Prezesi firm: raportowanie ESG coraz istotniejsze

opublikowano: 21 grudnia 2022
Prezesi firm: raportowanie ESG coraz istotniejsze lupa lupa
fot. Pixabay

48 proc. dyrektorów generalnych największych firm z Polski zauważyło, że realizacja działań z zakresu ESG przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów zarządzanych przez nich przedsiębiorstw.

Firmy stosujące zasady zrównoważonego rozwoju są w stanie najlepiej zabezpieczyć talenty, wzmocnić zestaw korzyści oferowanych pracownikom, przyciągnąć lojalnych klientów i pozyskać kapitał – wynika z raportu KPMG 2022 CEO Outlook. Aż 72 proc. prezesów w Polsce spodziewa się wzrostu skrupulatności z jaką raportowane kwestie ESG będą analizowane przez interesariuszy i jednocześnie 84 proc. ankietowanych uważa, że współpraca z podmiotami zewnętrznymi weryfikującymi spełnianie wymogów ESG jest niezbędna.

Ponad 60 proc. prezesów firm z Polski oraz innych krajów zauważa zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach dotyczących ESG. Największe źródło presji na uwzględnianie obszaru ESG dostrzegają ze strony inwestorów instytucjonalnych – na co w Polsce wskazało 67 proc. ankietowanych dyrektorów generalnych. Zaledwie co piąty respondent za kluczowe uznał oczekiwania regulatora. Jednocześnie prezesi deklarują, że minimum sprawozdawcze określone prawem jest niewystarczające – dostrzegają oni konieczność bardziej ambitnego podejścia do raportowania ESG. Tym bardziej, że 72 proc. badanych reprezentantów firm w Polsce spodziewa się wzrostu skrupulatności, z jaką raportowane przez nich kwestie ESG będą analizowane przez wszystkich interesariuszy.

Z badania KPMG wynika, że firmy zdają sobie sprawę, że zaangażowanie się w strategię ESG będzie pozytywnie wpływało na rozwój organizacji. 68 proc. osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja strategii i zobowiązań w zakresie ESG jest jednym z czynników, który będzie w istotny sposób wpływał na firmę w ciągu najbliższych trzech lat . Jednocześnie blisko połowa dyrektorów generalnych z Polski uważa, że w perspektywie trzech lat proaktywne podejście do zagadnień społecznych (np. godnych płac, poszanowania praw człowieka) będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym strategię rozwoju ESG (34 proc. odpowiedzi globalnie).

Prezesi największych firm deklarują, że osobista uczciwość oraz zaangażowanie w ważne kwestie pod względem społecznym, politycznym czy ekologicznym jest integralną częścią prowadzenia organizacji. Ponad trzy czwarte dyrektorów generalnych z Polski biorących udział w badaniu KPMG 2022 CEO Outlook uważa, że główne globalne wyzwania ESG, takie jak nierówności dochodowe i zmiany klimatyczne, stanowią zagrożenie dla długoterminowego wzrostu i wartości ich organizacji Zdając sobie sprawę z wagi realizacji celów ESG prezesi planują inwestycje w programy z tym związane. 40 proc. dyrektorów generalnych z Polski deklaruje przeznaczyć na te inwestycje między 6 a 10 proc. swoich przychodów – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

Niespełnienie oczekiwań interesariuszy w kwestii ESG może przynieść negatywne konsekwencje

Zmieniają się kluczowe wyzwania związane z komunikowaniem interesariuszom wyników związanych z obszarem ESG. Dyrektorzy generalni z Polski najczęściej wskazywali na trudności w artykułowaniu odpowiedniego opisu działań z zakresu ESG (40 proc.). Zmniejsza się problem związany z zaspokojeniem potrzeb inwestorów i innych interesariuszy – w zeszłym roku w Polsce ten obszar wymieniło aż 44 proc. badanych, podczas gdy w tym roku tylko 12 proc.. Pojawiło się natomiast nowe wyzwanie, jakim jest tzw. greenwashing, który zwiększa sceptycyzm interesariuszy – na co wskazało 20 proc. prezesów z Polski. Wśród najważniejszych czynników wpływających na realizację strategii ESG w ciągu najbliższych trzech lat prezesi z Polski wymieniają identyfikację i pomiar uzgodnionych wskaźników (36 proc.) oraz często zmieniające się regulacje (28 proc.).

Niespełnienie oczekiwań interesariuszy w kwestii ESG może mieć negatywne konsekwencje. Prezesi z Polski wśród negatywnych konsekwencji takiej sytuacji wskazują przede wszystkim na wyższe koszty finansowania i trudności z jego pozyskaniem, utratę przewagi konkurencyjnej oraz brak zaangażowania pracowników. Rosnącą świadomość nt. znaczenia ESG w strategiach organizacji widać również w podejściu do współpracy z zewnętrznymi podmiotami weryfikującymi spełnianie wymogów ESG. 84 proc. polskich prezesów stwierdziło, że taka współpraca obecnie jest niezbędna – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

Źródło: materiały prasowe

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła