – rozwój gospodarczy kraju przełożył się na sytuację gospodarczą zwykłych Polaków. Wynagrodzenia wzrosły realnie o ponad 26 proc., a stopa bezrobocia obniżyła się z ponad 7 proc. do niecałych 3 proc., co stanowi jeden z najniższych poziomów w Europie.

Wielki sukces gospodarczy

Bezsprzecznie Polska osiągnęła wielki sukces. On nie był zagwarantowany. Musieliśmy się zmagać z wielki zagrożeniami w gospodarce globalnej: najpierw wynikających z pandemii, a potem z agresji Rosji na Ukrainę. Wiele gospodarek wciąż silnie odczuwa skutki tych szoków. Polska choć nie była w pełni odporna, poradziła sobie z tym zagrożeniami bardzo dobrze. Kluczowe znaczenie miała tu właściwa reakcja po stronie polityki gospodarczej. Taka reakcja nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie posiadali własnej waluty. Złotego. To dzięki polskiej walucie mamy możliwość prowadzenia polityki pieniężnej w pełni dostosowanej do potrzeb polskiej gospodarki.

Z tej możliwości skorzystaliśmy. Szybka i adekwatna reakcja NBP uchroniła polską gospodarkę przed falą bankructw i wzrostem bezrobocia, a jednocześnie zapewniła długookresową stabilność. Natomiast efekty znaczącego zaostrzenia polityki pieniężnej NBP w latach 2021-2022 obserwujemy ostatnio w postaci silnego spadku dynamiki cen. Ubiegły rok zakończyliśmy z inflacją na poziomie 6,2 proc., a w lutym 2022 r. była ona jeszcze trzykrotnie wyższa.

Kluczowa rola własnej waluty

Poza możliwością dostosowania stóp procentowych do krajowych uwarunkowań płynny kurs złotego stanowi także wentyl bezpieczeństwa, który automatycznie stabilizuje koniunkturę w momentach silnych szoków. Dzięki silnej deprecjacji złotego polska gospodarka pozostała na ścieżce wzrostu nawet w okresie globalnego kryzysu finansowego. Osłabienie naszej waluty pozwoliło nawet na osłabienie strat wywołanych pandemią – spadek PKB w Polsce był trzykrotnie mniejszy niż w strefie euro.

Silny sektor bankowy

Ostatnie lata pokazały jak ważne dla sukcesu gospodarczego polski ważne jest zachowanie własnej waluty i niezależnej polityki pieniężnej. To także okres potwierdzenia siły i stabilności polskiego sektora bankowego. Tak jak cała gospodarka banki musiały sprostać wielu wyzwaniom, przyczyniając się do finansowania publicznych inicjatyw, odprowadzając jednocześnie podatek od aktywów. W tym samym czasie sektor musiał sobie radzić z wewnętrznymi problemami. Doszło do bardzo sprawnej restrukturyzacji najsłabszych podmiotów.

Banki od kilku lat ponoszą też koszty ryzyka portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Choć problem nadal nie jest rozwiązany, udało się odsunąć najbardziej niebezpieczne scenariusze.

Z punktu widzenia celów banku centralnego banki liderzy sektora są w bardzo dobrej sytuacji i stoi za nimi silny właściciel świadomy ich znaczenia dla zachowania stabilności systemu. To bank centralny był inicjatorem systemu ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych, za czym poszły banki mające znaczny udział takich kredytów w portfelu.

Podsumowując krajowy system bankowy jest w bardzo dobrej sytuacji i jest gotowy do finansowania najważniejszych przedsięwzięć najbliższych lat. Mimo wielu wyzwań i kosztów bankom udało się zachować mocną pozycje kapitałową, a nominalne wyniki finansowe za ostatni rok będą najwyższe w historii.

Gospodarka w bardzo dobrej kondycji

Zresztą nie tylko sytuacja banków, ale całej polskiej gospodarki po osłabieniu aktywności w I połowie ubiegłego roku jest bardzo dobra. Zostawiamy za sobą negatywne skutki szoków zewnętrznych, dynamika PKB w III kwartale ub. roku powróciła już na plus. Bezrobocie pozostaje historycznie niskie. Następuje wyraźny spadek inflacji. Rosną realne wynagrodzenia.

Daje to nadzieję, że wracamy na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. Jeżeli ta nadzieja się spełni, to naszym zadaniem będzie utrzymanie kraju na tej ścieżce. Na pytanie, jak to zrobić, z pewnością będziemy szukali odpowiedzi w czasie dzisiejszych debat Kongresu Rozwoju Polski. Zapraszam do debaty!

Oprac. Sek. śródtytuły pochodzą od redakcji.

 

O Kongresie Rozwoju Polski czytaj więcej tutaj:

Morawiecki: zagrożeniem niepewność co do polityki rządu

Sokal: Stabilność prawna podstawą stabilności finansowej

Kongres Rozwoju Polski. Pilnujmy dorobku ostatnich lat!

 

Relacje wideo z Kongresu Rozwoju Polski:

OGLĄDAJ RELACJĘ Z INAUGURACJI - KLIKNIJ TUTAJ

DEBATA "INWESTYCJE, KTÓRYCH ZATRZYMAĆ NIE WOLNO" OGLĄDAJ RELACJĘ - KLIKNIJ TUTAJ

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła