Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013

05.09.2013

Rozpoczęła się czwarta edycja konkursu Gazety Bankowej i PwC „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” oraz druga edycja konkursu „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku”. Po doprecyzowaniu przez jury niektórych sformułowań zmodyfikowane ankiety są rozsyłane do firm ubezpieczeniowych. rozwiń

- To co wyróżnia konkurs „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” od innych konkursów to, że nie mówiąc tego wprost, odnosi się on do spraw istotnych dla konsumentów  rynku ubezpieczeń – powiedział  podczas ubiegłorocznego finału konkursu prof. Jan Monkiewicz, wchodzący w skład kapituły. – W ocenie jurorów przyjazna firma to taka, która stawia  na dobro swoich klientów.  A dlaczego to jest bardzo ważne w odniesieniu do ubezpieczycieli? Bo między nimi i ich klientami występuje taki rodzaj relacji, który ma wieloletni charakter. Właśnie dlatego kształtowanie lojalności ubezpieczonych przez przyjazność ma swoje szczególne znaczenie – dodał prof. Monkiewicz.

- Przez dwa lata pełniłam zaszczytną funkcję przewodniczącej jury konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa.” Redakcja „Gazety Bankowej” wyszła z nadzwyczaj użyteczną i nowatorską inicjatywą zgromadzenia wokół siebie firm przyjaznych ubezpieczonym i takich, które chcą w przyszłości podjąć trud zbudowania swojego wizerunku jako firmy przyjaznej klientowi - powiedziała prof. Irena Jędrzejczyk.

Oceniając firmy ubezpieczeniowe są brane pod uwagę informacje uzyskane od towarzystw ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Odszkodowawczej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Parametry brane pod uwagę to  m.in.: średni czas potrzebny na wypłatę odszkodowania, odsetek szkód podlegających skróconej ścieżce likwidacji, kanały komunikacji udostępniane klientowi, liczba skarg składanych przez klientów, a także wytoczonych procesów i kar nałożonych przez instytucje nadzorujące sektor ubezpieczeniowy.

- Przyznanie nam nagrody jako najbardziej przyjaznemu dla klientów towarzystwu ubezpieczeń na życie uważamy za bardzo ważne wyróżnienie – powiedział podczas ubiegłorocznej gali Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes zarządu Aviva TUnŻ. – Zawdzięczamy je konsekwentnemu usprawnianiu procesów obsługi klienta. Za najważniejsze wyniki tego podejścia uważamy czytelność i zrozumiałość przekazu kierowanego do klientów, kulturę kontaktu i skuteczność operacyjną – dodał wiceprezes Szczepiórkowski.

W ankietach rozsyłanych do firm ubezpieczeniowych znajduje się także prośba o wytypowanie „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku”. Konkurs ten został stworzony w 2012 roku jako odwzorowanie prowadzonego od lat przez „Gazetę Bankową” konkursu o tytuł „Bankowego Menedżera Roku”. Wybór w obu konkursach następuje na identycznych zasadach. Najpierw kolegium redakcyjne miesięcznika nominuje dziesięciu prezesów firm ubezpieczeniowych, którzy według dziennikarzy zasługują na miano najlepszego w minionym roku. Następnie lista jest rozsyłana do firm ubezpieczeniowych, które mogą głosować na tego, którego uważają za najlepszego. W ostatnim etapie swoje głosy oddają także członkowie jury.

- Nagroda „Gazety Bankowej” to szczególne wyróżnienie w mojej karierze. Tytuł Ubezpieczeniowego menedżera Roku 2012 przyznali mi swoimi głosami prezesi i dyrektorzy największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, a to wielki zaszczyt i satysfakcja. Oznacza to, że moja 15-letnia już praca na rzecz spółek Allianz w Polsce została doceniona przez ludzi z branży, którzy zmagają się z podobnymi problemami, stoją przed podobnymi wyzwaniami i na co dzień muszą podejmować podobne decyzje biznesowe - powiedział ubiegłoroczny laureat Paweł Dangel, który do wiosny 2012 roku pełnił funkcje prezesa zarządu Grupy Allianz Polska.

 
17.12.2013

W konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013 wzięły udział towarzystwa działające w Polsce , które odpowiedziały na ankietę przesłaną przez „Gazetę Bankową”. rozwiń

Swoje uczestnictwo zgłosiły dokładnie 33 firmy ubezpieczeniowe, to jest o 5 firm więcej niż w roku 2012 i stanowi największą liczbę uczestników w krótkiej historii konkursu. Konkurs opiera się o dane otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych i Rzecznika Ubezpieczonych, a całości dopełniła ocena niezależnego jury.

W tegorocznej edycji konkursu wyłonieni zostali laureaci w trzech kategoriach: Dział I – Ubezpieczenia na życie, Dział II – Ubezpieczenia komunikacyjne, Dział II – *Ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

W Dziale I. Ubezpieczeń na życie zwyciężyło ING TUnŻ SA. Drugie miejsce zajęła AVIVA TUnŻ SA, a trzecie Nordea Polska TUnŻ SA. W Dziale II. w ubezpieczeniach z grupy 3 i 10 (grupy ubezpieczeń komunikacyjnych) zwyciężyła Concordia Polska TUW przed TUiR Allianz Polska SA. Trzecie miejsce zajęła STU Ergo Hestia SA.

W pozostałych ubezpieczeniach majątkowych Działu II. wygrała STU Ergo Hestia SA. Drugie miejsce zajęła TU Europa SA, a trzecie podobnie jak rok temu, zajął TUW SKOK.

„Gazeta Bankowa” przyznała również po raz drugi tytuł Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2013, a zwycięzcą został Piotr Maria Śliwicki – prezes grupy Ergo Hestia.

Szczegółowe wyniki konkursu są dostępne na łamach grudniowego wydania „Gazety Bankowej”.

Partner Merytoryczny:

PwC logo

PwC - www.pwc.pl

Patron Merytoryczny:

rzu

RzU - http://rzu.gov.pl/

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła