Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016

29.12.2016

rozwiń

Jak wyłoniliśmy laureatów

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, redakcja „Gazety Bankowej” oparła rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” na kryteriach ilościowych i jakościowych zaczerpniętych bezpośrednio z towarzystw oraz na ocenie jury (autorytety w świecie ubezpieczeń)

Przed wysłaniem ankiet do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych redakcja „Gazety Bankowej” na kolegium redakcyjnym zdecydowała o metodologii konkursu: waga ankiety w ogólnej ocenie wyniesie 80 proc., pozostałe 20 proc. zostało przeznaczone na głosy jury. Taki podział wag funkcjonuje zresztą od początku istnienia konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016”.

Ankieta, która została rozesłana do towarzystw, składała się z sześciu obszarów. Tak jak w latach poprzednich, były to: wypłacalność, spory sądowe, zgłoszenia do instytucji  regulacyjnych/kontrolnych, obsługa posprzedażowa. W tym roku, podobnie jak roku temu, postanowiono dodać dwa pytania – jedno z nich dotyczyło wypłaty kwoty bezspornej, a drugie badania przez agencję ratingową typu Moody’s, Standard & Poor’s. Towarzystwa miały ponad miesiąc na wypełnienie ankiet i ich odesłanie.

Po otrzymaniu ankiet redakcja, zgodnie z wcześniej zatwierdzonym podziałem, przydzieliła punkty w poszczególnych obszarach (szczegółowy podział wag został opublikowany na stronie internetowej w regulaminie konkursu). Celem lepszego dopasowania „dużych” towarzystw do „małych”, części danych ilościowych zostały przypisane wagi (za wagę statystycznie obiektywną przyjęto wartość przypisanej składki na przestrzeni ostatniego roku).

Po zamknięciu formalnych zgłoszeń odbyły się obrady jury, gdzie w drodze tajnego głosowania przypisano punkty, które leżały w gestii jury.

W wyniku zsumowania głosów z ankiet i jury redakcja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 


W cieniu giganta

Polski rynek ubezpieczeń ewoluuje nieustannie. Mamy do czynienia z bezprecedensowymi zmianami wynikającymi z rewolucji technologicznej i zmianą przyzwyczajeń klientów indywidualnych i firm, żyjących i działających w środowisku online. Zmienia się również struktura samego rynku. W takich warunkach strategia skierowania uwagi na klienta i jego potrzeby pozostaje sensowną odpowiedzią na rosnące wciąż wyzwania

Gdy w 2010 r. redakcja „Gazety Bankowej” zaproponowała i przygotowała wspólnie z PwC Polska metodologię oceny zakładów ubezpieczeń (dział I i II) oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW-y), postawiliśmy sobie za cel ocenę towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie poziomu obsługi posprzedażowej klientów, czyli tego, co stanowi o istocie ubezpieczeń.

W sierpniu 2016 r., już pod wodzą prezesa Michała Krupińskiego, Grupa PZU ogłosiła strategię działania grupy do 2020 r., zakładającą, że PZU stanie się największą grupą ubezpieczeniowo-bankową nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo- Wschodniej. Gdy nasz konkurs został już rozstrzygnięty – o jego metodologii i wynikach piszemy obok – ogłoszona została bezprecedensowa transakcja nabycia przez PZU wspólnie z PFR pakietu akcji Banku Pekao SA.

Obecnie Grupa PZU ma ponad 16 mln klientów, a teraz zdobędzie dodatkowo dostęp ze swoimi produktami do ponad 5,3 mln klientów tego banku. Nie sposób nie docenić rozmachu i dynamiki zaprezentowanej przez PZU w 2016 r.

To tłumaczyć może wybór dokonany przez konkursową kapitułę na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez instytucje ubezpieczeniowe – tytuł Ubezpieczeniowego Menedżera 2016 Roku otrzymał Michał Krupiński, prezes PZU.

I tu wracamy do idei naszego konkursu. Owszem, ważna jest konsolidacja wysiłków i wspólne wpływanie na uregulowania prawne, choćby dotyczące segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych. Kluczowy okaże się jednak stosunek do klienta, elastyczne, indywidualne podejście nie tylko do konstruowanej oferty, umowy, ale przede wszystkim postawienie akcentu na coraz lepszą obsługę posprzedażową.

Wymagać to będzie od menedżerów zarządzających firmami ubezpieczeniowymi szybkich,  przemyślanych i często innowacyjnych działań oraz dużej elastyczności zarówno w zakresie tworzenia konkurencyjnych produktów, budowania trwałych relacji z klientami, jak i zachowania kontroli nad procesami doradztwa, sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

O tym, że taka strategia na pewno przynosi efekty, przekonują sukcesy odniesione przez menedżerów wyróżnionych w tym roku – nagrody specjalne redakcji „Gazety Bankowej” otrzymali Andrzej Jarczyk, prezes Grupy Uniqa, oraz Piotr Maria Śliwicki, prezes ERGO HESTIA.

     

 
25.08.2016

Już po raz siódmy „Gazeta Bankowa” organizuje konkurs dla firm i towarzystw ubezpieczeniowych „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” . rozwiń

W konkursie „Gazety Bankowej” premiowani są solidni ubezpieczyciele, firmy z silnym zapleczem kapitałowym, towarzystwa oferujące wysokiej jakości obsługę klienta i prowadzące swój biznes w sposób transparentny.

Firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe oceniamy w trzech kategoriach:

Dział I – Ubezpieczenia na życie
Dział II – Ubezpieczenia komunikacyjne
Dział III – Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Udział firm oraz towarzystw ubezpieczeniowych w konkursie „Gazety Bankowej” jest dobrowolny i bezpłatny. Chętni do uczestnictwa powinni odesłać wypełnione ankiety do 30 września 2016 r. na adres: magdalena.podbielska@fratria.pl

Dane służące do wypełnienia są ankiety dotyczą okresu od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Ostatecznej oceny w oparciu o wyniki z  nadesłanych ankiet dokona Jury.

Nagrodę w kategorii oraz tytuł „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej” otrzyma instytucja, która osiągnie najlepszy wynik łączny we wszystkich wskaźnikach. W każdej z kategorii zostaną również przyznane wyróżnienia za II i III miejsce.

Konkursowi „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” będzie towarzyszyć V edycja „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku”.  Tytuł ten jest przyznawany menedżerowi, który prężnie zarządza swoją organizacją oraz jest zaangażowany w krzewienie idei zaufania i kreowania pozytywnego wizerunku branży.

Podobnie jak w ostatnich latach procedura wyłaniania laureata jest wieloetapowa.

Najpierw firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe typują dwóch kandydatów : jednego ze swojej firmy, a drugiego z firmy konkurencyjnej. Na podstawie nadesłanych ankiet redakcja „Gazety Bankowej” typuje od 5 do 10 menedżerów spośród których podczas obrad jury jest wybierany laureat.

Sylwetki wytypowanych menedżerów zostaną przedstawione w grudniowym wydaniu „Gazety Bankowej”

Wyniki konkursów zaprezentujemy w wydaniu styczniowym 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
25.11.2016

Już po raz siódmy „Gazeta Bankowa” wyłania najlepsze firmy ubezpieczeniowe w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” oraz Ubezpieczeniowego Menedżera Roku rozwiń

Dobiegło końca zbieranie ankiet zgłoszeniowych do tegorocznej edycji naszego konkursu dla branży ubezpieczeniowej. Przyjmowaliśmy zgłoszenia w trzech kategoriach: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Liczba nadesłanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zgłoszeń jest porównywalna z zeszłoroczną.

Kapituła konkursu zdecydowała się utrzymać zmodernizowaną w poprzedniej edycji formułę, bo naszym zdaniem bardziej wymiernie oddaje sytuację firm branży ubezpieczeniowej.

Chodzi o wprowadzenie do punktacji zero-jedynkowej pozycji dotyczącej oceny ratingowej.  Premiujemy te instytucje, które poddały się audytowi agencji ratingowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest transparentność firmy oraz że jednym z istotnych sposobów komunikowania rynkowi o stabilności towarzystwa ubezpieczeniowego jest właśnie rating.

Drugą modyfikację stanowi uzupełnienie punktacji o dodatkowy wskaźnik: liczbę pobranych roszczeń bezspornych w stosunku do ogólnej liczby wniosków o odszkodowania i świadczenia. Według kapituły nadużywanie wypłacania przez ubezpieczyciela tylko kwoty bezspornej jest praktyką na szkodę klienta.

Nierozłączną częścią wszystkich konkursów „Gazety Bankowej” są nagrody przyznawane osobom stojącym za organizacjami, które oceniamy za pomocą liczb i wskaźników. To płaszczyzna „miękka”, gdzie kierujemy się także czynnikami, które nie zawsze dają się wyrazić w liczbach.

Poniżej  prezentujemy zaś Państwu menedżerów nominowanych przez redakcję spośród sylwetek zgłoszonych przez firmy ubezpieczeniowe do tegorocznego tytułu  Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

 

Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń
Udany duet finansowy

Kierowane przez Krzysztofa Charchułę spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva dynamicznie się rozwijają. Filarem skuteczności jest bardzo dobra współpraca z głównym partnerem spółek, Bankiem Zachodnim WBK. To przekłada się nie tylko na regularny, następujący rok po roku, wzrost sprzedaży, ale i wysoką jakość oferowanych usług oraz poziom satysfakcji klienta.
Spółki BZ WBK-Aviva konsekwentnie powiększają portfel ubezpieczeń ochronnych w zakresie produktów niepowiązanych z ofertą kredytową banku. To w tym banku niedawno wprowadzono do oferty Onkopolisę, innowacyjny produkt zabezpieczający klientów na wypadek diagnozy nowotworu wraz z bogatym pakietem usług assistance. Prezes Charchuła jest przekonany, że wartościowa oferta ubezpieczeniowa dla bankowego klienta to taka, która przede wszystkim odpowiada na jego potrzeby ochrony zarówno życia, jak i majątku oraz jest oferowana w jednej placówce. W zakresie form dystrybucji sprzedaży, poza klasyczną formą bancassurance, stawia na rozwój sprzedaży polis w bankowych kanałach zdalnych: telefon, internet, mobile… W ostatnim czasie ubezpieczyciel, wspólnie z BZ WBK i Aviva, wprowadził do sprzedaży w bankomacie ubezpieczenie karty płatniczej, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
Od zawsze priorytetem dla kierowanych przez Krzysztofa Charchułę spółek BZ WBK-Aviva były wysokie standardy obsługi posprzedażowej klientów, a w szczególności sprawna i przyjazna likwidacja roszczeń, czego najlepszym potwierdzeniem jest szósta już pozytywna certyfikacja w ramach programu Firmy Przyjaznej Klientowi.
Krzysztof Charchuła to lider, który inspiruje zespół do rozwoju i usprawnień we wszystkich obszarach biznesu. Skupia się na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, jest inicjatorem zmian, do których przekonuje współpracowników, np. w 2009 r. był pomysłodawcą stworzenia internetowej aplikacji sprzedażowej, która wpłynęła na efektywność wdrażania nowych produktów dla różnych partnerów. Lubi niestandardowe wyzwania. Niedawno przewodniczył zespołowi bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń w okresie wdrożenia Rekomendacji U na polskim rynku.
Krzysztof Charchuła przygodę na rynku ubezpieczeniowym rozpoczął ponad 20 lat temu – najpierw w TUŻ Amplico Life SA, gdzie był m.in. wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych. Równocześnie współtworzył i zarządzał spółką Amplico Services Sp. z o.o. Dodatkowo sprawował funkcję członka zarządu w AIG Asset Management. Ze spółkami BZ WBK-Aviva związany jest od 2008 r.
Prywatnie pasją Krzysztofa Charchuły jest fizyka, ale obowiązkowo znajduje czas na aktywne uprawianie sportu.

 

 

Andrzej Jarczyk, prezes Grupy UNIQA
Człowiek z branży

Andrzej Jarczyk należy do grona najdłużej urzędujących szefów majątkowych towarzystw  ubezpieczeń. Ma to tym większe znaczenie, że w ostatnich latach nastąpiło wiele zmian na stanowiskach prezesów firm ubezpieczeniowych z powodu pogorszenia się kondycji branży. Na tym tle spółki UNIQA w Polsce wypadają dobrze. W 2015 r. wypracowały najwyższy zysk w historii – 70 mln zł brutto.
Prezes spółek UNIQA w Polsce bardzo dobrze zna rynek ubezpieczeniowy. Z ubezpieczeniami jest związany od początku swojej kariery zawodowej. W latach 2007-2010 pełnił funkcję prezesa zarządu Generali w Polsce. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował w PZU. Zaczynał w strukturach lokalnych, by ostatecznie zająć stanowisko szefa sprzedaży w centrali. Jak sam mówi, do branży trafił przez przypadek. Pod koniec lat 90. został agentem ubezpieczeniowym. Pierwsze wnioski spisywał sam ze sobą. Te polisy ma do dziś. Sprzedaż to wciąż jego żywioł.
Andrzej Jarczyk dobrze czuje się wśród ludzi otwartych, kreatywnych, gotowych do wprowadzania zmian. Nie przyjmuje stwierdzenia, że czegoś nie da się zrobić. Ceni ludzi, którzy potrafią odważnie promować rozwiązania, w które wierzą, i nie boją się wyrazić swojego zdania. Jak podkreślają jego współpracownicy, jest człowiekiem o dużej kulturze osobistej, odnoszącym się z dużym szacunkiem do innych. Tego samego oczekuje od swojego otoczenia. Ma także niemałe sukcesy we  prowadzaniu zmian korzystnych dla pracowników w postaci np. opieki medycznej czy systemu Benefit. Dobrze odczytuje nastroje w firmie i z wyczuciem wprowadza nawet trudne zmiany organizacyjne. Świetnie wypada w wystąpieniach publicznych, szybko nawiązuje kontakt ze słuchaczami.
Jego zainteresowania sięgają daleko poza firmę i branżę ubezpieczeniową; od dziecka kibicuje Ruchowi Chorzów, klubowi z rodzinnych stron. Andrzej Jarczyk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował również Zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Bochum. Ukończył Eurekans Management Development Program, czyli międzynarodowe studia dla menedżerów spółek Grupy Eureko z zakresu współpracy międzynarodowej, podstaw finansów i zarządzania projektami.
W 2016 r. PIU przyznała Andrzejowi Jarczykowi odznakę „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”.

 

 

Michał Krupiński, prezes zarządu PZU SA
Apetyt PZU na przejęcia

O finansach i ubezpieczeniach wie wszystko, a nawet jeszcze więcej. Profesjonalne CV Michała Krupińskiego to imponujące połączenie wiedzy i doświadczenia menedżerskiego. Stery PZU przejął 19 stycznia 2016 r. Wcześniej był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch.
Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał także w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Przez trzy lata, od 2008 r., pracował w Banku Światowym. Jako Alternate Executive Director – członek rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie – współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji IBRD, kredytów i gwarancji IDA, IFC, gwarancji inwestycji oraz strategii i politykach Banku Światowego. W jego karierze nie zabrakło także pracy w administracji rządowej. W latach 2006-2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie nadzorował m.in. program  konsolidacji sektora energetyki.
Pod wodzą prezesa Michała Krupińskiego spółki należące do grupy kapitałowej PZU osiągnęły wiele sukcesów. Wśród tych najbardziej spektakularnych jest sprawne przejęcie Banku BPH. Dzięki transakcji, zrealizowanej za pośrednictwem Alior Banku, po raz pierwszy od drugiej połowy lat 90. polska firma rozpoczęła proces zwiększenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym. Innym osiągnięciem jest dynamiczny rozwój Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. PZU podpisało już umowy ze strategicznymi spółkami skarbu państwa, innymi państwowymi podmiotami, a także prywatnymi firmami. Dziełem PZU jest też unikatowy projekt – fundusz Witelo (zamknięty fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych zarządzany przez TFI PZU). Ma on wspierać rozwój najbardziej innowacyjnych i ważnych z punktu widzenia interesów państwa sektorów i firm, w szczególności obszaru nowoczesnych technologii. Dużo sukcesów, ale apetyt PZU jest jeszcze większy. Cel  strategiczny to konsolidacja polskiego sektora bankowego wokół PZU i stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.
Michał Krupiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. Mówi biegle po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku. Jego wiedzę, pasję i doświadczenie zawodowe doceniło Forum Ekonomiczne w Davos. W 2012 r. uhonorowany został tytułem Young Global Leader.

 

 

Wojciech Sass, prezes zarządów Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe SA
Menedżer na czas przemian

Branża ubezpieczeniowa przechodzi obecnie metamorfozę. W obliczu nowych regulacji, rosnących oczekiwań klientów oraz nowych technologii rynek podlega zmianom. Wojciech Sass to menedżer na czas przemian. Umiejętnie przekłada doświadczenia zdobyte w konsultingu i bankowości na potrzeby rynku ubezpieczeń. Jego idée fixe to zbliżenie branży do konsumenta pod względem prostoty i funkcjonalności oferowanych rozwiązań – zarówno w obszarze produktów, jak również komunikacji i kanałów dystrybucji.
Rok pracy prezesa Sassa w Nationale-Nederlanden to czas dynamicznych zmian mających doprowadzić do podwojenia udziałów firmy w rynku w ciągu najbliższych czterech lat. Firma w tym czasie zdecydowała się na znaczące inwestycje w Polsce i konsekwentnie realizuje plan związany z budową silnego kanału bancassurance, rozwojem sieci dystrybucji oraz wejściem w biznes  ubezpieczeń majątkowych. Pierwsze sukcesy w tym obszarze to zakup DK Notus – lidera na rynku doradztwa finansowego, rozpoczęcie inwestycji w nowoczesną platformę IT wspierającą m.in. bancassurance oraz uzyskanie licencji na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych.
Jako menedżer Wojciech Sass wierzy, że dobre i skuteczne wdrożenie założonych planów jest ważniejsze od najlepszej strategii. Dynamiczny rozwój, nowe projekty i wizja wzrostu to swego rodzaju tlen dla firmy, ale także skuteczne i ważne narzędzie motywujące pracowników do rozwoju osobistego. Zapewnienie ludziom przestrzeni do realizacji i szans na rozwój przy ambitnych projektach, jasno wytyczona wizja oraz skupianie się tylko na tych elementach, które nie działają  dobrze w firmie – to jego menedżerskie credo.
Wojciech Sass zdobywał doświadczenie, w tym międzynarodowe, w branży finansowej przez 20 lat. Karierę rozpoczął w 1995 r. w Pionie Usług Finansowych firmy Accenture w Warszawie. W latach 1997-2011 był zatrudniony w Boston Consulting Group (BCG), gdzie realizował projekty dla towarzystw ubezpieczeniowych i banków w Niemczech, Australii i w Polsce. W 2007 r. został Partnerem oraz Dyrektorem Zarządzającym BCG w Polsce. Zanim dołączył do Nationale-Nederlanden, od 2011 r. pracował na stanowisku wiceprezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

 

 

Piotr M. Śliwicki, prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA
Prezes i mecenas

Prezes Piotr Śliwicki od 25 lat kieruje tą samą firmą ubezpieczeniową. W branży finansowej w Polsce to rekord. ERGO Hestia jest najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma stworzona i prowadzona przez Piotra Śliwickiego jest wrażliwa na zmiany. Biznes, ekologia, społeczeństwo – odpowiedzialność towarzystwa w tych trzech obszarach sprowadza się do realizacji strategicznego celu, którym jest Najwyższy Standard Ochrony (NSO). Na poziomie biznesu NSO realizowany jest poprzez dialog i otwarte partnerstwo w relacjach z pracownikami, klientami i pośrednikami. Sztandarowymi projektami w obszarze ekologii są zbudowany w Sopocie Park Hestii czy jedna z największych w Polsce firmowa flota aut o napędzie hybrydowym.
Wśród strategicznych projektów, które zapoczątkował Piotr Śliwicki, znajdują się również m.in. Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym oraz Fundacja Integralia. Powołany przez twórcę Grupy ERGO Hestia program Artystyczna Podróż Hestii to największy projekt prywatnego mecenatu nad młodą sztuką współczesną. Jako mecenas myśli filozoficznej od 16 lat jest fundatorem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera przyznawanej wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym.
Trzy lata temu zapadła decyzja o strategicznej zmianie w obszarze pełnej obsługi ubezpieczeń indywidualnych. Piotr Śliwicki uznał, że wraz z postępującą automatyzacją rynek zbyt łatwo przyjął kurs na pominięcie człowieka i stworzył nowe rozwiązanie: iHestię. Oparł ją na trzech filarach: Atrakcyjności, Prostocie i Partnerstwie, dając więcej uprawnień pośrednikom. Wytyczył kierunek i zainspirował zespół projektowy iHestii, którego działania były rozwinięciem jego wizji nowego podejścia do ubezpieczeń. Przy okazji premiery iHestii w czerwcu 2016 r. na ERGO Arenie spotkało się 8 tys. osób z całej Polski, co było największym spotkaniem branży ubezpieczeniowej w kraju. ERGO Hestia wprowadziła pierwsze na rynku ubezpieczenie pakietowe (Hestia 7) i pierwsze ubezpieczenie matrycowe stymulujące doradztwo na niespotykaną dotychczas skalę (ERGO 7).
Podczas VII Insurance Forum w kwietniu 2016 r. prezes Śliwicki odebrał nagrodę specjalną 25-lecia za kreowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego. Członkowie kapituły podkreślili osobistą rolę prezesa ERGO Hestii w procesie wdrażania innowacji, które w krótkim czasie stawały się standardem dla całej branży. Piotr M. Śliwicki otrzymał wiele odznaczeń, nagród, wyróżnień. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo –  najważniejszego światowego forum branży  ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej.

 

 

Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce
Autorytet i otwartość

Z Avivą związał się w 2007 r., gdy po raz pierwszy objął stanowisko prezesa firmy w Polsce. Półtora roku później awansował do międzynarodowych struktur Avivy – odpowiadał za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. Cały czas jednak Polska pozostała w ścisłym kręgu jego zaangażowania – pełnił funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W 2013 r. ponownie został powołany na prezesa Avivy w Polsce. Zarządza grupą,  która zajmuje drugie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie oraz funduszy emerytalnych. Aviva to także  ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, duże TFI, spółka dystrybucyjna i największe w Polsce centrum aktuarialne. Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva – efekt pionierskiej na naszym rynku umowy strategicznej między bankiem a ubezpieczycielem, Expander – druga co do wielkości  sieć niezależnych doradców finansowych przejęta w 2015 r. przez Avivę, a także towarzystwo ubezpieczeń na życie na Litwie.
Adam Uszpolewicz otwarcie mówi też o problemach branży i inspiruje aktywność ubezpieczycieli w celu ich rozwiązania poprzez samoregulację i dialog z legislatorami, organami nadzoru oraz klientami. Przykłada dużą wagę do działań społecznych angażujących społeczności lokalne (program grantowy Fundacji Aviva) oraz pracowników (Qurier św. Mikołaja, Tornister pełen barw). Sam kiedyś przez rok nie pracował w branży, lecz jako wolontariusz wspierał Polską Akcję Humanitarną. Aviva wprowadziła wiele rozwiązań przyjaznych dla rodziców, w tym udział w akcji Dwie godziny dla rodziny. Firma oferuje też specjalne korzyści klientom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.
Przed przejściem do Avivy Adam Uszpolewicz sprawował wysokie rangą funkcje menedżerskie w takich grupach finansowych jak GE Capital, Cigna, Nationwide i PwC. Pracował w Warszawie, Londynie i Luksemburgu. Przyznaje jednak, że zarówno on, jak i rodzina, docenia pracę w Polsce i urlopy spędza w naszym kraju. W 2016 r. ważnym projektem była przeprowadzka centrali firmy do nowoczesnego biura, umożliwiająca wdrożenie elastycznego modelu pracy. Firma zachęca  pracowników do korzystania z komunikacji publicznej lub rowerów. Sam często przyjeżdża do pracy rowerem lub metrem. Stara się budować swój autorytet na wiedzy, doświadczeniu, zdolnościach przywódczych, otwartej komunikacji i zaufaniu do pracowników, a nie trzymaniu ludzi na dystans.

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła