2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2021

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017

27.12.2017

Zakłady ubezpieczeń coraz śmielej wykorzystują nowe technologie i coraz odważniej wprowadzają nowe usługi. Wokół polis powstają pakiety atrakcyjnych świadczeń rozwiń

Technologia ułatwia ocenę ryzyka i pozwala szybciej kontaktować się z klientem. W ubezpieczeniach jest coraz bardziej widoczna, jednak w wielu przypadkach nie zastąpi agenta. Kontakt z nim, czy to za pośrednictwem infolinii, czy poprzez osobistą rozmowę z dedykowanym doradcą, jest nieraz kluczem do podjęcia decyzji o kupnie polisy.

W ubezpieczeniach łączą się tradycja i nowoczesność. Nowe technologie pozwalają precyzyjnie ocenić ryzyko, a nawet je zmniejszyć, jeżeli uzyskają dostęp do odpowiedniej liczby danych, i na ich podstawie określą słabe i mocne punkty kontrahenta. Z drugiej jednak strony, ostateczna decyzja i tak zależy od klienta, a tę rzadko – jeżeli jej konsekwencje rozciągają się na wiele lat – podejmuje się bez ­konsultacji z doradcą.

Tegoroczne konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” pokazały ważną cechę, charakterystyczną dla współczesnego, polskiego rynku: otwarcie na klienta. Teoretycznie istniało ono zawsze, bo to on decydował o być albo nie być firmy ubezpieczeniowej, kupując u niej polisę albo rezygnując z jej usług. W praktyce wyglądało to jednak różnie, bo jeszcze niedawno wystarczyło zaoferować klientowi polisę ograniczoną do minimum i to mu wystarczyło.

Teraz już nie wystarcza. Współczesny klient oczekuje dużo, polisy bez specjalnej zwłoki i na wysokim poziomie. Tego nauczyli go rynkowi gracze, którzy im szybciej i sprawniej odczytają potrzeby klienta, tym łatwiej będzie im sprzedać towar i usługę. Klient nie czeka, to rynek z całą swoją bogatą ofertą sam przychodzi do niego.

Zmiany, jakie zaszły w ubezpieczeniach, są pochodną tego pędu za szybkością i ułatwianiem. Kto potrafi się do tego dostosować, ten wygra. Dostosowanie się w obecnej rzeczywistości oznacza nie tylko zaoferowanie dobrej, klasycznej polisy, ale także atrakcyjnej, konkurencyjnej ceny (ale nie przesadnie niskiej, bo to rodzi wątpliwości o zakres świadczeń) i prostej, szybkiej obsługi.

Droga od polisy do klienta wydatnie się skraca. Niektóre ubezpieczenia można kupić nieomal od ręki: na lotnisku, przez internet, przez aplikację, korzystając z ofert firmy telekomunikacyjnej. Technologia pozwala na zmniejszenie lub nawet na likwidację barier, które kiedyś trzeba było pokonać.

„Gazeta Bankowa” nagrodziła zwycięzców, którzy w tej skomplikowanej rzeczywistości radzą sobie lepiej niż inni. Po raz ósmy kapituła konkursu wybrała liderów wśród zakładów ubezpieczeniowych („Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”), a po raz szósty – „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017”. Ocenialiśmy twarde dane finansowe (firmy przysłały wypełnione ankiety, dotyczące trzech kategorii: ubezpieczenia na życie, komunikacyjne, osobowe i majątkowe), a ostateczne decyzje o wyborze liderów podjęła kapituła konkursu. Z kolei lidera-menedżera wyłoniono z grona sześciu nominowanych.

Zwycięzcą działu I – Ubezpieczenia na życie – została Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, za nią uplasowała się firma Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, która wyprzedziła Pramericę Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. W kategorii zakładów ubezpieczeniowych działu II, z wyłączeniem grupy 3 i 10, pierwsze miejsce zajęła BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, drugi był SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, trzecia – Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA. W kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych zwyciężył PZU SA, przed Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, tytuł „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017” kapituła przyznała Agnieszce Wrońskiej, prezes Link4 (rozmowę z panią prezes publikujemy na str. 98). Umiejętne wykorzystanie nowych technologii, połączone z ukierunkowaniem firmy na oczekiwania i potrzeby klienta, to bez wątpienia jej zasługa.

Nagrodę specjalną otrzymał Paweł Ziemba, prezes Vienna Life TU na Życie SA.

Uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono nagrody, było okazją do wymiany opinii na temat perspektyw rynku ubezpieczeń i dokonujących się na nim zmian.

Wszystkim zwycięzcom obu konkursów „Gazety Bankowej” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na trudnym, dynamicznym, ale interesującym rynku ubezpieczeń.

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 
30.11.2017

Sześciu wybitnych przedstawicieli branży ubezpieczeniowej trafiło na listę nominowanych do nagrody „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2017” rozwiń

Nagroda dla menedżera to jeden z dwóch konkursów „Gazety Bankowej” dla branży ubezpieczeniowej: w pierwszym – „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” wyłaniamy firmy o wybitnych osiągnięciach, w trzech kategoriach: I – ubezpieczenia na życie, II – ubezpieczenia komunikacyjne, III – ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

Najnowsza edycja „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2017” była już ósmą z kolei. Konkurs „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2017” jest edycją szóstą. Z nadesłanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe propozycji redakcja „Gazety Bankowej” wytypowała sześciu nominowanych, z których zwycięzcę wyłoni jury konkursu. Nazwisko menedżera opublikujemy w styczniowym numerze naszego miesięcznika, tak samo jak zwycięzców konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”.

Tak jak w poprzednich latach, tak samo tym razem, tytuł menedżera roku przyznawany jest temu przedstawicielowi branży ubezpieczeniowej, który wykazał się w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wybitną skutecznością w zarządzaniu firmą (powinna ona osiągnąć bardzo dobre wyniki), jest doceniany przez zespół, z którym pracuje, działa etycznie, przestrzega reguł zdrowej konkurencji, a także realizuje w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń

Bancassurance ciągle ma wielki potencjał

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva kierowane przez Krzysztofa Charchułę w 2018 r. będą obchodzić 10. rocznicę działalności. Są wzorem ścisłej współpracy między bankiem i  ubezpieczycielem, czego dowodem, oprócz rozwoju oferty i rosnącej sprzedaży, są wyniki towarzystw.
Krzysztof Charchuła uważa, że wartościowa oferta bancassurance korzysta z wiedzy banku o kliencie, chroni jego zdrowie, życie i majątek, zapewniając wygodę zakupu oraz obsługi przez różne kanały bankowe. Priorytetem jest wysoka jakość obsługi, w tym sprawna i przyjazna likwidacja roszczeń, czego najlepszym potwierdzeniem jest już siedem pozytywnych certyfikacji w programie Firma Przyjazna Klientowi.
Jak podkreślają współpracownicy, prezes Charchuła to innowator, który nieustannie inspiruje zespół. Inicjator wielu projektów, których efektem jest rozwój spółek w zakresie customer experience. Jest przekonany, że polisy w kanale bancassurance nie mogą odbiegać od standardów w innych kanałach sprzedaży. Jednym z rozwiązań wspierających to podejście jest realizowany wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK program promowania jakości sprzedaży w systemie motywacyjnym oraz wprowadzony w tym roku szeroki program lojalnościowy, nagradzający klientów za kontynuację ochrony.
Krzysztof Charchuła zachęca pracowników do włączania się w podejmowane przez firmę działania społeczne. Wśród nich są m.in. wspólne akcje z Drużyną Szpiku, np. Dni Mamy Onkologicznej, Szpikowa Paczka czy też inicjatywa promującą profilaktykę na wypadek nowotworu „Bieg Kobiet”. Swoją postawą propaguje aktywny tryb życia. Od lat uczestniczy w wielu warszawskich biegach.
Prezes BZ WBK-Aviva TU przygodę z ubezpieczeniami rozpoczął ponad 20 lat temu, najpierw w TUŻ Amplico Life, gdzie był m.in. wiceprezesem ds. operacyjnych. Równocześnie współtworzył i zarządzał spółką Amplico Services Sp. z o.o. Dodatkowo sprawował funkcję członka zarządu w AIG Asset Management.
Z BZ WBK-Aviva związany jest od początku, czyli od 2008 r.
Ma doktorat z fizyki. Wcześniej pracował jako nauczyciel licealny, potem wykładowca na Akademii Medycznej i pracownik naukowy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Agnieszka Wrońska, prezes LINK4

Wykorzystać możliwości, jakie daje rynek

Agnieszka Wrońska została powołana na stanowisko prezesa zarządu LINK4 7 lipca 2016 r., gdy miała już dziesięcioletni staż w firmie. Przed powołaniem na stanowisko prezesa pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za pion finansów. Ma bogate doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, zdobyte zarówno w finansach, jak i technice ubezpieczeniowej. W LINK4 jeszcze jako dyrektor techniczny kierowała departamentem odpowiedzialnym m.in. za rozwój i tworzenie produktów, ich wycenę oraz ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Do 2010 r. pełniła funkcję głównego aktuariusza spółki.
– W LINK4 wprowadziliśmy narzędzie wspierające likwidację szkody przez samego klienta. W najprostszych przypadkach klient może otrzymać po zakończeniu procesu konkretną propozycję odszkodowania, a gdy sprawa jest nieco bardziej złożona, kontaktujemy się z nim przez infolinię, już mając w systemie dokumentację zdjęciową. Warto wspomnieć, że niebawem na lotnisku w Modlinie zostanie uruchomiony polisomat, gdzie wszyscy zapominalscy będą mogli kupić nasze ubezpieczenie turystyczne – zdradza Agnieszka Wrońska.
Prezes LINK4 jest od początku kariery związana z branżą finansową. Zaczynała od pracy w firmie konsultingowej Ernst & Young, gdzie przez cztery lata brała udział w projektach doradczych oraz badaniach sprawozdań finansowych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce.
Agnieszka Wrońska ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Metody Ilościowe oraz Systemy Informacyjne. Posiada licencję aktuarialną oraz jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ACCA. W 2017 r. Agnieszka Wrońska znalazła się wśród wyróżnionych zestawienia 10 Wschodzących Gwiazd Biznesu.
W chwilach wolnych od pracy lubi wędrówki tatrzańskimi szlakami, narciarstwo, nurkowanie w ciepłych morzach oraz rozwijanie talentów kulinarnych.

 

Wojciech Sass, prezes zarządu Nationale-Nederlanden TUnŻ SA

Nowatorskie podejście do dystrybucji polis

Od października 2015 r. Wojciech Sass sprawuje stanowisko prezesa zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w Polsce oraz funkcję prezesa Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe SA.
Swoją 20-letnią karierę w sektorze finansowym rozpoczął w 1995 r. w Pionie Usług Finansowych Andersen Consulting Polska (obecnie Accenture) w Warszawie. W latach 1997–2011 był zatrudniony w Boston Consulting Group (BCG), początkowo na stanowisku konsultanta, kierownika projektów, a następnie od maja 2007 r. jako partner i dyrektor zarządzający. W BCG realizował projekty dla towarzystw ubezpieczeniowych i banków w Niemczech, Australii i w Polsce. Wojciech Sass był pierwszym Polakiem na stanowisku dyrektora generalnego BCG Polska.
Nowy prezes przyszedł do Nationale-Nederlanden TUnŻ SA z sektora bankowego. Od czerwca 2011 r. był związany z bankiem BGŻ BNP Paribas, gdzie odpowiadał za obszar bankowości detalicznej i biznesowej.
Nowego prezesa NN TUnŻ SA charakteryzuje nowatorskie podejście do dystrybucji produktów finansowych. W drugiej połowie 2016 r.
Grupa N-N przejęła 100 proc. akcji Domu Kredytowego Notus, jednego z największych doradców finansowych w Polsce, oferującego pożyczki hipoteczne, ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. – Przejęcie Notus Doradcy Finansowi pozwoli nam poszerzyć skalę naszej dystrybucji. W dzisiejszym świecie musimy zapewniać klientom szeroki dostęp do usług Nationale-Nederlanden.
Chcemy poszerzyć naszą dystrybucję poprzez kanały dające nam kontrolę nad jakością sprzedaży. Jestem przekonany, że partnerstwo z renomowanym doradcą finansowym w Polsce, świadczącym wysokiej jakości usługi, pomoże nam w realizacji tego celu – uważa prezes Sass.
Wojciech Sass jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe MBA w London Business School.

 

Andrea Simoncelli, prezes zarządu spółek Generali Polska

Kluczem do sukcesu jest satysfakcja klienta

Andrea Simoncelli został powołany na prezesa zarządu spółek Generali Polska 1 stycznia 2016 r. Jego zadaniem w Polsce było przywrócenie zyskowności Generali i Proama w Polsce. I to udało się w półtora roku.
Według prezesa Simoncellego tym, co rozstrzyga o sukcesie firmy jest satysfakcja klienta. Jej osiągnięcie jest możliwe dzięki dobrym produktom, jakości usług, a przede wszystkim dzięki sprawnej likwidacji szkody. Prezes Simoncelli wspiera również wszelkie inicjatywy, które pomagają polubownie rozwiązywać ewentualne spory z klientami, w efekcie Generali Polska otrzymało od KNF wyróżnienie Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji. Za profesjonalizm i etyczne działanie Generali docenili partnerzy: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przyznała Generali I miejsce w konkursie Laur Pośredników.
Prezes Simoncelli angażuje się również w akcje społeczne i wspiera inicjatywy, realizowane przez pracowników na rzecz lokalnych społeczności.
Andrea Simoncelli karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. w dziale ekonomicznym Fiata i potem długo pracował w różnych strukturach koncernu na całym świecie. W 1978 r. był przedstawicielem Fiata w Pekinie. W 1980 r. został powołany na stanowisko prezesa Fiata w Peru, a w 1985 r. został CEO Fiat Allis w Brazylii. Po powrocie do Turynu w 1998 r. objął stanowisko Chief Executive Officer we włosko- japońskiej firmie Fiat-Hitachi, w departamencie agro-budowlanym, a następnie piastował funkcję CEO w Fiat International. W 1990 r. przeszedł do Departamentu Ubezpieczeń Fiata i został wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym firmy Toro Ubezpieczenia w Turynie, która została przejęta przez Generali Group w 2003 r. Po 2003 r. Andrea Simoncelli był m.in. prezesem Fiat Ubezpieczenia w Polsce w 2003 r., kierował też strukturami Generali w Serbii, Czarnogórze i Rumunii.
Andrea Simoncelli ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Rzymskim w 1975 r., a na Uniwersytecie Luiss w Rzymie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Jest ekspertem nie tylko w zakresie ubezpieczeń, ale także w zakresie win. Jego ulubione sporty to piłka nożna i pływanie. Jest żonaty, ma syna Lorenzo, który jest dziennikarzem w RPA.

 

Paweł Ziemba, prezes zarządu Vienna Life TU na Życie SA Vienna Insurance Group

Cyfrowa szansa dla branży ubezpieczeń

Paweł Ziemba – od 1 października 2008 r. prezes zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Z firmą Vienna Life (dawniej Skandia Życie) związany od 2003 r., jako członek zarządu, a wcześniej dyrektor sprzedaży, odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i marketingu. Jego bogate doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji strategii i rozwoju biznesu w znaczący sposób przyczyniło się do budowy sukcesu Vienna Life w Polsce w ostatnich latach.
W latach 2009-2012 zasiadał w Zarządzie Skandia Retail Europe, odpowiadając za marketing strategiczny dla rynków: Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.  Pod jego nadzorem w 2016 r. firma przeszła z sukcesem proces rebrandingu. Przyjęcie marki Vienna Life było odzwierciedleniem szeregu zmian, jakie miały miejsce w ostatnich latach w ofercie spółki. Prezes Ziemba jest przekonany, że poziom konkurencji wśród ubezpieczycieli będzie mocno związany z nowymi technologiami i digitalizacją, a także umiejętnym odczytywaniem i adresowaniem potrzeb klientów.
Vienna Life rozwija swoją ofertę w oparciu o analizę oczekiwań klientów. Wyniki realizowanych projektów badawczych jednoznacznie wskazują, że większość inwestujących potrzebuje eksperckiego wsparcia w podejmowaniu decyzji. W odpowiedzi na tę potrzebę Vienna Life stworzyła nową usługę inwestycyjną – inPlus.
Prezes Ziemba jest zwolennikiem włączania działań prospołecznych i charytatywnych do promocji wizerunku firmy. Jest dumny z 11-letniego zaangażowania marki w projekt Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe.  Ten cykl imprez dla amatorów kolarstwa górskiego, angażujący tysiące ludzi, pozwolił zrealizować pierwotny cel – Polacy pokochali aktywność fizyczną i rowery.
Obecnie z inicjatywy Prezesa Vienna Life realizuje szereg działań edukacyjnych oraz pragnie inspirować klientów, by brali odpowiedzialność za swoją przyszłość i aktywnie ją współtworzyli. Zdaniem Pawła Ziemby nadszedł czas na przedefiniowanie roli zakładów ubezpieczeń oraz zbudowanie nowego dialogu z klientami. Niezmiernie ważne jest, by rozumieli oni produkty i wiedzieli, jak z nich korzystać – stąd nacisk na dzielenie się przez Vienna Life wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem, m.in. na portalu Viem.pl.
Paweł Ziemba jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Electrolux Business College przy Webster's University w Wiedniu oraz Ashridge Business School w Londynie. Odbył liczne kursy i seminaria dotyczące zarządzania, sprzedaży i marketingu.
Zwolennik aktywnego wypoczynku i podróży. Szczególnie lubi kolarstwo, grę w tenisa oraz narciarstwo.

 

Marat Nevretdinov, wiceprezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA

Strategia nastawiona na nowe technologie

Marat Nevretdinov został nominowany na stanowisko prezesa grupy ubezpieczeniowej Europa w kwietniu 2015 r. Z ubezpieczycielem związał się dwa lata wcześniej, kiedy został wiceprezesem odpowiedzialnym za strategię biznesową i poszukiwanie nowych obszarów rozwoju. Jest pomysłodawcą wdrażanej z sukcesem strategii Grupy Europa, której celem jest dostosowanie biznesu ubezpieczyciela do szybko zachodzących zmian z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych produktów oraz nastawienie na klienta.
Poprzednio, w latach 2009–2013 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego spółki Genworth Financial na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry.
Wcześniej pracował m.in. w strukturach koncernu Fiat, gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz uruchomienie usług finansowych na rynku polskim.
Prezes Nevretdinov jest przekonany, że w najbliższych latach polscy ubezpieczyciele podążą za rozwiązaniami wytyczonymi przez banki – zdecydują się na wszechstronne wykorzystanie cyfryzacji sprzedaży i obsługi klientów. Tak więc Grupa Europa stawia na rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży, tworzenie innowacyjnych i dopasowanych do potrzeb klientów produktów oraz poszukuje nowych partnerów biznesowych, by razem odkrywać niezbadane wcześniej nisze sprzedażowe. Przykładem jest nawiązanie współpracy z największymi niezależnymi sieciami bankomatów: Euronet i Planet Cash.
– Chcemy, by klient mógł kupić ubezpieczenia wtedy, kiedy ich potrzebuje. To oznacza nie tylko kontekstową sprzedaż, ale także responsywność wobec klienta. Za tym kryje się konieczność poznania jego potrzeb, przyzwyczajeń i zachowań. Nie jest to możliwe bez zastosowania nowoczesnej analityki, opartej o takie rozwiązania technologiczne, jak Big Data – podkreśla Marat Nevretdinov.
Prywatnie Marat Nevretdinov jest miłośnikiem sportu i żeglarstwa. Ma za sobą liczne starty w zawodach triathlonowych i biegowych.
Jego pasja ma przełożenie na pracowników Grupy Europa – w firmie funkcjonuje grupa „Nadaktywnych”, która skupia miłośników wysiłku fizycznego i zdrowej rywalizacji sportowej.

 

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 
29.09.2017

rozwiń

Przedłużamy terminy składania ankiet w konkursach „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”, a także „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2017”. Otrzymaliśmy już pierwsze zgłoszenia, jednak część firm zasugerowała „Gazecie Bankowej” – organizatorowi obu konkursów - że potrzebuje więcej czasu na udzielenie odpowiedzi. Przychylając się do ich wniosków, termin składania ankiet przesunęliśmy z 29 września na 6 października 2017.

Poza terminem, nic więcej w procedurze i harmonogramie konkursu nie zmieniamy: dane służące do wypełnienia ankiet dotyczą okresu od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. W konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”, w każdej z trzech kategorii (ubezpieczenia na życie, komunikacyjne, osobowe i majątkowe) wygrywa to towarzystwo ubezpieczeniowe, które zdobędzie najwięcej punktów. Ostatecznej oceny w oparciu o wyniki z nadesłanych ankiet dokona jury.

„Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017” jury wybierze spośród 5-10 menedżerów wytypowanych przez redakcję „Gazety Bankowej”, na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy ubezpieczeniowe do 6 października.

Sylwetki wytypowanych menedżerów zostaną przedstawione w grudniowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Wyniki konkursów zaprezentujemy w wydaniu styczniowym 2018 roku.

 
05.09.2017

rozwiń

Rusza kolejna, ósma edycja konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”, a także szósta „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017”. Organizatorem obu konkursów jest Gazeta Bankowa.

I jedno, i drugie przedsięwzięcie rozpoczyna się 6 września; udział w obu jest dobrowolny i bezpłatny. Do firm uczestniczących w konkursie „Przyjazna firma ubezpieczeniowa 2017” rozesłane zostaną ankiety, które będą zbierane do 29 września. Firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe ocenimy w trzech kategoriach:

Dział I – Ubezpieczenia na życie
Dział II – Ubezpieczenia komunikacyjne
Dział III – Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Dane służące do wypełnienia ankiety dotyczą okresu od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. W każdej z trzech kategorii konkursu „Przyjazna Firma Ubepieczeniowa 2017” wygrywa to TU, które zdobędzie najwięcej punktów. Ostatecznej oceny w oparciu o wyniki z  nadesłanych ankiet dokona Jury.

W tym roku odświeżyliśmy ankiety z pytaniami, niektóre punkty zostały wykreślone, inne dodane. Celem modyfikacji było uaktualnienie informacji dotyczących rynku, który szybko się zmienia. Mamy nadzieję, że nowe, bardziej adekwatne do rzeczywistości pytania nie będą stanowiły problemu i TU chętnie na nie odpowiedzą. Zwłaszcza, że są one zgodne z duchem konkursu, który premiuje solidnych ubezpieczycieli, firmy z silnym zapleczem kapitałowym, towarzystwa oferujące wysokiej jakości obsługę klienta i prowadzące swój biznes w sposób transparentny.

Podobne cele przyświecają konkursowi „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2017”. Tytuł ten jest przyznawany menedżerowi, który wykazał się w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r. największą skutecznością w zarządzaniu firmą ubezpieczeniową; kierowana przez niego firma zanotowała ponadprzeciętne wyniki; on sam jest doceniany przez swój zespół oraz lokalne środowisko biznesowe, działa etycznie, przestrzega zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji, jest wrażliwy na potrzeby społeczne.

Podobnie jak w ostatnich latach procedura wyłaniania laureata jest wieloetapowa. Najpierw firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe typują dwóch kandydatów: jednego ze swojej firmy, a drugiego z firmy konkurencyjnej. Na podstawie nadesłanych do 29 września ankiet, redakcja „Gazety Bankowej” typuje od 5 do 10 menedżerów spośród których podczas obrad jury jest wybierany laureat.

Sylwetki wytypowanych menedżerów zostaną przedstawione w grudniowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Wyniki konkursów zaprezentujemy w wydaniu styczniowym 2018 roku.

 

W roku 2017 w Jury konkursu zasiadają:

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy,
Marzanna Lament – adiunkt w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń, UTH w Radomiu,
Łukasz Zoń – prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów,
Andrzej Nużyński – zastępca dyrektora Departamentu Analiz Rynku, UOKiK,
Romuald Orzeł – prezes Wydawnictwia Fratria Sp. z o.o.,
Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”,
Stanisław Koczot – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

Partnerem merytorycznym konkursu jest  firma BDO, która koordynuje jego przebiegu, analizuje otrzymane dane i wspiera jury  w przygotowaniu metodyki.

Oba konkursy: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”, a także  „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2017” są skierowane do branży, która stanowi coraz mocniejszy punkt na finansowej mapie Polski. Sektor ubezpieczeń znajduje się w dobrej kondycji. Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec I kw. 2017 r. zakłady ubezpieczeń wypracowały przypis składki na poziomie 15,96 mld zł, co jest wartością o 19,14 proc. wyższą niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zwiększone przypisy odnotowano zarówno w dziale I jak i II.

W dziale I zebrano 6,12 mld zł składki (wynik był lepszy o 6,51proc. od zeszłorocznego). Najbardziej wzrósł przypis z tytułu ubezpieczeń gr. 3, który na koniec I kw. 2017 r. wyniósł 2,89 mld zł, o 19 proc. więcej więcej niż przed rokiem. Z kolei majątkowe spółki zakładów ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. uzyskały 9,83 mld zł przypisu składki brutto, czyli o 28,64 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zwiększone przypisy składki odnotowano aż w 11 grupach.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.